Regler och Villkor

Bokningsavtal

1. AS Discover Car Hire med organisationsnummer i Lettland: 40103690968 och juridisk adress: K.Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Lettland (hädanefter Företaget eller "vi") erbjuder denna webbplats och dess tjänster, i enlighet med följande villkor (hädanefter kallade Regler och Villkor). Läs dessa Regler och Villkor noggrant innan du använder vår webbplats eller någon av våra tjänster. Om du inte godkänner något uttalande i dessa Regler och Villkor, får du inte använda denna webbplats eller några tjänster som tillhandahålls av Företaget.

2. Företaget tillhandahåller sina tjänster med hjälp av ett bokningssystem som verkar under varumärket www.discovercars.com (hädanefter kallad Webbplatsen).

3. Genom att använda de tjänster som tillhandahålls på denna webbplats och acceptera dessa Regler och Villkor ingår du Bokningsavtalet (hädanefter Bokningsavtalet) med Företaget.

4. Dessa Regler och Villkor är en väsentlig del av Bokningsavtalet som ingåtts mellan dig, som hyrestagare (hädanefter kallad Hyrestagaren) och Företaget.

5. Bokningsavtalet anses vara ingått om Hyrestagaren har bokat Tjänsten på Webbplatsen, medel tillgängliga på Hyrestagarens kredit-/betalkort har debiterats för detta ändamål, eller Tjänsten som tillhandahålls av Företaget har betalats för genom PayPal-systemet och den särskilda hyrbilsleverantören har informerat Företaget att den särskilda bokningen har godkänts.

6. Den tjänst som Företaget tillhandahåller i enlighet med Bokningsavtalet omfattar tillhandahållande av information om tillgängliga hyrbilsleverantörer, sändning av Hyrestagarens bokningspreferenser (typ av bil, plats, bokningsdatum och tid, hyresperiod) till den särskilda hyrbilsleverantören och sändning av bokningsinformation (hädanefter kallad Kupong) till Hyrestagaren via e-post om den särskilda hyrbilsleverantören har informerat Företaget att den särskilda bokningen (hädanefter kallad Tjänsten) har bekräftats.

7. Hyrestagaren åtar sig att betala Företaget för Tjänsten oavsett om biluthyrningen äger rum eller inte (till exempel avbruten av hyrbilsleverantören eller Hyrestagaren själv). Priset för Tjänsten (nedan kallat Servicekostnad) och biluthyrningspriset (nedan kallat Hyreskostnad) anges separat eller totalt (beroende på vilken typ av betalning som valts) på Webbplatsen och i Kupongen som skickas till Hyrestagaren via e-post från Företaget. På Webbplatsen är priset på Tjänsten och Hyreskostnaden synliga innan du väljer en betalningsmetod och anger betalningsinformation.

8. Det är därför viktigt för Hyrestagaren att vara medveten om att Hyrestagaren har uttryckt en önskan att ingå Bokningsavtalet genom att ange sina betalningsuppgifter (eller göra en betalning med PayPal) och godkänna betalningen och att detta avtal inte kan återkallas efter att en bekräftelsekupong har skickats till Hyrestagarens e-post.

9. Efter Bokningsavtalets ikraftträdande kommer medlen (i det belopp som beräknas enligt avsnittet "Betalningar" i dessa Regler och Villkor) att reserveras och överföras till Företagets bankkonto. En Kupong skickas till Hyrestagaren via e-post som bekräftelse på att Bokningsavtalet har ingåtts.

10. Hyrestagaren måste läsa alla Regler och Villkor innan hen betalar för Tjänsten och ingår Bokningsavtalet. Om innebörden eller konsekvenserna av dessa Regler och Villkor inte är tydliga för Hyrestagaren, rekommenderas det starkt att Hyrestagaren kontaktar Företaget via e-post: support@discovercars.com för att få ytterligare information om dessa Regler och Villkor innan hen accepterar dem.

BOKNING

11. På Webbplatsen kan Hyrestagaren välja och boka en bil från en rad bilar som tillhandahålls av ett antal olika hyrbilsleverantörer. Företaget självt äger eller driver inte något av dessa hyrbilsföretag, erbjuder inte sina egna bilar och ingår inte avtal om biluthyrning på uppdrag av hyrbilsleverantörer.

12. Bokningsavtalet är inte ett avtal som reglerar biluthyrningstjänsten. Ett hyresavtal kommer att undertecknas med hyrbilsleverantören vid upphämtningstillfället för den hyrda bilen.

13. Varje hyrbilsleverantör har sina enskilda villkor för att hyra en bil. Ändå är de viktigaste villkoren för hyrbilsleverantören gällande förarkrav, försäkring, deposition, betalningar, bränslepolicy etc. som leverantören erbjuder tillgängliga i avsnittet "Hyresvillkor" på webbplatsen. Fullständiga tillämpliga villkor för hyrbilsleverantören finns tillgängliga vid upphämtning.

