Regler och Villkor

Bokningsavtal

1. AS Discover Car Hire med organisationsnummer i Lettland: 40103690968 och juridisk adress: K.Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Lettland (hädanefter Företaget eller "vi") erbjuder denna webbplats och dess tjänster, i enlighet med följande villkor (hädanefter kallade Regler och Villkor). Läs dessa Regler och Villkor noggrant innan du använder vår webbplats eller någon av våra tjänster. Om du inte godkänner något uttalande i dessa Regler och Villkor, får du inte använda denna webbplats eller några tjänster som tillhandahålls av Företaget.

2. Företaget tillhandahåller sina tjänster med hjälp av ett bokningssystem som verkar under varumärket www.discovercars.com (hädanefter kallad Webbplatsen).

3. Genom att använda de tjänster som tillhandahålls på denna webbplats och acceptera dessa Villkor ingår du bokningsavtalet (hädanefter bokningsavtalet) med företaget.

4. Dessa Regler och Villkor är en väsentlig del av Bokningsavtalet som ingåtts mellan dig, som hyrestagare (hädanefter kallad Hyrestagaren) och Företaget.

5. Bokningsavtalet anses ha ingåtts om Hyresgästen har bokat tjänsten på webbplatsen, medel som är tillgängliga på Hyresgästens kredit- / betalkort har debiterats för detta ändamål eller om tjänsten som tillhandahålls av företaget har betalats med en alternativ betalningsmetod (t.ex. PayPal, Apple Pay, Google Pay, etc.) och den specifika biluthyrningsleverantören har informerat företaget om att den specifika bokningen har godkänts. Företaget är den primära leverantören i denna transaktion och underlättar avtalet direkt mellan hyresgästen och företaget för tillhandahållande av biluthyrningstjänsten.

6. Företaget förser Hyrestagaren med information om tillgängliga biluthyrningsföretag, skickar Hyrestagarens bokningspreferenser (typ av bil, plats, bokningsdatum och tid, hyresperiod) till det specifika biluthyrningsföretaget och skickar bokningsinformation (nedan Kupong) till Hyrestagaren via e-post om det specifika biluthyrningsföretaget har informerat Företaget om att den specifika bokningen / researrangemanget (nedan Tjänsten) har bekräftats.

7. På Webbplatsen visas det totala priset för biluthyrningen innan du väljer betalningsmetod och anger betalningsinformation.

8. Det är därför viktigt för att hyrestagaren är medveten om att denne uttryckt en önskan att ingå bokningsavtalet genom att ange sina betalningsuppgifter (eller göra en betalning med PayPal) och godkänna betalningen och att detta avtal inte kan återkallas efter att en bekräftelsekupong har skickats till hyrestagarens e-post.

9. Efter Bokningsavtalets ikraftträdande kommer medlen (i det belopp som beräknas enligt avsnittet "Betalningar" i dessa Regler och Villkor) att reserveras och överföras till Företagets bankkonto. En Kupong skickas till Hyrestagaren via e-post som bekräftelse på att Bokningsavtalet har ingåtts.

10. Hyrestagaren måste läsa alla Regler och Villkor innan hen betalar för Tjänsten och ingår Bokningsavtalet. Om innebörden eller konsekvenserna av dessa Regler och Villkor inte är tydliga för Hyrestagaren, rekommenderas det starkt att Hyrestagaren kontaktar Företaget via e-post: support@discovercars.com för att få ytterligare information om dessa Regler och Villkor innan hen accepterar dem.

BOKNING

11. På webbplatsen kan Renter välja och boka en bil från ett utbud av bilar som tillhandahålls av ett antal olika biluthyrare. Även om företaget inte direkt äger fordonen, det köper biluthyrning från leverantörer för att sälja till Hyresgäster.

12. Hyresgästen måste signera alla nödvändiga dokument (inklusive dokument som reglerar acceptans och användning av bilen) med biluthyraren vid tidpunkten för upphämtningen av den hyrda bilen enligt biluthyrarens villkor. Genom att utfärda Kupongen, Bolaget bekräftar att Rentorn har rätt att hämta bilen och underteckna de dokument som gäller för hyrbilsleverantör.

13. Varje hyrbilsleverantör har sina enskilda villkor för att hyra en bil. Ändå är de viktigaste villkoren för hyrbilsleverantören gällande förarkrav, försäkring, deposition, betalningar, bränslepolicy etc. som leverantören erbjuder tillgängliga i avsnittet "Hyresvillkor" på webbplatsen. Fullständiga tillämpliga villkor för hyrbilsleverantören finns tillgängliga vid upphämtning.

14. Genom att boka den valda bilen på Webbplatsen accepterar Hyrestagaren hyresvillkoren för det särskilda hyrbilsleverantören. Företaget visar hyresvillkor på Webbplatsen enligt vad som för närvarande godkänts av Hyrbilsföretaget. Företaget tar dock inget ansvar för Hyrestagarens sida om hyresvillkoren eller villkoren för det särskilda hyrbilsleverantören ändras. Genom att boka den valda bilen på Webbplatsen accepterar Hyrestagaren hyresvillkoren för det särskilda hyrbilsleverantören. Företaget visar hyresvillkor på Webbplatsen enligt vad som för närvarande godkänts av hyrbilsleverantören. Företaget tar dock inget ansvar för Hyrestagarens sida om hyresvillkoren eller villkoren för det särskilda hyrbilsleverantören ändras.

15. Detaljerad information om Hyrestagarens särskilda bokning finns i Kupongen som skickas till Hyrestagaren via e-post.

16. De vanligaste valutorna som priserna publiceras i på denna webbplats är Euro (EUR), amerikanska dollar (USD), kanadensiska dollar (CAD) och brittiska pund (GBP). Det går att visa priser i andra valutor och de kommer att visas omräknade baserat på den dagliga uppdaterade växelkursen enligt de referensväxelkurser som offentliggjorts av Europeiska centralbanken. Vid Fullständig förskottsbetalning bestäms valutan av hyrbilsleverantören i respektive land och omräknas därefter.

