Όροι και Προϋποθέσεις

Σύμβαση Κράτησης

1. Το AS Discover Car Hire, με αριθμό μητρώου στη Λετονία: 40103690968, και νομική διεύθυνση: K.Ulmana gatve 2, Ρίγα, LV-1004, Λετονία (εφεξής Εταιρεία ή «εμείς») προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του, υπό τους κατωτέρω όρους και τις προϋποθέσεις (εφεξής Όροι και Προϋποθέσεις). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε δήλωση αυτών των Όρων και των Προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από την Εταιρεία.

2. Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της χρησιμοποιώντας ένα σύστημα κρατήσεων που λειτουργεί με το εμπορικό σήμα www.discovercars.com (εφεξής Ιστότοπος).

3. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο και αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, συνάπτετε τη Σύμβαση Κράτησης (εφεξής Σύμβαση Κράτησης) με την Εταιρεία.

4. Αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης Κράτησης που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς, ως ενοικιαστή (εφεξής Ενοικιαστής) και της Εταιρείας.

5. Η Σύμβαση Κράτησης θεωρείται ότι έχει συναφθεί εάν ο ενοικιαστής έχει κάνει κράτηση για την υπηρεσία στην Ιστοσελίδα, έχουν χρεωθεί τα διαθέσιμα κεφάλαια στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα του ενοικιαστή για το σκοπό αυτό ή η υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία έχει πληρωθεί με χρήση εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής (π.χ. PayPal, Apple Pay, Google Pay κ.λπ.) και ο συγκεκριμένος πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτων έχει ενημερώσει την Εταιρεία ότι η συγκεκριμένη κράτηση έχει εγκριθεί. Η Εταιρεία είναι ο πρωταρχικός πάροχος σε αυτή τη συναλλαγή, διευκολύνοντας τη συμφωνία απευθείας μεταξύ του ενοικιαστή και της Εταιρείας για την παροχή της υπηρεσίας ενοικίασης αυτοκινήτου.

6. Η Εταιρεία παρέχει στον ενοικιαστή πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους παρόχους ενοικίασης αυτοκινήτων, αποστέλλοντας τις προτιμήσεις κράτησης του ενοικιαστή (τύπος αυτοκινήτου, τοποθεσία, ημερομηνία και ώρα κράτησης, διάρκεια ενοικίασης) στον συγκεκριμένο πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων και αποστέλλοντας πληροφορίες κράτησης (εφεξής Κουπόνι) στον ενοικιαστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον ο συγκεκριμένος πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτων έχει ενημερώσει την Εταιρεία ότι η συγκεκριμένη κράτηση/ταξιδιωτική συμφωνία (εφεξής Υπηρεσία) έχει επιβεβαιωθεί.

7. Στον Ιστότοπο, η συνολική τιμή της ενοικίασης αυτοκινήτου είναι ορατή πριν από την επιλογή του τρόπου πληρωμής και την εισαγωγή των στοιχείων πληρωμής.

8. Είναι, κατά συνέπεια, σημαντικό για τον Ενοικιαστή να γνωρίζει ότι με την καταχώρηση των στοιχείων πληρωμής του (ή πραγματοποιώντας μια πληρωμή μέσω PayPal) και εγκρίνοντας την πληρωμή, ο Ενοικιαστής έχει εκφράσει την επιθυμία να συνάψει τη Σύμβαση Κράτησης και ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την αποστολή ενός Κουπονιού επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ενοικιαστή.

9. Μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Κράτησης, τα χρήματα (στο ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το τμήμα «Πληρωμές» των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων) θα αφαιρεθούν και θα μεταφερθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Θα αποσταλεί ένα Κουπόνι στον Ενοικιαστή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως επιβεβαίωση ότι η Σύμβαση Κράτησης έχει συναφθεί.

10. Ο Ενοικιαστής πρέπει να διαβάσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν πληρώσει για την Υπηρεσία και συνάψει τη Σύμβαση Κράτησης. Εάν το νόημα ή οι συνέπειες των Όρων και των Προϋποθέσεων δεν είναι ξεκάθαρα στον Ενοικιαστή, συνιστάται ανεπιφύλακτα ο Ενοικιαστής να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: support@discovercars.com για να λάβει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν τους αποδεχτεί.