14. Genom att boka den valda bilen på Webbplatsen accepterar Hyrestagaren hyresvillkoren för det särskilda hyrbilsleverantören. Företaget visar hyresvillkor på Webbplatsen enligt vad som för närvarande godkänts av Hyrbilsföretaget. Företaget tar dock inget ansvar för Hyrestagarens sida om hyresvillkoren eller villkoren för det särskilda hyrbilsleverantören ändras. Genom att boka den valda bilen på Webbplatsen accepterar Hyrestagaren hyresvillkoren för det särskilda hyrbilsleverantören. Företaget visar hyresvillkor på Webbplatsen enligt vad som för närvarande godkänts av hyrbilsleverantören. Företaget tar dock inget ansvar för Hyrestagarens sida om hyresvillkoren eller villkoren för det särskilda hyrbilsleverantören ändras.

15. Detaljerad information om Hyrestagarens särskilda bokning finns i Kupongen som skickas till Hyrestagaren via e-post.

16. De vanligaste valutorna som priserna publiceras i på denna webbplats är Euro (EUR), amerikanska dollar (USD), Kanadensiska dollar (CAD) och Brittiska pund (GBP). Det finns en möjlighet att visa priser i andra valutor och de kommer att visas omräknade baserat på den dagliga uppdaterade växelkursen enligt de referensväxelkurser som offentliggjorts av Europeiska centralbanken. Vid Fullständig förskottsbetalning bestäms valutan av partnern i respektive land och omräknas därefter.

ATT GÖRA EN BOKNING

17. För att göra en bokning ska Hyrestagaren välja önskad bilklass. Bokningen garanterar inte ett visst bilmärke eller en viss modell, men en vald bilklass, om det inte uttryckligen nämns att den specifika bilmodellen och märket garanteras av hyrbilsleverantören. Om den bokade bilklassen är tillgänglig vid upphämtningstillfället, kommer den att tillhandahållas. I andra fall kommer en bil av samma eller högre klass att tillhandahållas. Sällan kan endast bilar av sämre klass tillhandahållas.

18. Bilder av bilar som visas på söksidan är informativa. Hyrbilen som tillhandahålls vid upphämtning kan skilja sig från den på bilden.

19. Det är Hyrestagarens ansvar att noggrant granska all information som lämnats om den valda bilen innan hen gör en bokning eftersom hyresvillkoren för olika hyrbilsleverantörer kan variera.

20. Hyrestagaren måste se till att förarens ålder uppfyller leverantörens angivna åldersgräns, Företaget kan inte hållas ansvarigt om Hyrestagaren inte uppfyller hyrbilsleverantörens krav när hen hämtar bilen.

21. Information om alternativ och tillägg som ingår eller ej ingår i priset finns på Webbplatsen under avsnitten "Kostnad Inkluderar" "Kostnad Inkluderar Inte" och i avsnittet "Valfria Tillägg och Tjänster".

22. Om ytterligare tillägg, såsom GPS, barnstolar eller cykelställ, möjligheten att resa utanför upphämtningslandet, möjligheten att lämna bilen på en annan plats än upphämtningsplatsen och/eller möjligheten att hämta bilen på en annan plats än hyreskontoret, behövs, måste detta anges skriftligen vid bokningstillfället via e-post: support@discovercars.com eller chatt på Webbplatsen.

23. När en bokning görs går Företagets kundservice vidare till att få en bekräftelse på denna bokning - Kupongen - från den valda hyrbilsleverantören. Beroende på olika faktorer kan bekräftelseprocessen ta upp till 48 timmar. Om startdatumet för hyresperioden är 5 dagar eller mindre från bokningsdatumet behandlas bokningen som en prioritet.

24. När den valda hyrbilsleverantören bekräftar för Företaget att de kan erbjuda den begärda bilen, kommer Företaget debitera/reservera kostnaden för Tjänsten (inklusive kostnader för ytterligare tjänster som ska betalas till företaget) från kreditkortet och skickar bekräftelsekupongen som fullbordar bokningsbekräftelseprocessen.

25. Om bilen inte är tillgänglig kommer en representant för Företaget att kontakta Hyrestagaren för att erbjuda eventuella alternativa bokningar.

26. Om det inte finns några alternativa bilar eller Hyrestagaren inte accepterar dem, kommer Företaget att avbryta bokningen och ta bort reservationer av medel som motsvarar Tjänstens pris från Hyrestagarens betalkort.

27. Statusen för bokningen som Hyrestagaren gjort kan ses på Webbplatsen genom att gå till avsnittet "Min Bokning".

BETALNINGAR

28. De betalningsmetoder som accepteras av Företaget på Webbplatsen är giltiga kredit-/betalkort eller PayPal.

29. De betalningsmetoder som accepteras av hyrbilsleverantören varierar och kan inkludera kreditkort, betalkort och kontanter. Observera att vissa leverantörer endast accepterar betalning med kreditkort. Hyrestagaren är skyldig att själv kontrollera betalningsmetoderna för den valda hyrbilsleverantören (tillgänglig på Webbplatsen i avsnittet "Hyresvillkor") innan bokningen görs eller hen anländer för att hämta bilen.