ATT GÖRA EN BOKNING

17. För att göra en bokning ska Hyrestagaren välja önskad bilklass. Bokningen garanterar inte ett visst bilmärke eller en viss modell, men en vald bilklass, om det inte uttryckligen nämns att den specifika bilmodellen och märket garanteras av hyrbilsleverantören. Om den bokade bilklassen är tillgänglig vid upphämtningstillfället, kommer den att tillhandahållas. I andra fall kommer en bil av samma eller högre klass att tillhandahållas. Sällan kan endast bilar av sämre klass tillhandahållas.

18. Bilder av bilar som visas på söksidan är informativa. Hyrbilen som tillhandahålls vid upphämtning kan skilja sig från den på bilden.

19. Det är Hyrestagarens ansvar att noggrant granska all information som lämnats om den valda bilen innan hen gör en bokning eftersom hyresvillkoren för olika hyrbilsleverantörer kan variera.

20. Hyrestagaren måste se till att förarens ålder uppfyller leverantörens angivna åldersgräns. Företaget kan inte hållas ansvarigt om hyrestagaren inte uppfyller hyrbilsleverantörens krav när hen hämtar bilen.

21. Information om alternativ och tillägg som ingår eller ej ingår i priset finns på Webbplatsen under avsnitten "Kostnad Inkluderar" "Kostnad Inkluderar Inte" och i avsnittet "Valfria Tillägg och Tjänster".

22. Om ytterligare tillägg, såsom GPS, barnstolar eller cykelställ, möjligheten att resa utanför upphämtningslandet, möjligheten att lämna bilen på en annan plats än upphämtningsplatsen och/eller möjligheten att hämta bilen på en annan plats än hyreskontoret, behövs, måste detta anges skriftligen vid bokningstillfället via e-post: support@discovercars.com eller chatt på Webbplatsen.

23. När en bokning görs går Företagets kundservice vidare till att få en bekräftelse på denna bokning - Kupongen - från den valda hyrbilsleverantören. Beroende på olika faktorer kan bekräftelseprocessen ta upp till 48 timmar. Om startdatumet för hyresperioden är 5 dagar eller mindre från bokningsdatumet behandlas bokningen som en prioritet.

24. När den valda hyrbilsleverantören bekräftar för företaget att de kan erbjuda den begärda bilen, kommer företaget debitera/reservera priset för tjänsten (inklusive kostnader för ytterligare tjänster som ska betalas till företaget) från kreditkortet och skickar bekräftelsekupongen vilket fullbordar bokningsbekräftelseprocessen.

25. Om bilen inte är tillgänglig kommer en representant för Företaget att kontakta Hyrestagaren för att erbjuda eventuella alternativa bokningar.

26. Om det inte finns några alternativa bilar eller Hyrestagaren inte accepterar dem, kommer Företaget att avbryta bokningen och ta bort reservationer av medel som motsvarar Tjänstens pris från Hyrestagarens betalkort.

27. Statusen för bokningen som hyrestagaren gjort kan ses på webbplatsen genom att gå till avsnittet "Min Bokning".

BETALNINGAR

28. De betalningsmetoder som accepteras av Företaget på Webbplatsen är giltiga kredit-/betalkort eller PayPal.

29. De betalningsmetoder som accepteras av hyrbilsleverantören varierar och kan inkludera kreditkort, betalkort och kontanter. Observera att vissa leverantörer endast accepterar betalning med kreditkort. Hyrestagaren är skyldig att själv kontrollera betalningsmetoderna för den valda hyrbilsleverantören (tillgänglig på webbplatsen i avsnittet "Hyresvillkor") innan bokningen görs eller innan hen anländer för att hämta bilen.

30. Företaget kan erbjuda Hyrestagaren följande typer av betalning för den bokade bilen:

30.1. Företaget debiterar hyrestagaren för tjänsten som förskottsbetalning vid bokning. Hyrestagaren betalar resten av hyrbilspriset, samt eventuell betalning för valda tilläggstjänster, direkt till hyrbilsleverantören när hen hämtar bilen på destinationen (Delvis förskottsbetalning).

30.2. Företaget debiterar hyrestagaren för det fullständiga priset för bilbokningen för egen räkning och för hyrbilsleverantörens räkning inklusive motsvarande pris för tjänsten och hyrbilspriset (Full förskottsbetalning).

30.3. Företaget samlar inte in någon betalning från hyrestagaren när bokningen görs. Hyrestagaren betalar hyreskostnaden, samt betalningar för obligatoriska tillägg och ytterligare tjänster som hyrestagaren har valt, direkt till hyrbilsleverantören när hen hämtar upp bilen vid destinationen (Betalning vid ankomst).

31. Den betalningstyp som finns tillgänglig för Hyrestagarens särskilda bokning är beroende av de samarbetsvillkor som överenskommits mellan Företaget och relevant hyrbilsleverantör.

32. Betalning som debiteras av företaget består av priset på tjänsten samt betalningar för alla valda tjänster som Relax-paketet och Full täckning (om de väljs i enlighet med avsnitten Relax-paket eller Full Täckning i dessa villkor). Denna betalning reserveras av företaget. Den kommer inte att nämnas i hyresavtalet med hyrbilsleverantören. I händelse av Full förskottsbetalning består betalningar som företaget debiterar av priset på tjänsten, hyreskostnaden, samt betalningar för Relax-paketet eller Full Täckning, i enlighet med avsnitten Relax-paket eller Full täckning i dessa villkor.

33. Hyreskostnaden (om den inte reserveras av företaget), samt betalningar för ytterligare tillägg och tjänster som valts vid avhämtningen eller som inte reserveras av företaget debiteras av den specifika hyrbilsleverantören vid avhämtning av bilen.

34. En deposition (efter ingående av biluthyrningsavtalet) reserveras på huvudförarens kreditkort eller en kontant deposition debiteras av hyrbilsleverantören för att täcka kostnaderna för eventuell självrisk, trafiköverträdelser, tankkostnader etc. Om inga trafiköverträdelsekostnader eller andra kostnader uppstår, förfaller reserveringen på kreditkortet, vanligtvis inom 3 veckor från hyresperiodens slut.

