Privātuma politika

Izmantojot Discover Cars pakalpojumus, Jūs uzticat Akciju sabiedrība "Discover Car Hire" (turpmāk – Discover Cars vai mēs) savus personas datus un piešķirat mums tiesības tos apstrādāt saskaņā ar mūsu Privātuma politiku (turpmāk – Politika) un Rezervācijas noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk – Nosacījumi).

Ja Jūs nepiekrītat Nosacījumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem, mēs diemžēl nevarēsim Jums dot iespēju izmantot Discover Cars pakalpojumus, jo nevarēsim nodrošināt pakalpojuma darbību.

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu personas datus mēs ievācam un apstrādājam, kādiem mērķiem tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam un citu informāciju par Jūsu datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka gan Politika, gan Nosacījumi var tikt grozīti, papildināti, atjaunoti, par ko Discover Cars informēs Jūs, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.

Personas dati – jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta.

1. Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un kādēļ?

Rezervācijas

Lai nodrošinātu Jums auto nomas pakalpojumus, mums ir nepieciešams nosūtīt Jūsu norādītos personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, rezidences valsts) un ar Rezervāciju saistīto informāciju nomas pakalpojuma sniedzējam, lai tas var sniegt Jūsu pieprasītos nomas pakalpojumus.

Mēs izmantosim Jūsu e-pastu, lai nosūtītu Jums rezervācijas apstiprinājumu Kupona formā.

Mēs izmantosim Jūsu tālruņa numuru un e-pastu lai precizētu ar Jūsu rezervāciju saistītos jautājumus, ja tādi radīsies, kā arī, lai ar Jums sazinātos Jūsu izvēlētajā veidā pirms rezervācijas veikšanas, ja Jums ir radušies jautājumi par mūsu pakalpojumiem.

Mēs izmantosim Jūsu maksāšanas detaļas, lai:

  • bloķētu pieejamos līdzekļus (summu par Pakalpojumu un (ja Nomnieks ir izvēlējies) Priekšapmaksas un Drošības Maksas Aizsardzību) līdz konkrētās rezervācijas apstiprinājumam;
  • iekasētu pieejamos līdzekļus (summu par Pakalpojumu un (ja Nomnieks ir izvēlējies) Priekšapmaksas un Drošības Maksas Aizsardzību) pēc rezervācijas apstiprinājuma;
  • ieturētu/bloķētu nomas maksājumu auto nomas pakalpojuma sniedzēja vārdā, ja starp Nomnieku un Kompāniju ir panākta vienošanās;
  • iekasētu pieejamos līdzekļus cenu paaugstināšanās gadījumā (piemēram, piedāvājot augstākas klases auto) pēc rezervācijas apstiprinājuma;
  • segtu iespējamo maksu par neierašanos auto nomas pakalpojuma sniedzēja vārdā, ja, pamatojoties uz Nosacījumiem, Nomnieks bez iepriekšēja paziņojuma laikus neierodas auto saņemšanas punktā.

Datu apstrādes rezervācijām tiesiskais pamats - apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse esat Jūs (transportlīdzekļa nomas līgums), izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Datu apstrādes termiņš – visu laika periodu, kamēr Jums tiek sniegti pakalpojumi un ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu un tiesību aizsardzībai saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

Komerciālie paziņojumi

Laiku pa laikam mēs ar Jums sazināsimies caur e-pastu, nosūtot informāciju saistībā ar auto nomas atlaidēm un piedāvājumiem. Jums būs izvēle piekrist vai atteikties no šādie, mārketinga paziņojumiem, ievadot rezervācijas lapā vadītāja datus un norādot savu izvēli.

Katra mārketinga e-pasta ziņojuma apakšā jums tiks dota iespēja anulēt abonementu/atteikties no paziņojumiem.

Datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana.

Datu apstrādes termiņš – visu laika periodu, kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana.

Statistika, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpēte

Datu apstrādes juridiskais pamats – mūsu leģitīmās intereses analizēt datus, lai vērtētu mūsu uzņēmējdarbību un uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Datu apstrādes termiņš – ne ilgāk kā 10 gadi.

