Dasar Privasi

Dengan menggunakan perkhidmatan Discover Cars, anda mengamanahkan AS Discover Car Hire (kemudian daripada ini – Discover Cars atau kami) dengan data peribadi anda dan memberi kami hak untuk memprosesnya mengikut Dasar Privasi kami (kemudian daripada ini – Dasar) dan Terma dan Syarat (kemudian daripada ini – Terma).

Jika anda tidak bersetuju dengan Terma, Dasar ini atau mana-mana peruntukannya secara khusus, anda malangnya tidak mempunyai pilihan untuk menggunakan perkhidmatan Discover Cars kerana kami tidak akan dapat memberikan perkhidmatan tersebut kepada anda.

Dalam Dasar ini, anda akan menemui semua maklumat tentang data peribadi anda yang telah kami kumpul dan proses, untuk tujuan kami menggunakannya, berapa lama kami menyimpannya dan maklumat lain tentang pemprosesan data anda. Sila baca Dasar dengan teliti dan, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan dalam Dasar ini.

Kami ingin mengingatkan anda bahawa Dasar dan Syarat boleh dipinda, ditambah atau diperbaharui, dan Discover Cars akan memaklumkan anda tentang perkara ini menggunakan maklumat hubungan yang anda berikan.

Data peribadi: Sebarang maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti seseorang, serta sebarang maklumat tentang seseorang yang telah dikenal pasti.

1. Data peribadi anda yang manakah kami proses dan mengapa?

Tempahan

Untuk menyediakan perkhidmatan sewaan kereta kepada anda, kami perlu menghantar data peribadi anda (nama, nama keluarga, tarikh lahir, nombor telefon, alamat e-mel, negara tempat tinggal) dan maklumat yang berkaitan dengan tempahan anda kepada pembekal sewaan supaya mereka boleh menyediakan perkhidmatan sewaan yang anda minta.

Kami akan menggunakan e-mel anda untuk menghantar pengesahan tempahan anda dalam bentuk baucar.

Kami akan menggunakan nombor telefon dan e-mel anda untuk menjelaskan sebarang isu yang berkaitan dengan tempahan anda, dan untuk menghubungi anda mengikut cara yang anda pilih sebelum membuat tempahan, jika anda mempunyai soalan tentang perkhidmatan kami.

Kami akan menggunakan butiran pembayaran anda untuk melakukan perkara berikut:

  • menyekat dana yang tersedia (amaun untuk perkhidmatan dan, jika penerima pajak telah memilih, untuk bayaran terdahulu dan perlindungan yuran keselamatan) sehingga tempahan tertentu tersebut telah disahkan
  • mengutip dana yang tersedia (jumlah untuk perkhidmatan dan, jika penerima pajak telah memilih, untuk bayaran terdahulu dan perlindungan yuran keselamatan) selepas tempahan disahkan
  • menahan/menyekat kos sewaan bagi pihak pembekal sewaan kereta jika persetujuan telah dicapai antara penyewa dan syarikat
  • mengutip dana yang tersedia sekiranya berlaku kenaikan harga (contohnya, apabila kereta kelas lebih tinggi ditawarkan) selepas tempahan disahkan
  • melindungi, bagi pihak pembekal sewaan kereta, kemungkinan bayaran tidak hadir jika, mengikut Terma, penerima pajak tidak tiba tepat pada masanya untuk mengambil kereta

Asas undang-undang untuk memproses data untuk tempahan: pemprosesan diperlukan untuk kontrak di mana anda adalah pihak berkontrak (perjanjian sewaan kenderaan), atau untuk mengambil langkah atas permintaan anda sebelum menamatkan kontrak.

Tempoh pemprosesan data: keseluruhan tempoh masa di mana anda diberikan perkhidmatan dan tempoh masa yang lebih lama jika perlu untuk melindungi kepentingan dan hak kami berhubung dengan tuntutan yang dibuat terhadap kami.