35. Betalningar till hyrbilsleverantören måste göras i den lokala valutan i det land där bilen ska hämtas. Om den här valutan skiljer sig från valutan på hyrestagarens kreditkort, kommer kreditkortsföretaget att utföra en valutaväxling till sin etablerade kurs och kan också debitera kortet för en konverteringsavgift. Företaget ansvarar inte för avvikelser mellan det pris som visas på webbplatsen och det belopp för vilket hyrestagarens kreditkort debiteras om dessa avvikelser beror på den använda valutakursen eller den tillämpade konverteringsavgiften eller om hyrestagaren och hyrbilsleverantören har kommit överens om ett högre pris än den hyreskostnad som fastställs i bokningsbekräftelsen.

36. Hyrbilsleverantören kan begära för-autentisering av kreditkortet för de belopp som anges i stycke 33 och 34 innan denna tillåter hyrestagaren att hämta upp bilen.

ÅNGERRÄTT

37. Efter att ha ingått Bokningsavtalet har Hyrestagaren ingen rätt att dra sig ur bokningsavtalet enligt lagarna i Republiken Lettland.

AVBOKNINGS- OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY

38. Hyrestagaren kan avbryta bokningen och få en kredit som kan användas för framtida bokningar på webbplatsen (hädanefter Bokningskredit) upp till 48 timmar före den planerade avhämtningstiden via avsnittet Min bokning på webbplatsen.

39. Om avbokning begärs mindre än 48 timmar före den ursprungligen planerade upphämtningstiden kommer endast kostnaden för Full täckning (om sådan köpts) att ingå i Bokningskrediten.

40. Om hyrestagaren har köpt Relax-paketet kan hen avbryta bokningen och få en återbetalning för Relax-paketets kostnad när som helst innan den ursprungliga avhämtningstiden.

41. Ingen återbetalning kommer att ges om avbokning begärs efter den ursprungligen planerade upphämtningstiden.

42. Priserna är baserade på upphämtnings- och avlämningsdatum och -tider som har arrangerats innan hyresperioden börjar. Om bilen hämtas senare eller lämnas tillbaka tidigare, kommer Hyrestagaren inte att få återbetalning för oanvända timmar eller dagar.

43. Om bokningen görs mindre än 48 timmar före avhämtningstiden är den inte återbetalbar om inte Relax-paketet har köpts (Full Täckning, om detta köps, återbetalas fram till avhämtningstiden).

44. Om Hyrestagaren inte har för avsikt att hämta bilen (även om ingen återbetalning är tillgänglig), ska Hyrestagaren meddela Företaget omedelbart: annars kan Hyrestagaren debiteras en extra no show-avgift.

45. Om en avbokningsbegäran görs till hyrbilsleverantören och inte till Företaget, kommer denna avboknings- och återbetalningspolicy inte vara tillämplig.

46. Bokningskrediten kan användas för alla betalningar som görs på vår webbplats och kan användas för en eller flera bokningar. Bokningskrediten kan endast användas för att betala för företagets tjänster.

47. Bokningskrediten upphör att gälla tre (3) år efter att Hyrestagaren mottagit den.

48. Hyrestagaren kan se tillgängligt saldo på bokningskrediten genom att gå till avsnittet "Min bokning" på webbplatsen och använda hyrestagarens ursprungliga bokningsnummer och e-postadress.

49. Hyrestagaren kan hämta sitt ursprungliga bokningsnummer genom att kontakta Företagets kundtjänstteam och be om hjälp.

50. Beroende på omständigheterna kring avbokningen, kan Företaget erbjuda ett extra belopp i Bokningskredit ovanpå det ursprungliga beloppet som betalats för den avbokade bokningen.

51. Vi förbehåller oss rätten att tilldela hyrestagaren bokningskredit baserat på deras lojalitet mot vårt företag och dess tjänster, för speciella evenemang (helgdagar, internationella evenemang, etc.), på hyrestagarens födelsedag och under andra omständigheter efter företagets gottfinnande. Sådana belöningar kan både prenumererade och icke-prenumererade hyrestagare få, och kan vara föremål för dessa villkor eller de specifika villkor som vi fastställer då och då för särskilda tilldelade bokningskrediter (som utgångsdatum, typ av uthyrning den kan användas till etc.).

52. Hyrestagaren kan använda sin bokningskredit för alla nya bokningar eller betalningar som görs på webbplatsen.

53. För att använda Bokningskrediten bör Hyrestagaren använda samma e-postadress som användes för den ursprungliga bokningen i förarinformationen. Bokningskrediten kommer automatiskt att tillämpas på den nya bokningens totala belopp.

54. Om betalningsbeloppet för en ny bokning är mindre än Hyrestagarens tillgängliga Bokningskredit, kan Hyrestagaren använda restbeloppet på samma sätt för en framtida bokning.

55. Hyrestagaren kan begära återbetalning i form av pengar av eventuellt kvarvarande belopp av det som ursprungligen betalades upp till ett (1) år efter mottagandet av bokningskrediten. Detta gäller inte extra eller bonus som lagts till det ursprungliga beloppet eller till en bokningskredit som utbetalats i enligt med stycke 51 i dessa Villkor. För återbetalning anses beloppet som ursprungligen betalades ha använts först.

56. Eventuell återbetalning för en avbokad bokning som antingen delvis eller helt betalats med Bokningskredit ska utfärdas i form av Bokningskredit.

57. Företaget förbehåller sig rätten att inte utfärda Bokningskredit eller återbetalning av pengar för transaktioner som anses inte ha gjorts i god tro med avsikt att hyra ett fordon (t.ex. transaktioner gjorda för hyrestagarens ekonomiska fördel).

NO-SHOW

58. Om ingen information ges till företaget om avbokning 48 timmar innan avhämtningstiden (eller, om Relax-paketet har införskaffats, före avhämtningstiden) och hyrestagaren inte kommer i tid för att hämta den bokade bilen, kommer den att klassificeras som en no-show och en extra no show-avgift kan debiteras.