Datu apstrādes periods: ne ilgāk par 10 gadiem.

Mājas lapas apmeklējumi

Mūsu tīmekļa serveris automātiski atpazīst katru mājas lapas apmeklētāju, balstoties uz domēnu vai e-pasta adresi. Mēs saglabājam e-pasta adreses, ar kurām ar mums sazinās. Tāpat mēs varam saglabāt vārdu, adresi un tālruņa numuru, ja lietotājs reģistrējas mūsu sistēmā. Mēs nesaglabājam informāciju par klientiem, kuri apskata mūsu mājas lapu.

Personīgais profils

Lai Jūs varētu ērtāk izmantot mūsu vietnes iespējas, pārvaldīt esošās un turpmākās rezervācijas, izmantot mūsu īpašos piedāvājumus, uzkrāt bonusus un noteikt personīgos iestatījumus, mēs esam izveidojuši Jums iespēju izveidot personīgo profilu mūsu vietnē un lietotnē.

Lai reģistrētu Jūsu personīgo profilu, kā arī ļautu Jums pieslēgties un izmantot savu profilu, mēs izmantojam Jūsu personas datus, ko sniedzat, veicot rezervāciju mūsu mājaslapā, vai trešo pušu (piemēram, Facebook, Gmail, Apple ID un citu sistēmu) sniegtos datus. Profila reģistrēšanai un piekļuves informācijas izveidošanai mēs izmantojam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi.

Pamats Jūsu datu apstrādei privātā profila izveidei ir Discover Cars leģitīmās intereses, lai sniegtu un uzlabotu savus pakalpojumus, kā arī novērstu krāpšanu un citas nelikumīgas darbības.

Datu apstrādes termiņš – visu laika periodu, kamēr Jums tiek sniegti pakalpojumi, kamēr Jūs izmantojat personīgā profila iespējas un ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams Discover Cars interešu un tiesību aizsardzībai saistībā ar mums izteiktām prasībām vai pretenzijām.

Rezervācijas Kredīts

Lai pateiktos par Jūsu lojalitāti attiecībā uz mūsu pakalpojumiem, apsveiktu svarīgos dzīves notikumos vai kāda cita iemesla dēļ Jums pateiktos, Kompānija ir izstrādājusi Rezervācijas Kredīta piešķiršanas sistēmu.

Lai aprēķinātu Jums piešķirto Rezervācijas Kredītu, kā arī informētu Jūs par jaunākajām balvām, konta atlikumu, kā arī Rezervācijas Kredīta izmantošanas noteikumiem un kārtību, Kompānija izmantos e-pasta adresi, kuru norādījāt, veicot Rezervāciju vai reģistrējot savu personīgu kontu.

Jūsu datu apstrādes un Rezervācijas Kredīta pārvaldīšanas pamatojums ir Kompānijas pakalpojumu sniegšanas un uzlabošanas likumīgās intereses. Datu apstrāde nepieciešama arī līguma noslēgšanas nolūkos un pasākumiem pirms tā, lai Jūs varētu saņemt un izmantot Rezervācijas Kredītu.

Datu apstrādes periods - viss laika periods, kamēr Jums tiek sniegti Kompānijas pakalpojumi, Jūs izmantojat personīgā konta iespējas, vai arī Jums kontā ir aktīvs Rezervācijas Kredīts. Datu apstrāde var tikt veikta arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Discover Cars intereses un tiesības saistībā ar prasībām vai pretenzijām pret mums.

2. No kādiem avotiem mēs apkopojam Jūsu personas datus?

Visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Datus Jūs mums iesniedzat tieši, piemēram, aizpildot Rezervācijai nepieciešamos datus, kā arī aizpildot citas kontaktformas mūsu mājaslapā.

3. Kādos gadījumos un kādiem datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs nodosim nomas pakalpojuma sniedzējam, lai tas var sniegt Jūsu pieprasītos nomas pakalpojumus.