Komunikasi komersial

Dari semasa ke semasa kami akan menghubungi anda melalui e-mel dengan maklumat berkenaan promosi dan tawaran sewaan kereta. Anda akan mempunyai pilihan untuk ikut serta atau menarik diri daripada menerima komunikasi pemasaran sedemikian dengan menunjukkan pilihan anda pada halaman tempahan ketika anda memasukkan butiran pemandu.

Anda juga akan diberi peluang di bahagian bawah setiap e-mel pemasaran untuk berhenti berlanggan/menarik diri.

Asas undang-undang untuk pemprosesan data ialah persetujuan.

Tempoh pemprosesan data ialah keseluruhan tempoh masa di mana persetujuan anda berkuat kuasa.

Statistik serta penyelidikan pasaran dan tingkah laku pelanggan

Kami berusaha sedaya upaya untuk sering meningkatkan perkhidmatan yang kami tawarkan, itulah sebabnya kami menggunakan data peribadi anda (nama, nama keluarga, tarikh lahir, maklumat yang berkaitan dengan tempahan anda, sejarah tempahan) untuk mengumpul statistik dan menjalankan penyelidikan tentang pasaran dan tingkah laku pelanggan.

Asas undang-undang untuk pemprosesan data ialah kepentingan sah kami dalam menganalisis data untuk menilai perniagaan kami dan meningkatkan kualiti perkhidmatan yang kami sediakan.

Tempoh pemprosesan data: tidak lebih daripada 10 tahun.

Lawatan ke laman web

Pelayan web kami secara automatik mengenali setiap pelawat laman web berdasarkan domain atau alamat e-mel. Kami menyimpan alamat e-mel mereka yang menghubungi kami. Kami juga boleh menyimpan nama, alamat dan nombor telefon jika pengguna mendaftar dalam sistem kami. Kami tidak menyimpan maklumat tentang pelanggan yang hanya melihat laman kami.

Akaun peribadi

Untuk membolehkan anda menggunakan ciri laman web kami dengan lebih mudah, mengurus tempahan sedia ada dan akan datang, menggunakan tawaran istimewa kami, mengumpul bonus, dan menetapkan tetapan peribadi, kami telah mewujudkan kemungkinan untuk anda membuat akaun di laman web dan aplikasi kami.

Untuk membuat akaun anda, serta membolehkan anda untuk log masuk dan menggunakannya, kami menggunakan data peribadi yang anda berikan semasa membuat tempahan di laman web kami atau data yang disediakan oleh pihak ketiga (seperti Facebook, Gmail, Apple ID dan lain). Kami menggunakan nama pertama, nama keluarga dan alamat e-mel anda untuk mendaftarkan akaun anda dan membuat maklumat akses.

Asas untuk memproses data anda untuk membuat akaun adalah kepentingan sah Discover Cars untuk menyediakan dan menambah baik perkhidmatannya, serta untuk mencegah penipuan dan aktiviti lain yang menyalahi undang-undang.

Tempoh pemprosesan data: keseluruhan tempoh masa semasa perkhidmatan diberikan kepada anda, semasa anda menggunakan kemudahan profil peribadi, atau tempoh masa yang lebih lama jika perlu untuk melindungi kepentingan dan hak Discover Cars berkaitan dengan permintaan yang dibuat daripada atau tuntutan yang dibuat terhadap kami.

Kredit Tempahan

Untuk mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda kepada perkhidmatan kami, untuk mengucapkan tahniah kepada anda atas peristiwa penting dalam hidup anda, atau untuk sebarang sebab lain untuk menyatakan rasa terima kasih kami kepada anda, Syarikat telah membangunkan sistem untuk memberikan Kredit Tempahan.

Untuk mengira Kredit Tempahan yang diberikan kepada anda, serta untuk memaklumkan anda tentang anugerah baharu, baki pada akaun anda, serta terma dan prosedur untuk menggunakan Kredit Tempahan, Syarikat menggunakan alamat e-mel yang anda nyatakan secara khusus semasa membuat Tempahan atau semasa mendaftar akaun peribadi.