59. Företaget har rätt att debitera en no show-avgift gällande hyrbilsleverantörens räkning och att inte återbetala något belopp (inklusive för en Full förskottsbetalning) som hyrestagaren betalat, i händelse av no-show. Följande situationer betraktas som no-show:

59.1. Hyrestagaren dyker inte upp för att hämta bilen vid den tidpunkt och det datum som anges i kupongen utan att meddela Företaget 48 timmar i förväg (om Relax-paketet införskaffats, före avhämtningstiden);

59.2. Hyrestagaren underlåter att tillhandahålla den dokumentation som krävs för att hämta bilen (anges i hyresvillkoren för varje leverantör);

59.3. Hyrestagaren tillhandahåller inte en acceptabel betalningsmetod och en acceptabel form av säkerhetsdeposition, vanligtvis ett kreditkort utfärdat i huvudförarens fullständiga namn med tillräckligt mycket tillgängliga medel, inga ytterligare begränsningar, och giltigt i minst 2 månader efter avlämningsdatumet; eller

59.4. Hyrestagaren nekas fordonet på grund av att hen är svartlistad eller om hyrestagaren anländer under påverkan av alkohol eller droger.

60. Hyrbilsleverantören förbehåller sig rätten att vägra hämtning till någon Hyrestagare som inte anländer vid den avtalade tiden och datumet med all nödvändig dokumentation, en acceptabel betalningsmetod och acceptabel form av deposition, vanligtvis ett kreditkort utfärdat i huvudförarens fullständiga namn med tillräckligt med tillgängliga medel för att täcka depositionen, eller om Hyrestagaren anländer berusad till biluthyrningskontoret.

ÄNDRINGAR

61. Hyrestagaren kan ändra sina bokningspreferenser genom att skicka en begäran via Min bokning på webbplatsen senast 48 timmar före avhämtningsdatum/tid (eller, om Relax-paketet införskaffats, före avhämtningstiden). Företaget förvarnar dock för att ändringsförfrågningar som mottagits mindre än 48 timmar före avhämtningsdatum/tid inte kommer att behandlas och att företaget inte ansvarar för eventuella förluster eller skador som hyrestagaren lider i detta fall.

62. Observera att själva ändringstjänsten är gratis, men eventuella ändringar såsom en ändring av avhämtnings- eller avlämningsplats, bilgrupp, hyresperiod eller förarens personuppgifter kan påverka hyreskostnaden vilket gör att den skiljer sig från den hyreskostnad som anges på den ursprungliga bekräftelsekupongen.

63. Om datum och/eller tid för en bokning ändras senare än 48 timmar före den ursprungliga avhämtningstiden, kommer ingen återbetalning att ges för priset för tjänsten eller hyreskostnaden (om Full förskottsbetalning gjorts).

64. Företaget kan inte garantera bearbetning av ändringar. Alla ändringar som begärts av Hyrestagaren ska träda i kraft först efter skriftlig bekräftelse från Företaget.

65. Företaget kommer inte ta något ansvar för ändringar som arrangeras direkt mellan hyrestagaren och hyrbilsleverantören.

UPPHÄMTNING AV BILEN

66. Hyrestagaren måste presentera följande dokument i original (inte kopior) när de hämtar bilen:

66.1. tryckt eller elektronisk Kupong (beroende på hyrbilsleverantörs krav);

66.2. giltigt körkort från Hyrestagarens hemland. Det måste vara giltigt i det land där bilen hyrs;

66.3. Internationellt körkort. Detta kan krävas av vissa hyrbilsleverantörer som ett tillägg till det vanliga körkortet;

66.4. ett giltigt pass eller giltigt ID-kort (om det accepteras av hyrbilsleverantören);

66.5. ett giltigt kreditkort utfärdat i huvudförarens namn, med för- och efternamn, och med tillgängligt saldo för att täcka säkerhetsdepositionen;

66.6. andra dokument som krävs av hyrbilsleverantören och omnämns i Kupongen.

67. Företaget ska inte återbetala något belopp som betalats och tar inget ansvar om hyrbilsleverantören vägrar att tillhandahålla bilen till en Hyrestagare under någon av följande omständigheter:

67.1. no show;

67.2. sen ankomst;

67.3. oanvända dagar;

67.4. underlåtenhet att tillhandahålla något dokument eller föremål som anges i punkt 66 ovan;

67.5. Hyrestagaren kommer att använda bilen i strid mot de användarvillkor som fastställts av hyrbilsleverantören;

67.6. Hyrestagaren tidigare har svartlistats av hyrbilsleverantören;

67.7. hyrestagaren anländer till biluthyrningskontoret under påverkan av alkohol eller droger; eller

67.8. Det uppstår ett problem vid tidpunkten för upphämtning som resulterar i att Hyrestagaren nekas fordonet och Hyrestagaren ringer inte till oss vid en sådan tidpunkt.

68. Företaget är inte ansvarigt för eventuell väntetid på hyrbilsleverantörens kontor.

69. Hyrestagaren är skyldig att noggrant läsa hyresavtalet innan hen undertecknar det när hen hämtar den hyrda bilen. Hyrestagarens underskrift innebär godkännande av alla punkter i avtalet och alla avgifter.

70. Företaget ansvarar inte för eventuell ändring av hyreskostnaden som uppstår vid avhämtningen av hyrbilen på grund av hyrestagarens godkännande av eventuella valfria tjänster/tilläggsfunktioner (t.ex. ytterligare försäkring, extra förare etc.). Om hyrestagaren förlänger hyresperioden efter det att den redan har startat, kan hyrbilsleverantören komma att debitera hyrestagaren för alla kostnader i samband med att hyresperioden förlängs. Hyrbilsleverantören kommer att använda de lokala priser som gäller vid den tidpunkten.

71. Företaget ansvarar inte för någon ändring i hyreskostnaden eller extra avgift som debiteras av hyrbilsleverantören som ett resultat av att hyrestagaren bryter mot de regler för att använda bilen som hyrbilsleverantören fastställt.