ΚΡΑΤΗΣΗ

11. Στον Ιστότοπο, ο ενοικιαστής μπορεί να επιλέξει και να κάνει κράτηση αυτοκινήτου από μια σειρά αυτοκινήτων που παρέχονται από διάφορους παρόχους ενοικίασης αυτοκινήτων. Παρόλο που η Εταιρεία δεν είναι άμεσα ιδιοκτήτρια των οχημάτων, αγοράζει υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων από παρόχους για να τις μεταπωλήσει στους Ενοικιαστές.

12. Ο ενοικιαστής πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που ρυθμίζουν την αποδοχή και τη χρήση του αυτοκινήτου) με τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων κατά την παραλαβή του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων. Με την έκδοση του κουπονιού, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα να παραλάβει το αυτοκίνητο και να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα με τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων.

13. Κάθε πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτου έχει τους δικούς του όρους και τις προϋποθέσεις για την ενοικίαση ενός αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι βασικοί όροι του παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτου σχετικά με τις απαιτήσεις του οδηγού, την ασφάλιση, το ποσό της εγγύησης, τις πληρωμές, την πολιτική καυσίμων κ.λπ. που προσφέρονται από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτου είναι διαθέσιμες στην fordeler under Full dekning, skal produktet inngått av leietaker bli ugyldig, beløpet som ενότητα «Όροι Ενοικίασης» στον Ιστότοπο. Οι πλήρεις ισχύοντες όροι και οι προϋποθέσεις του παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτου είναι διαθέσιμοι κατά την παραλαβή.

14. Με την κράτηση του επιλεγμένου αυτοκινήτου στον Ιστότοπο, ο Ενοικιαστής αποδέχεται τους όρους ενοικίασης του συγκεκριμένου παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων. Η Εταιρεία εμφανίζει τους όρους ενοικίασης στον Ιστότοπο όπως έχουν εγκριθεί από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων την τρέχουσα στιγμή. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον Ενοικιαστή εάν αλλάξουν οι όροι ενοικίασης ή οι όροι και οι προϋποθέσεις του συγκεκριμένου παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων.

15. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη κράτηση του Ενοικιαστή παρέχονται στο Κουπόνι που αποστέλλεται στον Ενοικιαστή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

16. Τα κύρια νομίσματα στα οποία δημοσιεύονται οι τιμές σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι το Ευρώ (EUR), τα Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών (USD), τα Δολάρια Καναδά (CAD) και οι Λίρες Αγγλίας (GBP). Υπάρχει η επιλογή προβολής των τιμών σε άλλα νομίσματα και θα εμφανίζονται αφού μετατραπούν με βάση την ημερήσια ενημερωμένη ισοτιμία συναλλάγματος σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην περίπτωση κρατήσεων με Πλήρη προπληρωμή, το κύριο νόμισμα καθορίζεται από τον συνεργάτη στην αντίστοιχη χώρα του και μετατρέπεται ανάλογα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

17. Για να πραγματοποιήσει μια κράτηση, ο Ενοικιαστής θα επιλέξει την απαιτούμενη κατηγορία αυτοκινήτου. Η κράτηση δεν εγγυάται ένα συγκεκριμένο κατασκευή ή μοντέλο αυτοκινήτου, αλλά μια επιλεγμένη κατηγορία αυτοκινήτου, εκτός εάν αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο μοντέλο και ο συγκεκριμένος κατασκευής αυτοκινήτου είναι εγγυημένα από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων. Εάν είναι διαθέσιμη για κράτηση η κατηγορία αυτοκινήτου την ώρα της παραλαβής, θα παρέχεται. Σε άλλες περιπτώσεις θα παρέχεται αυτοκίνητο ίδιας ή υψηλότερης κατηγορίας. Σπάνια, μπορεί να παρέχονται μόνο αυτοκίνητα κατώτερης κατηγορίας.

18. Οι φωτογραφίες των αυτοκινήτων που εμφανίζονται στη σελίδα αναζήτησης είναι ενημερωτικές. Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που παρέχεται κατά την παραλαβή ενδέχεται να διαφέρει από αυτό της εικόνας.

19. Είναι ευθύνη του Ενοικιαστή να εξετάσει προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με το επιλεγμένο αυτοκίνητο πριν πραγματοποιήσει μια κράτηση, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν οι όροι ενοικίασης διαφορετικών παρόχων ενοικίασης αυτοκινήτων.