Alasan untuk memproses data anda untuk mengurus Kredit Tempahan anda adalah kepentingan sah Syarikat untuk menyediakan dan menambah baik perkhidmatannya, serta untuk tujuan dan untuk pelaksanaan perjanjian anda dan Syarikat dan untuk langkah pra-kontrak, agar untuk membolehkan anda memperoleh dan menggunakan Kredit Tempahan.

Tempoh pemprosesan data – keseluruhan tempoh masa semasa perkhidmatan Syarikat disediakan kepada anda, semasa anda menggunakan kemudahan akaun peribadi, atau anda mempunyai Kredit Tempahan aktif pada akaun anda dan tempoh masa yang lebih lama jika perlu untuk melindungi kepentingan dan hak Discover Cars berkaitan dengan permintaan atau tuntutan yang dibuat terhadap kami.

2. Apakah sumber yang kami gunakan untuk mengumpul data peribadi anda?

Semua data peribadi anda kami kumpulkan hanya daripada anda. Anda memberikan kami data secara langsung, contohnya, apabila anda melengkapkan data yang diperlukan untuk tempahan, dan apabila anda mengisi borang hubungan lain di laman web kami.

3. Dalam kes yang manakah dan kepada siapa kami mendedahkan data peribadi anda?

Kami akan memindahkan data peribadi anda kepada pembekal sewaan supaya mereka boleh menyediakan perkhidmatan sewaan yang anda minta.

Kami boleh memindahkan data anda kepada penerima data yang membantu kami menyediakan perkhidmatan kepada anda. Individu tersebut mungkin penyedia perisian pangkalan data, perkhidmatan pengurusan pangkalan data, penyedia perkhidmatan penyelenggaraan pusat data dan pengkomputeran awan, penyedia perkhidmatan pemasaran langsung atau penyelidikan pasaran atau penyedia perkhidmatan kecerdasan perniagaan. Dalam setiap kes, kami hanya menyediakan pengawal data jumlah data yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu atau menyediakan perkhidmatan tertentu. Pengawal data kami hanya boleh memproses data peribadi anda mengikut arahan kami dan tidak boleh menggunakannya untuk tujuan lain atau memindahkannya kepada orang lain tanpa kebenaran kami. Di samping itu, mereka mempunyai kewajipan untuk memastikan perlindungan data anda mengikut keperluan undang-undang dan peraturan yang terpakai dan perjanjian bertulis dengan kami, yang, antara lainnya, menyediakan pemadaman kekal data anda selepas memenuhi tugas khusus kami atau menamatkan kerjasama kami.

Data juga boleh diserahkan kepada pihak berkuasa yang berwibawa atau pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang, seperti polis atau pihak berkuasa penyeliaan, tetapi hanya sebagai respons kepada permintaan mereka dan hanya jika perlu mengikut undang-undang dan peraturan yang terpakai, dalam kes dan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh akta kawal selia.

4. Di wilayah dan bidang kuasa manakah kami memproses data peribadi anda?

Kami hanya memproses data peribadi anda di Kesatuan Eropah. Kami boleh memindahkan data anda ke negara yang bukan dalam Kesatuan Eropah dan Kawasan Ekonomi Eropah semata-mata untuk tujuan melaksanakan langkah-langkah untuk memuktamadkan kontrak dengan pembekal sewaan atas permintaan anda.

5. Sejauh manakah data anda selamat?

Kami menghormati privasi anda, oleh itu, keselamatan data peribadi anda adalah keutamaan kami. Kami menggunakan cara organisasi dan teknikal yang sesuai untuk memastikan keselamatan berterusan data peribadi anda dan pematuhan pemprosesan data dengan keperluan undang-undang perlindungan data kami serta peraturan dalaman kami, termasuk Discover Cars yang berjanji untuk memastikan kerahsiaan data peribadi pelanggan dan maklumat kad pembayaran supaya apabila ia dihantar melalui Internet, ia tidak boleh dibaca. Tempahan melalui laman web kami adalah proses yang selamat sepenuhnya. Kami menggunakan teknologi SSL (Lapisan Soket Selamat) standard industri, yang menyulitkan semua data peribadi anda.