30. Företaget kan erbjuda Hyrestagaren följande typer av betalning för den bokade bilen:

30.1. Företaget debiterar Hyrestagaren för Tjänsten som Förskottsbetalning vid bokning. Hyrestagaren betalar resten av hyrbilspriset, samt eventuell betalning för valda tilläggstjänster, direkt till hyrbilsleverantören när hen hämtar bilen på destinationen. (Delvis förskottsbetalning)

30.2. Företaget debiterar Hyrestagaren för det fullständiga priset för bilbokningen för egen räkning och för hyrbilsleverantörens räkning inklusive motsvarande pris för Tjänsten och hyrbilspriset. (Full förskottsbetalning)

30.3. Företaget samlar inte in någon betalning från Hyrestagaren när bokningen görs. Hyrestagaren betalar Hyreskostnaden samt betalningar för obligatoriska tillägg och ytterligare tjänster som Hyrestagaren har valt, direkt till partnern när hen hämtar upp bilen vid destinationen. (Fullständig Betalning vid ankomst)

31. Den betalningstyp som finns tillgänglig för Hyrestagarens särskilda bokning är beroende av de samarbetsvillkor som överenskommits mellan Företaget och relevant hyrbilsleverantör.

32. Betalning som debiteras av Företaget består av priset på Tjänsten samt betalningar för alla valda Full Täckningstjänster (om de väljs i enlighet med avsnittet Full Täckning i dessa villkor). Denna betalning reserveras av Företaget. Den kommer inte att nämnas i hyresavtalet med hyrbilsleverantören. I händelse av Full Förskottsbetalning består betalningar som debiteras av Företaget av Tjänstens pris, hyrpriset samt betalningar för Full Täckningstjänster som väljs i enlighet med avsnittet Full täckning i dessa villkor.

33. Hyreskostnaden (om den inte reserveras av Företaget), samt betalningar för ytterligare tillägg och tjänster som valts vid upphämtningen eller som inte reserveras av Företaget, debiteras av den särskilda hyrbilsleverantören vid upphämtning av bilen.

34. En deposition (efter ingående av biluthyrningsavtalet) reserveras på huvudförarens kreditkort eller en kontant deposition debiteras av hyrbilsleverantören för att täcka kostnaderna för eventuell självrisk, trafiköverträdelser, tankkostnader etc. Om inga trafiköverträdelsekostnader eller andra kostnader uppstår, förfaller reserveringen på kreditkortet, vanligtvis inom 3 veckor från hyresperiodens slut.

35. Betalningar till hyrbilsleverantören måste göras i den lokala valutan i det land där bilen ska hämtas upp. Om den här valutan skiljer sig från valutan på Hyrestagarens kreditkort, kommer kreditkortsföretaget att utföra en valutaväxling till sin etablerade kurs och kan också debitera kortet för en konverteringsavgift. Företaget ansvarar inte för avvikelser mellan det pris som visas på Webbplatsen och det belopp för vilket Hyrestagarens kreditkort debiteras om dessa avvikelser beror på den använda valutakursen eller den tillämpade konverteringsavgiften eller om Hyrestagaren och hyrbilsleverantören har kommit överens om ett högre pris än det pris som fastställs i bokningsbekräftelsen.

36. Hyrbilsleverantören kan begära för-autentisering av kreditkortet för de belopp som anges i klausul 33 och 34 innan denna tillåter Hyrestagaren att hämta upp bilen.

ÅNGERRÄTT

37. Efter att ha ingått Bokningsavtalet har Hyrestagaren ingen rätt att dra sig ur bokningsavtalet enligt lagarna i Republiken Lettland.

AVBOKNINGS- OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY

38. Hyrestagaren kan avbryta bokningen och få en kredit som kan användas för framtida bokningar på DiscoverCars.com (hädanefter Bokningskredit) upp till 48 timmar före upphämtningstiden, via avsnittet Min bokning på webbplatsen.

39. Om avbokning begärs mindre än 48 timmar före den ursprungligen planerade upphämtningstiden kommer endast kostnaden för Full täckning (om sådan köpts) att ingå i Bokningskrediten.

40. Ingen återbetalning kommer att ges om avbokning begärs efter den ursprungligen planerade upphämtningstiden.

41. Priserna är baserade på upphämtnings- och avlämningsdatum och -tider som har arrangerats innan hyresperioden börjar. Om bilen hämtas senare eller lämnas tillbaka tidigare, kommer Hyrestagaren inte att få återbetalning för oanvända timmar eller dagar.

42. Om bokningen görs mindre än 48 timmar före upphämtningstiden är den inte återbetalningsbar (Full Täckning, om detta köps, återbetalas fram till upphämtningstiden).

43. Om Hyrestagaren inte har för avsikt att hämta bilen (även om ingen återbetalning är tillgänglig), ska Hyrestagaren meddela Företaget omedelbart: annars kan Hyrestagaren debiteras en extra no show-avgift.

44. Om en avbokningsbegäran görs till hyrbilsleverantören och inte till Företaget, kommer denna avboknings- och återbetalningspolicy inte vara tillämplig.

45. Bokningskrediten kan användas för alla betalningar som görs på vår webbplats och kan användas för en eller flera bokningar. Bokningskrediten kan endast användas för att betala för Företagets tjänster.