20. Ο Ενοικιαστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ηλικία του οδηγού είναι εντός του καθορισμένου ορίου ηλικίας του παρόχου. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη εάν κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, ο Ενοικιαστής δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων.

21. Πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές και τα πρόσθετα που περιλαμβάνονται και εξαιρούνται από την τιμή είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο στα τμήματα «Η Τιμή Περιλαμβάνει», «Η Τιμή Δεν Περιλαμβάνει» και στο τμήμα «Προαιρετικά Πρόσθετα και Υπηρεσίες».

22. Εάν πρόσθετα, όπως GPS, παιδικά καθίσματα ή σχάρες ποδηλάτου, η δυνατότητα να ταξιδέψετε εκτός της χώρας παραλαβής, η δυνατότητα να παραδώσετε το αυτοκίνητο σε τοποθεσία διαφορετική από την τοποθεσία παραλαβής και/ή η επιλογή παραλαβής του αυτοκινήτου σε τοποθεσία διαφορετική από το γραφείο ενοικίασης, αυτό πρέπει να διευκρινιστεί γραπτώς κατά τη στιγμή της κράτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: support@discovercars.com ή μέσω ζωντανής συνομιλίας στον Ιστότοπο.

23. Όταν πραγματοποιηθεί μια κράτηση, η Εξυπηρέτηση Πελατών της Εταιρείας προχωρά στη λήψη επιβεβαίωσης αυτής της κράτησης - το Κουπόνι - από τον επιλεγμένο πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων. Ανάλογα με διάφορους παράγοντες, η διαδικασία επιβεβαίωσης μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες. Εάν η ημερομηνία έναρξης της περιόδου ενοικίασης είναι 5 ημέρες ή λιγότερες από την ημερομηνία της κράτησης, θα γίνει επεξεργασία της κράτησης κατά προτεραιότητα.

24. Όταν ο επιλεγμένος πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτων επιβεβαιώσει στην Εταιρεία ότι μπορεί να προσφέρει το αυτοκίνητο που ζητήθηκε, η Εταιρεία χρεώνει/παρακρατεί την τιμή της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνοντας την τιμή για τις πρόσθετες υπηρεσίες που είναι πληρωτέες στην Εταιρεία) από την πιστωτική κάρτα και αποστέλλει το Κουπόνι επιβεβαίωσης το οποίο ολοκληρώνει τη διαδικασία επιβεβαίωσης της κράτησης.

25. Εάν το αυτοκίνητο δεν είναι διαθέσιμο, ένας εκπρόσωπος της Εταιρείας θα επικοινωνήσει με τον Ενοικιαστή για να προσφέρει πιθανές εναλλακτικές κρατήσεις.

26. Εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικά αυτοκίνητα ή ο Ενοικιαστής δεν τα αποδεχτεί, η Εταιρεία θα ακυρώσει την κράτηση και θα αφαιρέσει την κράτηση των χρημάτων που αντιστοιχούν στην τιμή της Υπηρεσίας από την κάρτα πληρωμής του Ενοικιαστή.

27. Μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση της κράτησης που πραγματοποίησε ο Ενοικιαστής στον Ιστότοπο μεταβαίνοντας στο τμήμα «Η Κράτησή Μου».

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

28. Οι μέθοδοι πληρωμής που δέχεται η Εταιρεία στον Ιστότοπο είναι έγκυρες πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες και PayPal.

29. Οι μέθοδοι πληρωμής που γίνονται δεκτοί από τους παρόχους ενοικίασης αυτοκινήτων ποικίλλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες και μετρητά. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι πάροχοι δέχονται πληρωμές μόνο με πιστωτική κάρτα. Ο Ενοικιαστής υποχρεούται να ελέγχει ο ίδιος τις μεθόδους πληρωμής του επιλεγμένου παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων (διαθέσιμες στον Ιστότοπο στο τμήμα «Προϋποθέσεις Ενοικίασης») πριν πραγματοποιήσει την κράτηση ή φτάσει για να παραλάβει το αυτοκίνητο.

30. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει στον Ενοικιαστή τους ακόλουθους τύπους πληρωμής για το αυτοκίνητο που έχει κάνει κράτηση:

30.1. Η Εταιρεία εισπράττει από τον Ενοικιαστή για την Υπηρεσία προπληρωμή κατά την πραγματοποίηση μιας κράτησης. Ο Ενοικιαστής πληρώνει το υπόλοιπο της τιμής ενοικίασης αυτοκινήτου, καθώς και οποιαδήποτε πληρωμή για επιλεγμένα υποχρεωτικά πρόσθετα και πρόσθετες υπηρεσίες, απευθείας στον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου στον προορισμό. (Κράτηση με μερική προπληρωμή)

30.2. Η Εταιρεία εισπράττει από τον Ενοικιαστή την πλήρη τιμή της κράτησης αυτοκινήτου για δικό της λογαριασμό και για λογαριασμό του παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης τιμής της Υπηρεσίας και της τιμής ενοικίασης αυτοκινήτου. (Κράτηση με πλήρη προπληρωμή)

30.3. Η Εταιρεία δεν εισπράττει καμία πληρωμή από τον Ενοικιαστή κατά την πραγματοποίηση της κράτησης. Ο Ενοικιαστής πληρώνει την τιμή ενοικίασης αυτοκινήτου, καθώς και τις πληρωμές για υποχρεωτικά πρόσθετα και τις πρόσθετες υπηρεσίες που επιλέγει ο Ενοικιαστής, απευθείας στον Συνεργάτη κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου στον προορισμό. (Κράτηση με πληρωμή κατά την άφιξη)

31. Ο τύπος πληρωμής που είναι διαθέσιμος για τη συγκεκριμένη κράτηση που πραγματοποιεί ο Ενοικιαστής εξαρτάται από τους όρους συνεργασίας που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρείας και του σχετικού παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων.

32. Η πληρωμή που αφαιρείται από την Εταιρεία αποτελείται από την τιμή της Υπηρεσίας καθώς και από πληρωμές για οποιεσδήποτε επιλεγμένες υπηρεσίες Πακέτου Relax ή Πλήρους Κάλυψης (εάν επιλεχθούν σύμφωνα με το τμήμα του Πακέτου Relax ή της Πλήρους Κάλυψης των παρόντων Όρων και των Προϋποθέσεων). Αυτή η πληρωμή παρακρατείται από την Εταιρεία. Δε θα αναφέρεται στη σύμβαση ενοικίασης με τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων. Σε περίπτωση Πλήρους Προπληρωμής, οι πληρωμές που αφαιρούνται από την Εταιρεία αποτελούνται από την τιμή της Υπηρεσίας, την τιμή Ενοικίασης καθώς και πληρωμές για υπηρεσίες Πακέτου Relax ή Πλήρους Κάλυψης που επιλέγονται σύμφωνα με το τμήμα του Πακέτου Relax ή της Πλήρους Κάλυψης των παρόντων Όρων και των Προϋποθέσεων.

33. Η τιμή ενοικίασης (εάν δεν παρακρατείται από την Εταιρεία), καθώς και οι πληρωμές για τυχόν πρόσθετα και υπηρεσίες που επιλέγονται κατά τη στιγμή της παραλαβής ή που δεν παρακρατούνται από την Εταιρεία, χρεώνονται από τον συγκεκριμένο πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου.

34. Παρακρατείται ένα ποσό ως εγγύηση (μετά τη σύναψη της σύμβασης ενοικίασης αυτοκινήτου) από την πιστωτική κάρτα του κύριου οδηγού ή πραγματοποιείται κατάθεση μετρητών από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων για την κάλυψη των εξόδων πιθανής εκπίπτουσας/υπερβάλλουσας ασφάλισης, τροχαίων παραβάσεων, εξόδων ανεφοδιασμού, κ.λπ. Εάν δεν προκύψουν έξοδα τροχαίων παραβάσεων ή οποιοδήποτε άλλο κόστος, το ποσό της εγγύησης που παρακρατείται από την πιστωτική κάρτα ελευθερώνεται, συνήθως εντός 3 εβδομάδων από το τέλος της περιόδου ενοικίασης.