FULL TÄCKNING (TILLGÄNGLIGHET BASERAD PÅ LAND)

72. Full täckning är en tilläggstjänst som hyrestagaren kan köpa från företaget i syfte att få tillbaka det belopp som hen debiteras för förlust eller skada på fordonet enligt sitt hyresavtal.

73. Full täckning ersätter hyrestagaren för självriskbeloppet som hyrbilsföretaget drar eller som försäkringsbolaget debiterar i händelse av skada eller stöld (med förbehåll för begränsningarna i punkt 78). Det maximala ersättningsbeloppet under Full täckning anges på kupongen.

73.1. Full täckning är inte en finansiell eller försäkringsprodukt och företaget tillhandahåller inte någon försäkringsrådgivning eller samrådstjänst eller personliga försäkringsrekommendationer gällande tjänsten Full täckning. Företaget kan ge dig den information du behöver för att fatta ett informerat beslut om din hyrbil eller om köpet av Full täckning.

74. Full täckning ersätter inte en Vagnskadekollisionsföresäkring (CDW). Företaget tar inte på sig något ansvar om en CDW inte ingår i hyrespriset och hyrestagaren inte har kunnat tillhandahålla giltiga bevis på sin egen CDW som hyrbilsleverantören kräver och som nämns i kupongen.

74.1. Full täckning är kompletterande och ersätter eller ändrar inte någon existerande försäkringspolicy som hyrestagaren eller företaget redan har, och tillhandahåller inte några garantier förutom de som uttryckligen står i villkoren. Hyrestagaren kan välja att köpa Full täckning som en tilläggstjänst under hyresperioeden, men detta ändrar eller ersätter inte någon annan försäkringsprodukt som hyrestagaren kan inskaffa. Beslutet att välja Full täckning är frivilligt och baserat på hyrestagarens individuella krav och önskemål.

75. Full Täckning kan köpas när du gör en bokning och upp till det schemalagda upphämtningstillfället. Hyrestagaren kan ta bort Full Täckning för återbetalning senast vid upphämtningstillfället genom att kontakta Företagets supportteam.

76. I de flesta fall är hyrestagare skyldiga att lämna en säkerhetsdeposition för att täcka hela eller delar av vagnskadeförsäkringens (CDW) självrisk, stöldskyddsförsäkringens självrisk, (i förekommande fall) och/eller bränsle. För att göra det måste ett giltigt kreditkort utfärdat i huvudförarens namn och efternamn presenteras när bilen hämtas. Hyrestagare som har köpt Full täckning måste också lämna denna säkerhetsdeposition i sin helhet.

77. Full Täckning gäller för de risker som anges på Webbplatsen vid köpet. Dessa risker anges också i avsnittet "Min bokning" på Webbplatsen och på kupongen som skickas till Hyrestagaren. Full Täckning täcker följande utgifter för hyrbil upp till de gränser som anges på kupongen:

77.1. Självrisk vid skada;

77.2. Självrisk vid stöld;

77.3. Avgifter för reparationer av bilens kaross, vagn (exklusive mekaniska delar), däck, hjul, tak, vindruta, fönster, speglar, lås och navkapslar, som resultat av en kollision;

77.4. Bogseringskostnader;

77.5. Taxikostnader direkt relaterade till olyckan (exklusive mekaniska problem);

77.6. Kostnader som är direkt relaterade till att förlora nycklarna till eller låsa ut sig ur den hyrda bilen (t.ex. avgifter för en låssmed eller leverans av en reservnyckel);

77.7. Administrativa avgifter för skador (exklusive andra administrativa avgifter, till exempel för trafiköverträdelser) och immobiliseringsavgifter (avgifter för att kompensera hyrbilsleverantören för inkomstförlusten medan bilen repareras).

78. Full Täckning omfattar inte följande:

78.1. Tillägg/extratjänster (barnstolar, GPS, etc.);

78.2. Personliga ägodelar eller värdesaker;

78.3. Skador som inträffade medan Hyrestagaren inte överensstämde med villkoren i hyresavtalet eller lokala lagar (berusad körning, felaktigt bränsle i bilen, körning utanför vägen, trafiköverträdelser, etc.);

78.4. Hotellkostnader eller andra utlägg;

78.5. Rengöringskostnader eller skador på bilens interiör eller mekaniska delar;

78.6. Bankavgifter eller eventuella skillnader i valutakurser;

78.7. Skador till följd av oförutsebara eller okontrollerbara händelser som krig, revolution, terrorism, strejker eller svåra väder- och naturkatastrofer som hagel, översvämningar, orkaner, jordbävningar etc.; eller

78.8. Skadestånd för tredje part.

79. Ersättningsprocess för Full Täckning:

79.1. För att få ersättning under Full täckning måste en begäran skickas via Min bokning inom 28 kalenderdagar från avlämningsdatumet eller det datum då den hyrda bilen gick sönder eller skadades eller blev stulen. Elektroniska kopior av följande dokument måste tillhandahållas:

79.1.1. Hyresavtalet du undertecknade när du hämtade bilen;

79.1.2. Hyrbilsföretagets dokumenterade bedömning av bilen när den hämtades och när den återlämnades (checklista eller bilder);

79.1.3. Faktura/fakturor från hyrbilsföretag som visar att Hyrestagaren debiterades för självrisk, en del därav, och/eller andra avgifter;

79.1.4. Hyrestagarens kontoutdrag, eller kvitto(n) som visar betalning av ovanstående faktura/fakturor;

79.1.5. Hyrestagarens PayPal- eller bankkontouppgifter, inklusive kontoinnehavarens fullständiga namn, kontonummer/IBAN, bankens namn och adress, SWIFT-kod och all annan information som behövs för att göra en internationell banköverföring (om hyrestagaren lämnar felaktiga bankuppgifter, kommer en avgift på 50 EUR att dras av från ersättningsbeloppet för varje upprepad banköverföring som görs innan de korrekta bankuppgifterna tas emot);

79.1.6. En detaljerad redogörelse för händelsen (inklusive foton och videobevis, om möjligt);

79.1.7. Skriftlig polisrapport (om tillämpligt på olyckan eller om obligatoriskt baserat på hyresavtalet).

79.2. Det är hyrestagarens ansvar att tillhandahålla alla ovannämnda handlingar till företaget.

80. Utredningen och återbetalningsprocessen för Full täckning efter mottagandet av en begäran tar upp till 28 kalenderdagar. Om ytterligare information krävs kan återbetalningsprocessen förlängas med ytterligare 28 kalenderdagar.