46. Bokningskrediten upphör att gälla tre (3) år efter att Hyrestagaren mottagit den.

47. Hyrestagaren kan se tillgängligt saldo på Bokningskrediten genom att gå till avsnittet "Min bokning" på Webbplatsen och använda Hyrestagarens ursprungliga bokningsnummer och e-postadress.

48. Hyrestagaren kan hämta sitt ursprungliga bokningsnummer genom att kontakta Företagets kundtjänstteam och be om hjälp.

49. Beroende på omständigheterna kring avbokningen, kan Företaget erbjuda ett extra belopp i Bokningskredit ovanpå det ursprungliga beloppet som betalats för den avbokade bokningen.

50. Vi förbehåller oss rätten att tilldela hyrestagaren bokningskredit baserat på deras lojalitet mot vårt företag och dess tjänster, för speciella evenemang (helgdagar, internationella evenemang, etc.), på hyrestagarens födelsedag och under andra omständigheter efter företagets gottfinnande. Sådana belöningar kan både prenumererade och icke-prenumererade hyrestagare få, och kan vara föremål för dessa villkor eller de specifika villkor som vi fastställer då och då för särskilda tilldelade bokningskrediter (som utgångsdatum, typ av uthyrning den kan användas till etc.).

51. Hyrestagaren kan använda sin Bokningskredit för alla nya bokningar eller betalningar som görs på DiscoverCars.com.

52. För att använda Bokningskrediten bör Hyrestagaren använda samma e-postadress som användes för den ursprungliga bokningen i förarinformationen. Bokningskrediten kommer automatiskt att tillämpas på den nya bokningens totala belopp.

53. Om betalningsbeloppet för en ny bokning är mindre än Hyrestagarens tillgängliga Bokningskredit, kan Hyrestagaren använda restbeloppet på samma sätt för en framtida bokning.

54. Hyrestagaren kan begära återbetalning i form av pengar av eventuellt kvarvarande belopp av det som ursprungligen betalades upp till ett (1) år efter mottagandet av bokningskrediten. Detta gäller inte extra eller bonus som lagts till det ursprungliga beloppet eller till en bokningskredit som utbetalats i enligt med stycke 50 i dessa Villkor. För återbetalning anses beloppet som ursprungligen betalades ha använts först.

55. Eventuell återbetalning för en avbokad bokning som antingen delvis eller helt betalats med Bokningskredit ska utfärdas i form av Bokningskredit.

56. Företaget förbehåller sig rätten att inte utfärda Bokningskredit eller återbetalning av pengar för transaktioner som anses inte ha gjorts i god tro med avsikt att hyra ett fordon (t.ex. transaktioner gjorda för hyrestagarens ekonomiska fördel).

NO-SHOW

57. Om ingen information ges till Företaget om avbokning 48 timmar före upphämtningstiden och Hyrestagaren inte kommer i tid för att hämta den bokade bilen, kommer den att klassificeras som en no-show och en extra no show-avgift kan debiteras.

58. Företaget har rätt att debitera en no show-avgift för gällande hyrbilsleverantörens räkning och att inte återbetala något belopp (inklusive en Full Förskottsbetalning) som betalats av Hyrestagaren i händelse av No-Show. Följande situationer betraktas som No-show:

58.1. Hyrestagaren dyker inte upp för att hämta bilen vid den tidpunkt och det datum som anges i Kupongen utan att meddela Företaget 48 timmar i förväg;

58.2. Hyrestagaren underlåter att tillhandahålla den dokumentation som krävs för att hämta bilen (anges i hyresvillkoren för varje leverantör);

58.3. Hyrestagaren misslyckas med att tillhandahålla en acceptabel betalningsmetod och en acceptabel form av deposition, vanligtvis ett kreditkort utfärdat i huvudförarens fullständiga namn med tillräckligt mycket tillgängliga medel, inga ytterligare begränsningar, och giltigt i minst 2 månader efter avlämningsdatumet.

58.4. Hyrestagaren nekas fordonet på grund av att hen är svartlistad eller om hen anländer under påverkan av alkohol eller droger.

59. Hyrbilsleverantören förbehåller sig rätten att vägra hämtning till någon Hyrestagare som inte anländer vid den avtalade tiden och datumet med all nödvändig dokumentation, en acceptabel betalningsmetod och acceptabel form av deposition, vanligtvis ett kreditkort utfärdat i huvudförarens fullständiga namn med tillräckligt med tillgängliga medel för att täcka depositionen, eller om Hyrestagaren anländer berusad till biluthyrningskontoret.

ÄNDRINGAR

60. Hyrestagaren kan ändra sina bokningspreferenser genom att skicka en begäran via Min bokning på Webbplatsen senast 48 timmar före upphämtningsdatum/tid. Företaget förvarnar dock för att ändringsförfrågningar som mottagits mindre än 48 timmar före upphämtningsdatum/tid inte kommer att behandlas och att Företaget inte är ansvarigt för eventuella förluster eller skador som Hyrestagaren lider i detta fall.

61. Observera att själva Tjänsten för ändringar är gratis, men eventuella ändringar såsom en ändring av upphämtnings- eller avlämningsplatsen, bilgruppen, hyresperioden eller förarens personuppgifter kan påverka Hyreskostnaden vilket gör att det skiljer sig från det pris som anges på den ursprungliga bekräftelsekupongen.

