Privacybeleid

Door gebruik te maken van de diensten van Discover Cars, vertrouwt u AS Discover Car Hire (hierna: Discover Cars, of wij
toe met uw persoonlijke gegevens en geeft u ons het recht om deze te verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid (hierna - Beleid) en de Algemene Voorwaarden voor Boeking (hierna - Voorwaarden).

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, dit beleid of een van de bepalingen in het bijzonder, zult u helaas niet de optie hebben om gebruik te maken van de Discover Cars diensten, want wij zullen niet staat zijn om u deze aan te bieden.

In dit Beleid vindt u alle informatie over welke van uw persoonlijke gegevens we verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden we ze gebruiken, hoe lang we ze opslaan en andere informatie over de verwerking van uw gegevens. Lees het Beleid zorgvuldig door en als u nog meer vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit Beleid.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat zowel het Beleid als de Voorwaarden kunnen worden gewijzigd, aangevuld of vernieuwd, en dat Discover Cars zal u hierover informeren met behulp van de contactgegevens die u hebt verstrekt.

Persoonlijke gegevens: Alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, evenals alle informatie over een persoon die al is geïdentificeerd.

1. Welke van uw persoonlijke gegevens verwerken we en waarom?

Reserveringen

Om u te voorzien van autoverhuurdiensten, moeten we uw persoonlijke gegevens (naam, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, land van verblijf) en informatie met betrekking tot de reservering naar de verhuurder sturen, zodat deze de verhuurdiensten die u hebt aangevraagd kan voorzien.

Wij zullen uw e-mail gebruiken om u een bevestiging van uw boeking in couponvorm te sturen.

Wij zullen uw telefoonnummer en e-mail gebruiken om eventuele problemen met betrekking tot uw reservering op te helderen, en om contact met u op te nemen op de manier die u kiest voordat u boekt, als u vragen hebt over onze diensten.

Wij gebruiken uw betalingsgegevens om het volgende te doen:

  • beschikbare middelen blokkeren (bedrag voor de dienst en (indien de huurder hiervoor heeft gekozen) voor vooruitbetaling en bescherming van de beveiligingskosten) totdat de specifieke boeking is bevestigd
  • na bevestiging van de reservering de beschikbare middelen te incasseren (bedrag voor de dienst en (indien de huurder heeft gekozen) voor vooruitbetaling en bescherming van de veiligheidsvergoeding)
  • de betaling van de huurovereenkomst namens de autoverhuurder in bezit te nemen/te blokkeren indien tussen de huurder en de maatschappij een overeenkomst is bereikt
  • in geval van prijsverhogingen (bijvoorbeeld wanneer een auto van een hogere klasse wordt aangeboden) na bevestiging van de boeking de beschikbare middelen te verzamelen
  • namens de autoverhuurder een eventuele no-showvergoeding te dekken indien de huurder volgens de voorwaarden niet op tijd arriveert om de auto af te halen

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor reserveringen: verwerking is vereist voor het contract waarbij u contractpartner bent (huurovereenkomst voor het voertuig), of om op uw verzoek maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van het contract.

Dataverwerkingsperiode: de gehele periode waarin u diensten ontvangt en een langere periode als dit noodzakelijk is om onze belangen en rechten te beschermen in verband met claims die tegen ons worden ingediend.

Commerciële communicatie

Regelmatig nemen wij contact met u op via e-mail met informatie over aanbiedingen en speciale kortingen. U kunt zich voor deze marketingmails aan- of afmelden door op de boekingspagina bij het invoeren van de gegevens van de bestuurder uw keuze aan te geven.

Onderaan elke marketing e-mail krijgt u ook de mogelijkheid om u af te melden/ uit te schrijven.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is toestemming.

De gegevensverwerkingsperiode is de gehele periode waarin uw toestemming van kracht is.

Statistieken en onderzoek naar markt- en klantgedrag

Wij stellen alles in het werk om onze dienstverlening regelmatig te verbeteren. Daarom gebruiken wij uw persoonlijke gegevens (naam, achternaam, geboortedatum, gegevens met betrekking tot uw boeking, boekingshistoriek) om statistieken te verzamelen en onderzoek te doen naar markt- en klantgedrag.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is onze legitieme interesse in het analyseren van gegevens om onze activiteiten te evalueren en de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Gegevensverwerkingsperiode: niet langer dan 10 jaar.