81. Om Hyrestagaren inte kontaktar Företaget och inte lämnar några dokument eller bevis inom den angivna tidsperioden kommer ärendet inte att övervägas och ingen ersättning kommer att betalas ut.

82. I händelse av att hyrestagaren har fått ersättning enligt företagets tjänst Full täckning och blir berättigad till en framtida återbetalning från hyrbilsleverantören (till exempel om det bestämts att hyrestagaren inte var ansvarig för olyckan), måste det mottagna ersättningsbeloppet för Full täckning återbetalas till företaget.

83. I händelse av en bedräglig begäran eller att något bedrägligt medel eller information använts för att erhålla någon förmån under Full täckning, ska avtalet bli ogiltigt, det betalade beloppet ska förverkas och alla förmåner som begärts och tagits emot måste återlämnas till företaget.

JURISDIKTION/TILLÄMPLIG LAG

84. Bokningsavtal, Regler och Villkor, och epostkommunikationen, som är en väsentlig del av Bokningsavtalet, regleras av Republiken Lettlands lagar och kommer att tolkas i enlighet med Republiken Lettlands lagar. Domstolarna i Republiken Lettlands allmänna jurisdiktion ska ha exklusiv behörighet att avgöra alla anspråk eller tvister som kan uppstå ur eller i samband med dessa Regler och Villkor och Bokningsavtalet.

ÄNDRINGAR AV VILLKOR

85. Företaget och Hyrestagaren är överens om det förfarande enligt vilket dessa Regler och Villkor kan ändras.

86. Företaget ska underrätta Hyrestagaren om ändringar av dessa Regler och Villkor och det datumet dessa ändringar träder i kraft på Webbplatsen, och Hyrestagaren ska kunna bekanta sig med dessa Regler och Villkor i dess nya version minst 14 (fjorton) dagar före den dag då dessa träder i kraft. Ändringarna gäller även för de bokningstjänster som inträffade/trädde i kraft innan nämnda ändringar gjordes och som fortsätter att gälla den dag då ändringarna träder i kraft. Om Hyrestagaren inte håller med om ändringarna, kan hen, fram till dagen då ändringarna träder i kraft, lämna ett skriftligt meddelande till Företaget om oenighet med nämnda ändringar. Om Företaget inte har mottagit skriftligt meddelande från Hyrestagaren senast den dag då ändringarna träder i kraft, ska Hyrestagaren anses ha samtyckt till ändringarna och åtar sig att följa dem.

87. Företaget får omedelbart ändra dessa Regler och Villkor ensidigt, utan att meddela Hyrestagaren om Hyrestagaren inte uppfyller kraven som konsument i enlighet med lettisk lag, om den särskilda ändringen är till Hyrestagarens fördel eller om vissa tekniska korrigeringar görs däri.

88. Den aktuella versionen av dessa Regler och Villkor finns på Webbplatsen.

ANSVAR

89. Företaget är inte ansvarigt för åtaganden som följer av det avtal om biluthyrning som ingåtts mellan Hyrestagaren och hyrbilsleverantören.

90. Företaget ansvarar inte för (och är inte skyldigt att verifiera) felaktigt angivna eller felstavade e-postadresser eller förarnamn eller felaktiga telefonnummer eller kreditkortsnummer.

91. Företaget är inte ansvarigt för att kompensera Hyrestagaren för skador eller förluster till följd av handlingar eller bilar från det särskilda hyrbilsleverantörens som inte följer hyresavtalet och/eller tillämplig lag.

92. Om deposition har reserverats eller debiterats initieras dessa transaktioner av den särskilda hyrbilsleverantören på grundval av hyresavtalet som ingåtts mellan hyrbilsleverantören och Hyrestagaren. Företaget, som bokningsföretag, debiterar eller reserverar inte deposition på Hyrestagarens bankkonton eller kreditkort.

93. För att underlätta för hyrestagare kan formulering som "Kostnad för hyrbil", "Betala nu" och "Betalas vid ankomst" användas på webbplatsen. Termen "Betala nu" avser priset på tjänsten, medan termen "Betalas vid ankomst" avser hyreskostnaden, obligatoriska tillägg, och ytterligare tjänster som Hyrestagaren valt, vilka alla ska betalas till den specifika hyrbilsleverantören.

94. Om företaget erbjuder sig att acceptera betalning för tjänsten och för uthyrningen, agerar göretaget på uppdrag av den specifika hyrbilsleverantören när det gäller mottagande av hyreskostnaden (Fullständig förskottsbetalning). Företaget tillhandahåller dock inte biluthyrning och överför hyreskostnaden till den specifika hyrbilsleverantören.

95. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ändra bokningen. Dessa ändringar kan göras av Företaget eller av hyrbilsleverantören. I alla sådana fall ska Företaget underrätta Hyrestagaren så snart som rimligt möjligt före upphämtningsdatumet och om de föreslagna ändringarna är oacceptabla kommer Hyrestagaren att erbjudas en full återbetalning. Under sådana omständigheter ska Företaget emellertid inte bära något ytterligare ansvar för några direkta eller indirekta förluster som Hyrestagaren kan drabbas av sådana förändringar.