62. Om en boknings datum och/eller tid ändras senare än 48 timmar före den ursprungliga upphämtningstiden, kommer ingen återbetalning att ges för kostnaderna för Tjänsten eller Hyreskostnaden (om Full Förskottsbetalning gjorts).

63. Företaget kan inte garantera bearbetning av ändringar. Alla ändringar som begärts av Hyrestagaren ska träda i kraft först efter skriftlig bekräftelse från Företaget.

64. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ändra bokningen. Dessa ändringar kan göras av Företaget eller av hyrbilsleverantören. I alla sådana fall ska Företaget meddela Hyrestagaren så snart som rimligen är möjligt före upphämtningsdatumet och om de föreslagna ändringarna är oacceptabla kommer Hyrestagaren att erbjudas en fullständig återbetalning. Under sådana omständigheter ska Företaget dock inte bära något ytterligare ansvar för direkta eller indirekta förluster som Hyrestagaren kan drabbas av till följd av sådana förändringar.

UPPHÄMTNING AV BILEN

65. Hyrestagaren måste presentera följande dokument i original (inte kopior) när de hämtar bilen:

65.1. tryckt eller elektronisk Kupong (beroende på hyrbilsleverantörs krav);

65.2. giltigt körkort från Hyrestagarens hemland. Det måste vara giltigt i det land där bilen hyrs;

65.3. Internationellt körkort. Detta kan krävas av vissa hyrbilsleverantörer som ett tillägg till det vanliga körkortet;

65.4. ett giltigt pass eller giltigt ID-kort (om det accepteras av hyrbilsleverantören);

65.5. ett giltigt kreditkort utfärdat i huvudförarens namn, med för- och efternamn, och med tillgängligt saldo för att täcka säkerhetsdepositionen;

65.6. andra dokument som krävs av hyrbilsleverantören och omnämns i Kupongen.

66. Företaget ska inte återbetala något belopp som betalats och tar inget ansvar om hyrbilsleverantören vägrar att tillhandahålla bilen till en Hyrestagare under någon av följande omständigheter:

66.1. no show;

66.2. sen ankomst;

66.3. oanvända dagar;

66.4. underlåtenhet att tillhandahålla något dokument eller föremål som anges i punkt 65 ovan;

66.5. Hyrestagaren kommer att använda bilen i strid mot de användarvillkor som fastställts av hyrbilsleverantören;

66.6. Hyrestagaren tidigare har svartlistats av hyrbilsleverantören;

66.7. Hyrestagaren anländer till biluthyrningskontoret under påverkan av alkohol eller droger;

66.8. Det uppstår ett problem vid tidpunkten för upphämtning som resulterar i att Hyrestagaren nekas fordonet och Hyrestagaren ringer inte till oss vid en sådan tidpunkt.

67. Företaget är inte ansvarigt för eventuell väntetid på hyrbilsleverantörens kontor.

68. Hyrestagaren är skyldig att noggrant läsa hyresavtalet innan hen undertecknar det när hen hämtar den hyrda bilen. Hyrestagarens underskrift innebär godkännande av alla punkter i avtalet och alla avgifter.

69. Företaget är inte ansvarigt för någon prisförändring som uppstår vid upphämtningen av hyrbilen på grund av Hyrestagarens godkännande av eventuella valfria tjänster/tilläggsfunktioner (t.ex. ytterligare försäkring, extra förare etc.). Om Hyrestagaren förlänger hyresperioden efter det att den redan har startat, kan hyrbilsleverantören debitera Hyrestagaren för alla kostnader i samband med att hyresperioden förlängs. Hyrbilsleverantören kommer att använda de lokala priser som gäller vid den tidpunkten.

70. Företaget är inte ansvarigt för någon prisförändring eller extra avgift som debiteras av hyrbilsleverantören som ett resultat av att Hyrestagaren bryter mot de regler för att använda bilen som fastställts av hyrbilsleverantören.

FULL TÄCKNING

71. Full täckning är en tilläggstjänst som hyrestagaren kan köpa från företaget i syfte att få tillbaka det belopp som hen debiteras för förlust eller skada på fordonet enligt sitt hyresavtal.

72. Full täckning ersätter hyrestagaren för självriskbeloppet som hyrbilsföretaget drar eller som försäkringsbolaget debiterar i händelse av skada eller stöld (med förbehåll för begränsningarna i punkt 78). Det maximala ersättningsbeloppet under Full täckning anges på kupongen.

72.1. Full täckning är kompletterande och ersätter eller modifierar inte någon befintlig försäkring som hyrestagaren eller företaget redan har, och den ger inga garantier utöver de som uttryckligen anges i villkoren. Hyrestagaren kan välja att köpa Full täckning som ett extra skyddsskikt under hyresperioden, men detta ändrar eller ersätter inte några andra försäkringsprodukter som hyrestagaren upphandlar självständigt. Beslutet att välja Full täckning är frivilligt och baserat på Hyresgästens individuella preferenser och krav.