35. Οι πληρωμές στον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων πρέπει να γίνονται στο τοπικό νόμισμα της χώρας από την οποία πρόκειται να παραληφθεί το αυτοκίνητο. Εάν αυτό το νόμισμα είναι διαφορετικό από το νόμισμα της πιστωτικής κάρτας του Ενοικιαστή, η εταιρεία της πιστωτικής κάρτας θα πραγματοποιήσει ανταλλαγή συναλλάγματος με την καθορισμένη τιμή της και μπορεί επίσης να χρεώσει την κάρτα με ένα τέλος μετατροπής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που εμφανίζεται στον Ιστότοπο και του ποσού για το οποίο χρεώνεται η πιστωτική κάρτα του Ενοικιαστή, εάν αυτές οι αποκλίσεις οφείλονται στη συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται ή στο τέλος μετατροπής που εφαρμόζεται ή εάν ο Ενοικιαστής και ο πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτων έχουν συμφωνήσει σε τιμή υψηλότερη από την τιμή που καθορίζεται στην επιβεβαίωση κράτησης.

36. Ο πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτων μπορεί να ζητήσει προέγκριση στην πιστωτική κάρτα για τα ποσά που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 34 προτού επιτρέψει στον Ενοικιαστή να παραλάβει το αυτοκίνητο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

37. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης Κράτησης, ο Ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση Κράτησης σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Λετονίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

38. Ο Ενοικιαστής μπορεί να ακυρώσει την κράτηση και να λάβει μια πίστωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές κρατήσεις στο DiscoverCars.com (εφεξής Πίστωση Κράτησης) έως και 48 ώρες πριν από την αρχική ώρα παραλαβής, μέσω του τμήματος «Η Κράτησή Μου» στον Ιστότοπο.

39. Εάν ζητηθεί ακύρωση λιγότερο από 48 ώρες πριν από την αρχική προγραμματισμένη ώρα παραλαβής, θα παρέχεται στην Πίστωση Κράτησης μόνο το κόστος της Πλήρους Κάλυψης (εάν αγοραστεί).

40. Εάν έχει αγοράσει το Πακέτο Relax, ο Ενοικιαστής μπορεί να ακυρώσει την κράτηση και να λάβει επιστροφή χρημάτων για το κόστος του Πακέτου Relax οποιαδήποτε στιγμή πριν από την αρχική ώρα παραλαβής.

41. Δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων εάν ζητηθεί ακύρωση μετά την αρχική προγραμματισμένη ώρα παραλαβής.

42. Οι τιμές βασίζονται στις ημερομηνίες και τις ώρες παραλαβής και παράδοσης που έχουν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη της ενοικίασης. Εάν το αυτοκίνητο παραληφθεί αργότερα ή επιστραφεί νωρίτερα, ο Ενοικιαστής δεν θα λάβει επιστροφή χρημάτων για τις αχρησιμοποίητες ώρες ή ημέρες.

43. Εάν η κράτηση πραγματοποιηθεί λιγότερο από 48 ώρες πριν από την ώρα παραλαβής, δεν επιστρέφεται το ποσό του Πακέτου Relax (Εάν αγοραστεί η Πλήρη Κάλυψη, επιστρέφεται μέχρι την ώρα της παραλαβής).

44. Εάν ο Ενοικιαστής δεν σκοπεύει να παραλάβει το αυτοκίνητο (ακόμη και αν δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων), ο Ενοικιαστής θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία. Διαφορετικά, ο Ενοικιαστής ενδέχεται να χρεωθεί με επιπλέον χρέωση μη εμφάνισης.

45. Εάν υποβληθεί αίτημα ακύρωσης στον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων και όχι στην Εταιρεία, αυτή η Πολιτική Ακύρωσης και Επιστροφής Χρημάτων δεν θα ισχύει.

46. Η Πίστωση Κράτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιηθεί στον Ιστότοπό μας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία ή περισσότερες κρατήσεις. Η Πίστωση Κράτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την πληρωμή των υπηρεσιών της Εταιρείας.

47. Η Πίστωση Κράτησης θα λήξει τρία (3) χρόνια μετά τη λήψη της από τον Ενοικιαστή.

48. Ο Ενοικιαστής μπορεί να προβάλλει το ποσό της διαθέσιμης Πίστωσης Κράτησης μεταβαίνοντας στο τμήμα «Η Κράτησή Μου» στον Ιστότοπο και χρησιμοποιώντας τον αρχικό αριθμό της κράτησης και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ενοικιαστή.