Bezoeken aan de website

Onze webserver herkent automatisch elke websitebezoeker op basis van een domein of e-mailadres. Wij bewaren de e-mailadressen van degenen die contact met ons opnemen. We kunnen ook de naam, het adres en het telefoonnummer opslaan als de gebruiker zich in ons systeem registreert. Wij slaan geen informatie op over klanten die alleen onze site bekijken.

Persoonlijk account

Om het gebruik van de functies van onze website te vergemakkelijken, bestaande en toekomstige boekingen te beheren, gebruik te maken van onze speciale aanbiedingen, bonussen te verzamelen en persoonlijke instellingen in te stellen, hebben we voor u de mogelijkheid gecreëerd om een account aan te maken op onze website en app.

We gebruiken de persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het maken van een boeking op onze website of gegevens van derden (zoals Facebook, Gmail, Apple ID en anderen) om uw account aan te maken en u in staat te stellen in te loggen en deze te gebruiken. We gebruiken uw voornaam, achternaam en e-mailadres om uw account te registreren en toegangsgegevens aan te maken.

De basis voor de verwerking van uw gegevens om een account aan te maken, zijn de rechtmatige belangen van Discover Cars om haar diensten te leveren en te verbeteren, en om fraude en andere illegale activiteiten te voorkomen.

Verwerkingsperiode van de gegevens: de volledige periode waarin diensten aan u worden verleend, terwijl u gebruik maakt van de voorzieningen van een persoonlijk profiel, of een langere periode indien dit noodzakelijk is om de belangen en rechten van Discover Cars te beschermen in verband met eisen die aan ons worden gesteld of claims die tegen ons worden ingediend.

Boekingskrediet

Als dank voor uw trouw, om u te feliciteren met belangrijke gebeurtenissen in uw leven, of om welke andere reden dan ook als blijk van onze waardering, heeft het bedrijf een systeem ontwikkeld voor het aanbieden van Boekingskrediet.

Om het aan u verleende Boekingskrediet te berekenen en om u te informeren over nieuwe tegoeden, het saldo op uw account en de voorwaarden en procedure voor het gebruik van het Boekingskrediet, gebruikt het bedrijf het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het maken van een Boeking of bij het aanmaken van een persoonlijk account.

De gronden voor de verwerking van uw gegevens voor het beheer van uw Boekingskrediet zijn de legitieme belangen van het Bedrijf om zijn diensten te leveren en te verbeteren, evenals voor de doeleinden en voor de uitvoering van uw overeenkomst en die van het Bedrijf en voor precontractuele maatregelen, om u in staat te stellen Boekingskrediet te verdienen en te gebruiken.

Periode van gegevensverwerking - de gehele periode waarin de diensten van het Bedrijf aan u worden verleend, waarin u gebruikmaakt van de faciliteiten van een persoonlijk account of waarin u actief Boekingskrediet op uw account hebt staan en een langere periode indien dit noodzakelijk is om de belangen en rechten van Discover Cars te beschermen in verband met eisen of claims die jegens ons zijn ingediend.

2. Welke bronnen gebruiken we om uw persoonlijke gegevens te verzamelen?

Al uw persoonlijke gegevens verzamelen wij alleen van u. U verstrekt ons direct gegevens, bijvoorbeeld wanneer u de gegevens invult die nodig zijn voor het boeken, en wanneer u andere contactformulieren op onze website invult.

3. In welke gevallen en aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens door?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens overdragen aan de aanbieder van de verhuur, zodat deze uw gevraagde verhuurdiensten kan verlenen.