UPPSÄGNING

96. Företaget förbehåller sig rätten att säga upp Bokningsavtalet ensidigt och omedelbart genom att meddela Hyrestagaren via e-post i följande händelser:

96.1. information eller uppgifter har mottagits om insolvens, konkurs eller liknande status eller ekonomiska svårigheter, liksom olagliga åtgärder, för den särskilda hyrbilsleverantören;

96.2. fel (tekniskt eller mänskligt) som orsakats av företaget eller hyrbilsleverantörerna, om tillhandahållandet av hyrbilen blir omöjligt eller mycket svårt på grund av respektive fel; eller

96.3. Hyrestagaren har inte blivit godkänt i säkerhetskontrollen som utförs av hyrbilsleverantören.

97. Om företaget säger upp bokningsavtalet ska företaget återbetala det belopp som hyrestagaren betalat för priset på tjänsten, hyreskostnaden (vid Full förskottsbetalning) och det belopp som betalats för Relax-paketet eller Full täckning, om hyrestagaren köpt en sådan tjänst. Företaget är inte ansvarigt för några andra fordringar eller klagomål, inklusive ersättning för direkta eller indirekta förluster eller icke-materiella förluster, hyrestagarens eventuella kostnader och utgifter i samband med detta bokningsavtal och uppsägning av bokningsavtalet och ingående av ett nytt bokningsavtal på grund av det uppsagda avtalet.

DATASKYDD

98. Företaget ser till att Hyrestagarens personuppgifter behandlas i enlighet med de krav för skydd av personuppgifter som gäller i Europeiska unionen, inklusive den Allmänna Dataskyddsförordningen 2016/679. Företaget säkerställer att Hyrestagarens personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med lagliga företagssyften för att säkerställa tillhandahållandet av Tjänsten till Hyrestagaren. Hyrestagaren godkänner att:

98.1. för att tillhandahålla bokningstjänsten har Företaget rätt att behandla och skicka Hyrestagarens tillhandahållna personuppgifter och kontaktinformation (fullständigt namn, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress) och bokningsrelaterad information till hyrbilsleverantören, så att denne kan tillhandahålla den begärda uthyrningstjänsten;

98.2. Hyrestagarens e-postadress kommer användas av företaget för att skicka bekräftelse på bokningen i form av en kupong, informera hyrestagaren om deras bokningskreditsaldo och dess utgångsdatum och informera hyrestagaren om betydande ändringar i dessa villkor eller någon av företagets övriga policyer;

98.3. Hyrestagarens telefonnummer kommer att användas av Företaget för att klargöra frågor om bokningen, om de uppstår.

99. Uttömmande information om vår behandling av dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar, för vilka ändamål vi använder dem, hur länge vi lagrar dem, och annan information anges i Sekretesspolicyn.

100. Det är tillåtet att använda Webbplatsen för att göra boka hyrbilar. Det är förbjudet att använda Webbplatsen för olagliga ändamål, nämligen att göra bokningar som är spekulativa eller falska, eller att anskaffa uppgifter om hyrbilsleverantörer eller deras biluthyrningserbjudanden. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Hyrestagaren till att endast använda denna webbplats för dess lagliga ändamål.

KRAV OCH KLAGOMÅL

101. Hyrestagarens klagomål måste lämnas via sidan Min bokning på webbplatsen inom 28 dagar efter att bilen lämnats in, eller till företagets juridiska adress, K. Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Lettland. Eventuella klagomål ska vara inkomna senast 28 kalenderdagar efter hyresperiodens sista datum. Företaget kommer inte att behandla några klagomål som inkommit efter denna period. Om hyresgästen motsvarar definitionen av en konsument i enlighet med lagen om konsumenträttsskydd i Republiken Lettland, ska hyresgästen ha rätt att lämna in ett klagomål inom de villkor som anges i den lagen.

102. Om klagomålet är relaterat till hyrbilsleverantörens ansvar, ska det adresseras direkt till hyrbilsleverantören. Företaget kommer att informera Hyrestagaren om hur hen bör gå vidare om det behövs.

103. Klagomål kommer att ses över och ett beslut kommer att fattas inom 28 kalenderdagar från dagen då klagomålen mottogs beroende på ärendets svårighetsgraden.

104. Om det inom en period av 21 kalenderdagar inte mottags något svar från Hyrestagaren på någon av Företagets e-postmeddelanden, kommer ärendet att stängas automatiskt utan någon upplösning och/eller ersättning.

RELAX-PAKETET (TILLGÄNGLIGHET BASERAD PÅ LAND)

105. Hyrestagaren kan köpa Relax-paketet från företaget för att få ytterligare tjänster, inklusive mer flexibilitet för sitt bokningsavtal.

106. Relax-paketet inkluderar följande förmåner:

106.1. Hyrestagaren har rätt att avboka i sista minuten, vilket låter hyrestagaren avbryta bokningen direkt efter att bokningen genomförts och fram till avhämtningstiden för en full återbetalning av den summa som betalats för Relax-paketet;

106.2. en återbetalning för den summa hyrestagaren debiterats för förlust av eller skada på fordonet under hyresavtalet (som inte annars täcks av det skydd som hyrbilsleverantören arrangerar);

106.3. en återbetalning för avgifter för reparationer av bilens kaross, vagn (exklusive mekaniska delar), däck, hjul, tak, vindruta, fönster, speglar, lås och navkapslar, som resultat av en kollision;

106.4. en återbetalning för bärgningskostnader;

106.5. en återbetalning för taxikostnader direkt relaterade till olyckan (exklusive mekaniska problem);

106.6. en återbetalning för kostnader som är direkt relaterade till att förlora nycklarna till eller utelåsning från den hyrda bilen (t.ex. avgifter för en låssmed eller leverans av en reservnyckel);

106.7. en återbetalning för administrativa avgifter för skador (exklusive andra administrativa avgifter, till exempel för trafiköverträdelser) och immobiliseringsavgifter (avgifter för att kompensera hyrbilsleverantören för inkomstförlusten medan bilen repareras);

106.8. snabb hjälp och prioriterade svar när förfrågningar lämnas in till företagets supportteam; och

106.9. medlemsexklusiva erbjudanden för Hyrestagarens nästa bokning blir tillgängliga endast för köpare av Relax-paketet och kommer efter avlämningsdatumet.

107. Relax-paketet tillhandahålls av företaget och kan endast köpas av hyrestagaren som ett helt paket/tjänst. Inga av förmånerna har separata priser eller och hyrestagaren kan inte köpa eller ta bort dem från paketet separat.