73. Full täckning ersätter inte en Vagnskadekollisionsföresäkring (CDW). Företaget tar inte på sig något ansvar om en CDW inte ingår i hyrespriset och hyrestagaren inte har kunnat tillhandahålla giltiga bevis på sin egen CDW som hyrbilsleverantören kräver och som nämns i kupongen.

73.1. Full täckning är inte en finansiell produkt eller försäkringsprodukt och företaget tillhandahåller inga försäkringsrådgivningar eller konsulttjänster eller personliga försäkringsrekommendationer angående Full täckning. Företaget kan förse dig med den information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut om din bilhyrning och ditt köp med Full täckning.

74. Full Täckning kan köpas när du gör en bokning och upp till det schemalagda upphämtningstillfället. Hyrestagaren kan ta bort Full Täckning för återbetalning senast vid upphämtningstillfället genom att kontakta Företagets supportteam.

75. I de flesta fall är Hyrestagare skyldiga att lämna en deposition för att täcka hela eller delar av vagnskadeförsäkringens (CDW) självrisk, stöldskyddsförsäkringens självrisk, (i förekommande fall) och/eller bränsle. För att göra det måste ett giltigt kreditkort i huvudförarens namn och efternamn presenteras när bilen hämtas. Hyrestagare som har köpt Full Täckning måste också lämna denna deposition i sin helhet.

76. Vid hyresdisken kan hyresleverantören erbjuda ytterligare försäkringar som kan minska självrisken och/eller ansvaret. Om Hyrestagaren har köpt vår Fulla Täckning kan denna ytterligare försäkring avslås och en deposition lämnas på begäran.

77. Full Täckning gäller för de risker som anges på Webbplatsen vid köpet. Dessa risker anges också i avsnittet "Min bokning" på Webbplatsen och på kupongen som skickas till Hyrestagaren. Full Täckning täcker följande utgifter för hyrbil upp till de gränser som anges på kupongen:

77.1. Självrisk vid skada;

77.2. Självrisk vid stöld;

77.3. Avgifter för reparationer av bilens kaross, vagn (exklusive mekaniska delar), däck, hjul, tak, vindruta, fönster, speglar, lås och navkapslar, som resultat av en kollision;

77.4. Bogseringskostnader;

77.5. Taxikostnader direkt relaterade till olyckan (exklusive mekaniska problem);

77.6. Kostnader som är direkt relaterade till att förlora nycklarna till eller låsa ut sig ur den hyrda bilen (t.ex. avgifter för en låssmed eller leverans av en reservnyckel);

77.7. Administrativa avgifter för skador (exklusive andra administrativa avgifter, till exempel för trafiköverträdelser) och immobiliseringsavgifter (avgifter för att kompensera hyrbilsleverantören för inkomstförlusten medan bilen repareras).

78. Full Täckning omfattar inte följande:

78.1. Tillägg/extratjänster (barnstolar, GPS, etc.);

78.2. Personliga ägodelar eller värdesaker;

78.3. Skador som inträffade medan Hyrestagaren inte överensstämde med villkoren i hyresavtalet eller lokala lagar (berusad körning, felaktigt bränsle i bilen, körning utanför vägen, trafiköverträdelser, etc.);

78.4. Hotellkostnader eller andra utlägg;

78.5. Rengöringskostnader eller skador på bilens interiör eller mekaniska delar;

78.6. Bankavgifter eller eventuella skillnader i valutakurser;

78.7. Skador till följd av oförutsebara eller okontrollerbara händelser som krig, revolution, terrorism, strejker eller svåra väder- och naturkatastrofer som hagel, översvämningar, orkaner, jordbävningar etc.;

78.8. Skadestånd för tredje part.

79. Ersättningsprocess för Full Täckning:

79.1. För att få ersättning under Full täckning måste en begäran skickas via Min bokning inom 28 kalenderdagar från avlämningsdatumet eller det datum då den hyrda bilen gick sönder eller skadades eller blev stulen. Elektroniska kopior av följande dokument måste tillhandahållas:

79.1.1. Hyresavtalet du undertecknade när du hämtade bilen;

79.1.2. Hyrbilsföretagets dokumenterade bedömning av bilen när den hämtades och när den återlämnades (checklista eller bilder);

79.1.3. Faktura/fakturor från hyrbilsföretag som visar att Hyrestagaren debiterades för självrisk, en del därav, och/eller andra avgifter;

79.1.4. Hyrestagarens kontoutdrag, eller kvitto(n) som visar betalning av ovanstående faktura/fakturor;

79.1.5. Hyrestagarens PayPal- eller bankkontouppgifter, inklusive kontoinnehavarens fullständiga namn, kontonummer/IBAN, bankens namn och adress, SWIFT-kod och all annan information som behövs för att göra en internationell banköverföring (om Hyrestagaren lämnar felaktiga bankuppgifter, kommer en 50 EUR-avgift att dras av från ersättningsbeloppet för varje upprepad banköverföring som görs innan de korrekta bankuppgifterna tas emot);

79.1.6. En detaljerad redogörelse för händelsen (inklusive foton och videobevis, om möjligt);

79.1.7. Skriftlig polisrapport (om tillämpligt på olyckan eller om obligatoriskt baserat på hyresavtalet).

79.2. Det är Hyrestagarens ansvar att tillhandahålla alla ovannämnda handlingar till Företaget.

80. Utredningen och återbetalningsprocessen för Full täckning efter mottagandet av en begäran tar upp till 28 kalenderdagar. Om ytterligare information krävs kan återbetalningsprocessen förlängas med ytterligare 28 kalenderdagar.