Wij kunnen uw gegevens overdragen aan de ontvangers van de gegevens die ons helpen u diensten te verlenen. Dergelijke personen kunnen aanbieders van databasesoftware, databasemanagementdiensten, datacenteronderhouds- en cloud computing-dienstverleners, directmarketing-dienstverleners of aanbieders van marktonderzoek- of bedrijfsinformatiediensten zijn. In elk geval verstrekken wij aan de voor verwerking verantwoordelijken slechts de hoeveelheid gegevens die nodig is om een bepaalde taak uit te voeren of bepaalde diensten te verlenen. Onze verantwoordelijken voor de verwerking kunnen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies en mogen deze zonder onze toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken of aan anderen doorgeven. Bovendien zijn zij verplicht om de bescherming van uw gegevens te waarborgen in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving en de schriftelijke overeenkomst met ons, die onder andere voorziet in de permanente verwijdering van uw gegevens na het vervullen van onze bijzondere taak of het beëindigen van onze samenwerking.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan bevoegde autoriteiten of wetshandhavingsautoriteiten, zoals politie- of toezichtautoriteiten, maar alleen op hun verzoek en indien nodig in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, in de gevallen en volgens de procedure die in regelgevingen zijn vastgesteld.

4. In welke gebieden en rechtsgebieden verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen in de Europese Unie. Wij kunnen uw gegevens uitsluitend doorgeven aan landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte ten behoeve van de uitvoering van maatregelen voor het sluiten van een contract met een verhuurder op uw verzoek.

5. Hoe veilig zijn uw gegevens?

Wij respecteren uw privacy, daarom is de veiligheid van uw persoonlijke gegevens onze prioriteit. Wij maken gebruik van de juiste organisatorische en technische middelen om de voortdurende veiligheid van uw persoonlijke gegevens en de naleving van de wetten op de bescherming van gegevens en onze interne regels te garanderen. Deze interne regels omvatten bijvoorbeeld dat Discover Cars probeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en betaalkaartinformatie van klanten te waarborgen, zodat wanneer deze worden verzonden via het internet, ze niet kunnen worden gelezen. Reserveren via onze website is een volledig veilig proces. We gebruiken de industriestandaard SSL-technologie (Secure Socket Layer), die al uw persoonlijke gegevens versleutelt.

Wij voldoen aan de eisen van de wetten op de bescherming van persoonlijke gegevens en, in elk geval van de verwerking van gegevens, zorgen we ervoor dat alleen de informatie die nodig is om de doelstellingen in dit beleid en de voorwaarden te bereiken.

6. Welke rechten heeft u op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en hoe kunt u deze gebruiken?

De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u rechten die u vrij kunt gebruiken door contact met ons op te nemen. Wij verbinden ons ertoe u in de gelegenheid te stellen uw rechten uit te oefenen.

Het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of we uw persoonlijke gegevens verwerken en, indien we dat doen, welke gegevens.

U hebt recht op onze bevestiging dat wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en u hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij verwerken, informatie over de doeleinden van de verwerking van de gegevens, de categorie van te verwerken gegevens, de categorie van ontvangers van gegevens, de periode van gegevensverwerking en bronnen van gegevensextractie. Het merendeel van deze informatie wordt aan u verstrekt in dit Beleid, en wij geloven dat u dit nuttig zult vinden.

Recht om correctie van persoonsgegevens aan te vragen

Als uw gegevens zijn gewijzigd, of als u ziet dat onze informatie over u onnauwkeurig of onjuist is, hebt u het recht om te verzoeken dat deze informatie wordt gewijzigd, verduidelijkt of gecorrigeerd.

Recht om de toestemming in te trekken

In alle gevallen waarin wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken en wordt de verwerking op basis van uw toestemming beëindigd. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het ontvangen van commerciële communicatie intrekken. Het intrekken van deze toestemming beperkt uw mogelijkheden om gebruik te maken van de Discover Cars diensten niet.

Als uw toestemming verloopt of wordt ingetrokken of geannuleerd, zullen wij de gegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming verwijderen, tenzij er een andere basis is voor de verwerking ervan met het oog op andere doelstellingen op het gebied van gegevensverwerking die in dit beleid zijn uiteengezet.

In elke situatie kunnen wij uw toestemming en bewijs daarvan ook langer bewaren, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten in verband met tegen ons ingediende vorderingen.

Recht om een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat wij uw gegevens verwerken in strijd met de wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, raden wij u aan direct contact met ons op te nemen. Wij geloven dat we in staat zullen zijn al uw twijfels met succes op te lossen, verzoeken in te willigen en onze eventuele fouten te corrigeren.