108. Relax-paketet är inte en finansiell eller försäkringsprodukt och företaget tillhandahåller inte någon försäkringsrådgivning eller samrådstjänst eller personliga försäkringsrekommendationen gällande Relax-paketet.

109. Att köpa Relax-paketet kan inte ersätta eller ändra en existerande försäkringspolicy som hyrestagaren eller hyrbilsleverantören redan har, och det ger inte några garantier förutom de som uttryckligen uttrycks i villkoren. Hyrestagaren kan välja att köpa Relax-paketet för dess fördelar och ytterligare tjänster. men det ersätter eller ändrar inte några försäkringsproduketer som Hyrestagaren själv har köpt. Beslutet att köpa Relax-paketet är valfritt och baserat på hyrestagarens individuella val och önskemål. Dessutom kommer ingenting som inkluderas i Relax-paketet att tjäna som en vagnskadeförsäkring (CDW) eller ersätta någon sådan. Företaget antar inget ansvar om en vagnskadeförsäkring inte ingår i hyrespriset och om hyrestagaren inte kan uppvisa tillräckligt bevis på egen vagnskadeförsäkring, vilket hyrbilsleverantören kräver och vilket framgår av kupongen.

110. Den maximala återbetalningen som Relax-paketet tillåter framgår på hyrestagarens kupong.

111. I de flesta fall måste hyrestagaren lämna en säkerhetsdeposition till hyrbilsleverantören för att täcka alla eller delar av de ytterligare kostnader som kan uppstå under hyresperioden eller efter (såsom bilstädningskostnader, bränslekostnader, avgifter för skada eller stöld, etc.) För att göra så måste ett giltigt kreditkort utfärdat i förarens namn visas upp när bilen hämtas. Hyrestagare som köpt Relax-paketet måste också lämna en fullständig säkerhetsdeposition enligt hyrbilsleverantörens krav.

112. Relax-paketet gäller inte för följande:

112.1. Tillägg/extratjänster (barnstolar, GPS, etc.);

112.2. Personliga ägodelar eller värdesaker;

112.3. Skador som inträffat medan hyrestagaren inte följde villkoren i hyresavtalet eller lokala lagar (rattfylleri, felaktigt bränsle i bilen, off-road-körning, trafiköverträdelser, etc.);

112.4. Hotellkostnader eller andra utlägg;

112.5. Rengöringskostnader eller skador på bilens interiör eller mekaniska delar;

112.6. Bankavgifter eller eventuella skillnader i valutakurser;

112.7. Skador till följd av oförutsebara eller okontrollerbara händelser som krig, revolution, terrorism, strejker eller svåra väder- och naturkatastrofer som hagel, översvämningar, orkaner, jordbävningar etc.; eller

112.8. Skada på tredje part

113. Nedan beskrivs den rätta processen för att få en återbetalning enligt Relax-paketet:

113.1. För att få ersättning under Relax-paketet måste en begäran skickas via Min bokning inom 28 kalenderdagar från avlämningsdatumet eller det datum då den hyrda bilen gick sönder eller skadades eller blev stulen. Elektroniska kopior av följande dokument måste tillhandahållas:

113.1.1. Hyresavtalet du undertecknade när du hämtade bilen;

113.1.2. Hyrbilsföretagets dokumenterade bedömning av bilen när den hämtades och när den återlämnades (checklista eller bilder);

113.1.3. Faktura/fakturor från hyrbilsföretaget som visar att hyrestagaren debiterades för självrisk, en del därav, och/eller andra avgifter;

113.1.4. Hyrestagarens kontoutdrag, eller kvitto(n) som visar betalning av ovanstående faktura/fakturor;

113.1.5. Hyrestagarens PayPal- eller bankkontouppgifter, inklusive kontoinnehavarens fullständiga namn, kontonummer/IBAN, bankens namn och adress, SWIFT-kod och all annan information som behövs för att göra en internationell banköverföring (om hyrestagaren lämnar felaktiga bankuppgifter, kommer en avgift på 50 EUR dras av från ersättningsbeloppet för varje upprepad banköverföring som görs innan de korrekta bankuppgifterna tas emot);

113.1.6. En detaljerad redogörelse för händelsen (inklusive foton och videobevis, om möjligt); och

113.1.7. Skriftlig polisrapport (om det är tillämpligt för olyckan eller om det är obligatoriskt enligt hyresavtalet).

113.2. Det är hyrestagarens ansvar att tillhandahålla alla ovannämnda handlingar till företaget.

114. Utredningen och återbetalningsprocessen för Relax-paketet efter mottagandet av en begäran tar upp till 28 kalenderdagar. Om ytterligare information krävs kan återbetalningsprocessen förlängas med ytterligare 28 kalenderdagar.

115. Om hyrestagaren inte kontaktar företaget och inte lämnar några dokument eller bevis inom den angivna tidsperioden kommer ärendet inte att behandlas och ingen återbetalning kommer att betalas ut.

116. I händelse av att hyrestagaren har fått återbetalning enligt företagets Relax-paket och sedan blir berättigad till en framtida återbetalning från hyrbilsleverantören (till exempel om det bestämts att hyrestagaren inte var ansvarig för olyckan), måste det mottagna beloppet från Relax-paketet återbetalas till företaget.

117. I händelse av en bedräglig begäran eller att något annat begärligt medel eller begärlig information använts för att erhålla en återbetalning enligt Relax-paketet, kommer Relax-paketet att bli ogiltigt, det belopp som betalats kommer räknas som förverkat, och alla begärda återbetalningar som mottagits måste återlämnas till företaget.

Uppdaterad: 01.02.2024

Logga in eller skapa ett konto
Kom åt alla dina bokningar på en och samma plats
Fortsätt med e-post
Genom att välja "Godkänn och fortsätt", godkänner du DiscoverCars
och
Vad är din e-postadress?
Kolla din e-post
Kolla din e-post
Vi har skickat dig ett mejl med verifieringslänk till {email}
Klicka på länken i mejlet för att logga in.