81. Om Hyrestagaren inte kontaktar Företaget och inte lämnar några dokument eller bevis inom den angivna tidsperioden kommer ärendet inte att övervägas och ingen ersättning kommer att betalas ut.

82. I händelse av att Hyrestagaren har fått ersättning enligt Företagets Fulla Täckning och blir berättigad till en framtida återbetalning av hyrbilsleverantören (till exempel om det bestämts att Hyrestagaren inte var ansvarig för olyckan), måste det mottagna beloppet återbetalas till Företaget.

83. I händelse av en bedräglig begäran eller att något bedrägligt medel eller information använts för att erhålla någon förmån under Full täckning, ska avtalet som ingåtts av hyrestagaren bli ogiltigt, det betalade beloppet ska förverkas och alla förmåner som begärs och tas emot måste återlämnas till företaget.

JURISDIKTION/TILLÄMPLIG LAG

84. Bokningsavtal, Regler och Villkor, och epostkommunikationen, som är en väsentlig del av Bokningsavtalet, regleras av Republiken Lettlands lagar och kommer att tolkas i enlighet med Republiken Lettlands lagar. Domstolarna i Republiken Lettlands allmänna jurisdiktion ska ha exklusiv behörighet att avgöra alla anspråk eller tvister som kan uppstå ur eller i samband med dessa Regler och Villkor och Bokningsavtalet.

ÄNDRINGAR AV VILLKOR

85. Företaget och Hyrestagaren är överens om det förfarande enligt vilket dessa Regler och Villkor kan ändras.

86. Företaget ska underrätta Hyrestagaren om ändringar av dessa Regler och Villkor och det datumet dessa ändringar träder i kraft på Webbplatsen, och Hyrestagaren ska kunna bekanta sig med dessa Regler och Villkor i dess nya version minst 14 (fjorton) dagar före den dag då dessa träder i kraft. Ändringarna gäller även för de bokningstjänster som inträffade/trädde i kraft innan nämnda ändringar gjordes och som fortsätter att gälla den dag då ändringarna träder i kraft. Om Hyrestagaren inte håller med om ändringarna, kan hen, fram till dagen då ändringarna träder i kraft, lämna ett skriftligt meddelande till Företaget om oenighet med nämnda ändringar. Om Företaget inte har mottagit skriftligt meddelande från Hyrestagaren senast den dag då ändringarna träder i kraft, ska Hyrestagaren anses ha samtyckt till ändringarna och åtar sig att följa dem.

87. Företaget får omedelbart ändra dessa Regler och Villkor ensidigt, utan att meddela Hyrestagaren om Hyrestagaren inte uppfyller kraven som konsument i enlighet med lettisk lag, om den särskilda ändringen är till Hyrestagarens fördel eller om vissa tekniska korrigeringar görs däri.

88. Den aktuella versionen av dessa Regler och Villkor finns på Webbplatsen.

ANSVAR

89. Företaget är inte ansvarigt för åtaganden som följer av det avtal om biluthyrning som ingåtts mellan Hyrestagaren och hyrbilsleverantören.

90. Företaget ansvarar inte för (och är inte skyldigt att verifiera) felaktigt angivna eller felstavade e-postadresser eller förarnamn eller felaktiga telefonnummer eller kreditkortsnummer.

91. Företaget är inte ansvarigt för att kompensera Hyrestagaren för skador eller förluster till följd av handlingar eller bilar från det särskilda hyrbilsleverantörens som inte följer hyresavtalet och/eller tillämplig lag.

92. Om deposition har reserverats eller debiterats initieras dessa transaktioner av den särskilda hyrbilsleverantören på grundval av hyresavtalet som ingåtts mellan hyrbilsleverantören och Hyrestagaren. Företaget, som bokningsföretag, debiterar eller reserverar inte deposition på Hyrestagarens bankkonton eller kreditkort.

93. För att underlätta för Hyrestagare kan formulering som "Kostnad för hyrbil", "Betala nu" och "Betalas vid ankomst" användas på Webbplatsen. Termen "Betala nu" avser Servicekostnaden, medan termen "Betalas vid ankomst" avser priset på biluthyrning, obligatoriska tillägg, och ytterligare tjänster som valts av Hyrestagaren som alla ska betalas till den särskilda hyrbilsleverantören.

94. Om Företaget erbjuder sig att acceptera betalning för Tjänsten och för uthyrningen, agerar Företaget på uppdrag av den särskilda hyrbilsleverantören när det gäller mottagande av Hyreskostnaden (Fullständig förskottsbetalning). Företaget tillhandahåller dock inte biluthyrning och överför Hyreskostnaden till den särskilda hyrbilsleverantören.

95. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ändra bokningen. Dessa ändringar kan göras av Företaget eller av hyrbilsleverantören. I alla sådana fall ska Företaget underrätta Hyrestagaren så snart som rimligt möjligt före upphämtningsdatumet och om de föreslagna ändringarna är oacceptabla kommer Hyrestagaren att erbjudas en full återbetalning. Under sådana omständigheter ska Företaget emellertid inte bära något ytterligare ansvar för några direkta eller indirekta förluster som Hyrestagaren kan drabbas av sådana förändringar.

UPPSÄGNING

96. Företaget förbehåller sig rätten att säga upp Bokningsavtalet ensidigt och omedelbart genom att meddela Hyrestagaren via e-post i följande händelser:

96.1. information eller uppgifter har mottagits om insolvens, konkurs eller liknande status eller ekonomiska svårigheter, liksom olagliga åtgärder, för den särskilda hyrbilsleverantören;

96.2. fel (tekniskt eller mänskligt) som orsakats av Företaget eller hyrbilsleverantörerna, om tillhandahållandet av hyrbilen blir omöjligt eller mycket svårt på grund av respektive fel;

96.3. Hyrestagaren har inte blivit godkänt i säkerhetskontrollen som utförs av hyrbilsleverantören.

97. Om Företaget säger upp Bokningsavtalet ska Företaget återbetala det belopp som Hyrestagaren betalat för Tjänsten, Hyreskostnaden (vid Full förskottsbetalning) och det belopp som betalats för Full Täckning, om sådan tjänst har betalats av Hyrestagaren. Företaget är inte ansvarigt för några andra fordringar eller klagomål, inklusive ersättning för direkta eller indirekta förluster eller icke-materiella förluster, Hyrestagarens eventuella kostnader och utgifter i samband med detta Bokningsavtal och uppsägning av Bokningsavtalet och ingående av ett nytt Bokningsavtal på grund av det uppsagda avtalet.

DATASKYDD

98. Företaget ser till att Hyrestagarens personuppgifter behandlas i enlighet med de krav för skydd av personuppgifter som gäller i Europeiska unionen, inklusive den Allmänna Dataskyddsförordningen 2016/679. Företaget säkerställer att Hyrestagarens personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med lagliga företagssyften för att säkerställa tillhandahållandet av Tjänsten till Hyrestagaren. Hyrestagaren godkänner att:

98.1. för att tillhandahålla bokningstjänsten har Företaget rätt att behandla och skicka Hyrestagarens tillhandahållna personuppgifter och kontaktinformation (fullständigt namn, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress) och bokningsrelaterad information till hyrbilsleverantören, så att denne kan tillhandahålla den begärda uthyrningstjänsten;

98.2. Hyrestagarens e-postadress kommer användas av företaget för att skicka bekräftelse på bokningen i form av en kupong, informera hyrestagaren om deras bokningskreditsaldo och dess utgångsdatum och informera hyrestagaren om betydande ändringar i dessa villkor eller någon av företagets övriga policyer;

98.3. Hyrestagarens telefonnummer kommer att användas av Företaget för att klargöra frågor om bokningen, om de uppstår.

99. Uttömmande information om vår behandling av dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar, för vilka ändamål vi använder dem, hur länge vi lagrar dem, och annan information anges i Sekretesspolicyn.

100. Det är tillåtet att använda Webbplatsen för att göra boka hyrbilar. Det är förbjudet att använda Webbplatsen för olagliga ändamål, nämligen att göra bokningar som är spekulativa eller falska, eller att anskaffa uppgifter om hyrbilsleverantörer eller deras biluthyrningserbjudanden. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Hyrestagaren till att endast använda denna webbplats för dess lagliga ändamål.

KRAV OCH KLAGOMÅL

101. Hyrestagarens klagomål måste lämnas via sidan Min bokning inom 28 dagar efter att du lämnat in bilen eller till företagets juridiska adress, K. Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Lettland. Eventuella klagomål ska vara inkomna senast 28 kalenderdagar efter hyresperiodens sista datum. Företaget kommer inte att behandla några klagomål som inkommit efter denna period. Om hyresgästen motsvarar definitionen av en konsument i enlighet med lagen om konsumenträttsskydd i Republiken Lettland, ska hyresgästen ha rätt att lämna in ett klagomål inom de villkor som anges i den särskilda lagen.

102. Om klagomålet är relaterat till hyrbilsleverantörens ansvar, ska det adresseras direkt till hyrbilsleverantören. Företaget kommer att informera Hyrestagaren om hur hen bör gå vidare om det behövs.

103. Klagomål kommer att ses över och ett beslut kommer att fattas inom 28 kalenderdagar från dagen då klagomålen mottogs beroende på ärendets svårighetsgraden.

104. Om det inom en period av 21 kalenderdagar inte mottags något svar från Hyrestagaren på någon av Företagets e-postmeddelanden, kommer ärendet att stängas automatiskt utan någon upplösning och/eller ersättning.

Uppdaterad: 28.06.2023

Logga in eller skapa ett konto
Kom åt alla dina bokningar på en och samma plats
Fortsätt med e-post
Genom att välja "Godkänn och fortsätt", godkänner du DiscoverCars
och
Vad är din e-postadress?
Kolla din e-post
Kolla din e-post
Vi har skickat dig ett mejl med verifieringslänk till {email}
Klicka på länken i mejlet för att logga in.