Kami mematuhi keperluan undang-undang perlindungan data peribadi dan, dalam setiap kejadian pemprosesan data, berhati-hati untuk hanya mengumpul maklumat yang diperlukan untuk mencapai matlamat yang dinyatakan dalam Dasar dan Syarat ini.

6. Apakah hak yang anda ada di bawah undang-undang perlindungan data dan bagaimana anda boleh menggunakannya?

Undang-undang perlindungan data memberi anda hak yang boleh anda gunakan secara bebas dengan menghubungi kami. Kami berjanji untuk memberi anda peluang untuk menggunakan hak anda.

Hak untuk mendapatkan maklumat sama ada kami memproses data peribadi anda dan, jika kami melakukannya, data apa.

Anda berhak menerima pengesahan kami sama ada kami memproses data peribadi anda atau tidak dan mempunyai hak untuk mengakses data peribadi anda yang kami proses, maklumat tentang tujuan pemprosesan data, kategori data yang akan diproses, kategori penerima data, tempoh pemprosesan data dan sumber pengekstrakan data. Kebanyakan maklumat ini diberikan kepada anda dalam Dasar ini, dan kami percaya ia akan berguna buat anda.

Hak untuk meminta pembetulan data peribadi

Jika data anda telah berubah, atau anda melihat bahawa maklumat kami tentang anda tidak tepat atau tidak betul, anda mempunyai hak untuk meminta maklumat ini ditukar, dijelaskan atau diperbetulkan.

Hak untuk menarik balik persetujuan

Dalam semua kes di mana kami memproses data anda berdasarkan persetujuan anda, anda mempunyai hak untuk membatalkan persetujuan anda pada bila-bila masa dan pemprosesan berdasarkan persetujuan anda akan ditamatkan. Anda boleh pada bila-bila masa menarik balik persetujuan anda untuk menerima komunikasi komersial. Membatalkan persetujuan ini tidak akan mengehadkan keupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan Discover Cars.

Jika persetujuan anda tamat tempoh atau ditarik balik atau dibatalkan, kami akan memadamkan data yang diproses berdasarkan persetujuan anda, melainkan terdapat sebarang asas lain untuk memprosesnya bagi mencapai objektif pemprosesan data lain yang digariskan dalam Dasar ini.

Dalam apa jua keadaan, kami juga boleh menyimpan persetujuan anda dan bukti tentangnya untuk suatu tempoh yang lebih lama jika ini perlu untuk melindungi hak kami berhubung dengan permintaan atau tuntutan yang dibuat terhadap kami.

Hak untuk membuat aduan

Jika anda percaya kami memproses data anda dengan melanggar undang-undang dan peraturan perlindungan data peribadi, kami menggalakkan anda untuk menghubungi kami secara terus. Kami percaya bahawa kami akan berjaya menyelesaikan semua keraguan anda, memenuhi permintaan dan membetulkan kesilapan kami, jika ada.

Jika anda tidak berpuas hati dengan penyelesaian yang kami tawarkan atau merasakan bahawa kami tidak mengambil langkah yang perlu, anda mempunyai hak untuk mengemukakan aduan kepada institusi penyelia, iaitu National Data Inspectorate (www.dvi.gov.lv) yang berada di Republik Latvia.

Hak untuk meminta pemadaman data (hak untuk dilupakan)

Dengan pemprosesan data peribadi yang sedia ada mengikut undang-undang, jika, sebagai contoh, data peribadi diproses secara haram, asas undang-undang pemprosesan data hilang, dan anda mempunyai hak untuk meminta kami memadamkan data peribadi anda.