Jūsu datus mēs varam nodot apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Tādas personas var būt datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir pienākums nodrošināt Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

4. Kādās teritorijās un jurisdikcijās mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mēs Jūsu datus varam nodot uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstis tikai, lai īstenotu pasākumus līguma noslēgšanai ar nomas pakalpojuma sniedzēju pēc Jūsu pieprasījuma.

5. Cik droši ir Jūsu dati?

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām, tajā skaitā Discover Cars apņemas nodrošināt klientu personas datu un maksājumu karšu informācijas konfidencialitāti, lai pārsūtot internetā, tos nav iespējams nolasīt. Rezervācija izmantojot mūsu mājas lapu ir pilnīgi drošs process. Mēs izmantojam par nozares standartu atzītu SSL (Secure Socket Layer) tehnoloģiju, kura šifrē visus Jūsu personas datus.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā un Nosacījumos noteikto mērķu sasniegšanai.

6. Kādas tiesības Jums sniedz datu aizsardzības normatīvie akti un kā varat tās izmantot?

Tiesības iegūt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un, ja apstrādājam, tad kādus

Tiesības iegūt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un, ja apstrādājam, tad kādus.

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Tiesības pieprasīt labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu norādītie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jūsu iespējas saņemt Discover Cars pakalpojumus.

Ja Jūsu piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta vai anulēta, mēs dzēšam datus, kas tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.

Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus.

Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, piemēram, lai nodrošinātu pierādījumu esamību pretenzijas gadījumā, mēs varam saglabāt attiecīgos datus, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr norādām, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šādu ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums Discover Cars sniegtos pakalpojumus.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

7. Kādos veidos Jūs varat sazināties ar mums?

Šīs mājas lapas īpašnieki un uzturētāji un personas datu pārzinis ir Akciju sabiedrība "Discover Car Hire", reģistrācijas numurs 40103690968, speciālisti pasaules mēroga auto nomas izplatīšanā. Mūsu finanšu centrs un mārketinga birojs atrodas K.Ulmana gatve 2, Rīga, LV-1004, Latvijā. Paldies, ka rezervējat ar mums!

Par visiem personas datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos:

Rakstot uz elektroniskā pasta adresi: support@discovercars.com.

8. Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir mazas informācijas datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datoru vai citu iekārtu, piemēram, mobilo tālruni, kad apmeklējat mūsu tīmekļvietni, un tās tiek saglabātas Jūsu lietotajā tīmekļa pārlūkprogrammā nolūkā saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs atpazīt kā Discover Cars klientu brīdī, kad Jūs, it sevišķi, atkārtoti, apmeklējat mūsu tīmekļvietni. Ar sīkdatņu palīdzību mēs tāpat varam sasaistīt Jūsu Rezervācijas vēsturi un citus datus, ko apstrādājam, ar pārlūkošanu internetā. Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku mūsu tīmekļvietnes pārlūkošanu, sniegt Jums pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu tīmekļvietnes lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan tīmekļvietni, gan Jūsu apkalpošanu, gan arī Discover Cars sniegtos pakalpojumus.

Mūsu tīmekļvietnē tāpat tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes. Tās tiek lietotas, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi nolūkā parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļvietni. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo personu sīkdatnes, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savas sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā.

Plašāk par sīkdatnēm, to izmantošanu un atteikšanos sk. Sīkdatņu politikā.

Pēdējo reizi atjaunināts: 28.06.2023

Piesakieties vai izveidojiet kontu
Piekļūstiet visām savām rezervācijām vienuviet
Turpināt ar e-pastu
Atzīmējot "Piekrist un turpināt", Jūs piekrītat Discover Cars
un
Kāds ir Jūsu e-pasts?
Lūdzu, pārbaudiet savu e-pastu
Lūdzu, pārbaudiet savu e-pastu
Mēs nosūtījām e-pastu ar verifikācijas saiti uz {email}
Noklikšķiniet e-pastā uz saites, lai ielogotos.