Als u niet tevreden bent met de oplossingen die wij bieden of als u van mening bent dat wij niet de nodige stappen hebben ondernomen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instelling, die in de Republiek Letland de nationale gegevensinspectie is (www.dvi.gov.lv).

Recht om te verzoeken om verwijdering van gegevens (recht om te worden vergeten)

Met de bestaande verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving, als bijvoorbeeld persoonsgegevens illegaal worden verwerkt, gaat de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking verloren en hebt u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.

In het geval dat verwerkte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden die in dit beleid worden vermeld, bijvoorbeeld om te zorgen voor bewijs van bestaan in het geval van een claim, kunnen we de relevante gegevens bewaren om ervoor te zorgen dat andere doelen worden bereikt.

Recht om te verzoeken dat de gegevensverwerking wordt beperkt

Met de respectievelijke gegevensverwerking in overeenstemming met de wetgeving, indien bijvoorbeeld persoonsgegevens illegaal worden verwerkt, u de juistheid van de gegevens betwist, of u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens op grond van onze legitieme belangen, hebt u het recht om uw gegevensverwerking te beperken. Houd er echter rekening mee dat als gevolg van de beperking van de verwerking van gegevens en tijdens een dergelijke periode van beperking, we niet in staat zullen zijn om u te voorzien van Discover Cars-diensten.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om de portabiliteit aan te vragen van de gegevens die u ons in elektronische vorm hebt verstrekt. Na ontvangst van uw verzoek om gegevensoverdraagbaarheid, zullen wij ervoor zorgen dat uw rechten worden uitgeoefend door u te voorzien van de gegevens in een veelgebruikt en computerleesbaar formaat, of wij zullen de gevraagde gegevens elektronisch verzenden naar de ontvanger van uw keuze, met inachtneming van de informatie die in uw verzoek werd opgenomen.

7. Hoe kan u ons contacteren?

De eigenaar en beheerder van deze website en sw personal data manager is AS Discover Car Hire (met registratienummer 40103690968), een specialist in wereldwijde autoverhuurdistributie. Ons financieel centrum en marketing kantoor is gevestigd in K.Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Letland. Bedankt voor het boeken bij ons!

Voor eventuele problemen met de verwerking van persoonlijke gegevens kunt u op de volgende manier contact met ons opnemen:

Door te schrijven naar het e-mailadres: support@discovercars.com

8. Cookies

Wij gebruiken cookies, kleine informatiebestanden die naar uw computer of ander apparaat worden gestuurd, zoals een mobiele telefoon, wanneer u onze website bezoekt. Ze worden in uw webbrowser opgeslagen om gegevens op te slaan, zodat wij u als Discover Cars-klant kunnen herkennen wanneer u onze website bezoekt. Door gebruik te maken van cookies kunnen we ook uw boekingsgeschiedenis koppelen aan andere gegevens die we verwerken door op internet te surfen. De informatie verkregen door middel van cookies stelt u in staat om gemakkelijk te surfen op onze website en stelt ons in staat om u te voorzien van aantrekkelijke aanbiedingen en meer te leren over het gedrag van onze website gebruikers, trends te analyseren en zowel de website en de dienst aan u, evenals de diensten die door Discover Autoverhuur, te verbeteren.

Onze website maakt ook gebruik van cookies van derden. Deze worden gebruikt om een browsergeschiedenis voor elke bezoeker aan te maken om advertenties specifiek gericht op u te tonen en de beste ervaring bij een bezoek aan onze website te bieden. Als uw browser cookies van derden toestaat, kan onze partner zijn cookies in uw browser instellen.

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies, hun gebruik en hoe zich af te melden.

Laatste update: 28.06.2023

Log in of maak een account aan
Toegang tot al uw boekingen op één plek
Doorgaan met e-mail
Door "Akkoord en doorgaan" aan te vinken, gaat u akkoord met de
en
van Discover Cars.
Wat is uw e-mailadres?
Controleer uw e-mail
Controleer uw e-mail
We hebben een e-mail met een verificatielink gestuurd naar {email}
Klik op de link in de e-mail om in te loggen.