Sekiranya data peribadi yang diproses boleh digunakan untuk tujuan lain yang disebut dalam Dasar ini, sebagai contoh, untuk memastikan bukti kewujudan sekiranya berlaku tuntutan, kami mungkin mengekalkan data yang berkaitan untuk memastikan matlamat lain tercapai.

Hak untuk meminta pemprosesan data dihadkan

Dengan pemprosesan data masing-masing mengikut undang-undang, jika, sebagai contoh, data peribadi diproses secara haram, anda mempertikaikan ketepatan data, atau anda membantah pemprosesan data atas dasar kepentingan sah kami, anda mempunyai hak untuk menyekat pemprosesan data anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa disebabkan oleh pengehadan pemprosesan data dan semasa tempoh sekatan sedemikian, kami mungkin tidak dapat memberikan anda dengan perkhidmatan Discover Cars.

Hak untuk kemudahalihan data

Anda mempunyai hak untuk meminta kemudahalihan data yang anda serahkan kepada kami dalam bentuk elektronik. Setelah menerima permintaan anda untuk kemudahalihan data, kami akan memastikan hak anda dilaksanakan dengan memberikan anda data dalam format yang digunakan secara meluas dan boleh dibaca komputer, atau kami akan menghantar data yang diminta secara elektronik kepada penerima pilihan anda, mengikut maklumat yang dinyatakan dalam permintaan anda.

7. Bagaimanakah anda boleh menghubungi kami?

Pemilik dan pengurus laman web ini serta pengurus data peribadi ialah AS Discover Car Hire (dengan nombor pendaftaran 40103690968), pakar dalam pengedaran sewaan kereta di seluruh dunia. Pusat kewangan dan pejabat pemasaran kami terletak di K.Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Latvia. Terima kasih kerana menempah dengan kami!

Untuk sebarang isu pemprosesan data peribadi anda boleh menghubungi kami dengan cara berikut:

Dengan menulis ke alamat e-mel: support@discovercars.com.

8. Kuki

Kami menggunakan kuki, iaitu fail maklumat kecil yang dihantar ke komputer anda atau peranti lain, seperti telefon mudah alih, apabila anda melawati laman web kami. Ia disimpan dalam pelayar web anda untuk menyimpan data supaya kami dapat mengenali anda sebagai pelanggan Discover Cars apabila anda melawati laman web kami semula secara khusus. Dengan menggunakan kuki, kami juga boleh memautkan sejarah tempahan anda dan data lain yang kami proses dengan melayari Internet. Maklumat yang diperoleh melalui kuki membolehkan anda melayari laman web kami dengan mudah dan membolehkan kami memberikan anda tawaran menarik dan mengetahui lebih lanjut tentang tingkah laku pengguna laman web kami, menganalisis trend serta menambah baik laman web dan perkhidmatan yang diberikan kepada anda, serta perkhidmatan yang disediakan oleh Discover Cars.

Laman web kami juga menggunakan kuki pihak ketiga. Ini digunakan untuk mencipta sejarah penyemakan bagi setiap pelawat untuk memaparkan iklan yang disasarkan secara khusus kepada anda dan memberikan pengalaman terbaik apabila melawat laman web kami. Jika pelayar anda membenarkan kuki pihak ketiga, rakan kongsi pilihan kami akan dapat menetapkan kuki mereka dalam pelayar anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki, penggunaannya dan menarik diri, lihat Dasar Kuki kami.

Kemas kini terakhir: 28/06/2023

Log masuk atau cipta akaun
Dapatkan akses untuk semua tempahan anda di satu tempat
Teruskan dengan e-mel
Dengan memilih "Setuju dan teruskan", anda bersetuju dengan
dan
DiscoverCars.com
Apakah e-mel anda?
Sila semak e-mel anda
Sila semak e-mel anda
Kami telah menghantar e-mel dengan pautan pengesahan ke {email}
Klik pautan dalam e-mel untuk log masuk.