49. Ο Ενοικιαστής μπορεί να ανακτήσει τον αρχικό αριθμό της κράτησής του επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης πελατών της Εταιρείας και ζητώντας βοήθεια.

50. Ανάλογα με τις συνθήκες γύρω από την ακύρωση, η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει ένα επιπλέον ποσό Πίστωσης Κράτησης πέραν του αρχικού ποσού που καταβλήθηκε για την ακυρωμένη κράτηση.

51. Διατηρούμε το δικαίωμα να χορηγούμε Πίστωση Κράτησης στον Ενοικιαστή με βάση την αφοσίωσή του στην Εταιρεία μας και τις υπηρεσίες της, για ειδικές εκδηλώσεις (δημόσιες αργίες, διεθνείς εκδηλώσεις, κ.λπ.), στα γενέθλια του Ενοικιαστή και σε άλλες περιπτώσεις κατά την κρίση της Εταιρείας. Τέτοιες ανταμοιβές μπορεί να προσφέρονται τόσο σε εγγεγραμμένους όσο και σε μη εγγεγραμμένους Ενοικιαστές και ενδέχεται να υπόκεινται σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή στους συγκεκριμένους όρους που καθορίζουμε κατά διαστήματα για συγκεκριμένες Πιστώσεις Κράτησης που απονέμονται (όπως ημερομηνία λήξης, τύπος ενοικίασης για την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κ.λπ.).

52. Ο Ενοικιαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την Πίστωση Κράτησης για οποιαδήποτε νέα κράτηση ή πληρωμή πραγματοποιηθεί στον Ιστότοπο.

53. Για να χρησιμοποιήσει την Πίστωση Κράτησης, ο Ενοικιαστής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική κράτηση στο τμήμα στοιχείων οδηγού. Η Πίστωση Κράτησης θα εφαρμοστεί αυτόματα στο συνολικό ποσό της νέας κράτησης.

54. Εάν το πληρωτέο ποσό για μια νέα κράτηση είναι μικρότερο από τη διαθέσιμη Πίστωση Κράτησης του Ενοικιαστή, ο Ενοικιαστής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο ποσό με τον ίδιο τρόπο για μια μελλοντική κράτηση.

55. Ο Ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων σε μετρητά για οποιοδήποτε υπολειπόμενο ποσό από αυτό που είχε αρχικά καταβληθεί έως και ένα (1) έτος μετά τη λήψη της Πίστωσης Κράτησης. Αυτό δεν ισχύει για το επιπλέον ή το μπόνους που προστέθηκε στο αρχικό ποσό που καταβλήθηκε ή σε οποιαδήποτε Πίστωση Κράτησης που χορηγήθηκε στον Ενοικιαστή σύμφωνα με την παράγραφο 51 των παρόντων Όρων και των Προϋποθέσεων. Για τους σκοπούς των επιστροφών, το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά θα θεωρείται ότι έχει πρώτα χρησιμοποιηθεί.

56. Τυχόν οφειλόμενη επιστροφή χρημάτων για ακυρωμένη κράτηση η οποία πληρώθηκε, είτε μερικώς είτε εξ ολοκλήρου, με χρήση της Πίστωσης Κράτησης θα εκδίδεται με τη μορφή Πίστωσης Κράτησης.

57. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκδώσει Πίστωση Κράτησης ούτε επιστροφή χρημάτων για οποιαδήποτε συναλλαγή που θεωρείται ότι δεν έχει γίνει καλή τη πίστη με την πρόθεση ενοικίασης ενός οχήματος (π.χ. συναλλαγές που έγιναν προς οικονομικό όφελος του Ενοικιαστή).

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

58. Εάν δεν δοθούν πληροφορίες στην Εταιρεία σχετικά με την ακύρωση της κράτησης 48 ώρες πριν από την ώρα της παραλαβής και ο Ενοικιαστής δεν φτάσει εγκαίρως για να παραλάβει το αυτοκίνητο για το έχει πραγματοποιήσει κράτηση, αυτό θα χαρακτηριστεί ως μη εμφάνιση και ενδέχεται να χρεωθεί ένα επιπλέον τέλος μη εμφάνισης.

59. Η Εταιρεία δικαιούται να χρεώσει ένα τέλος μη εμφάνισης για λογαριασμό του συγκεκριμένου παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων και να μην επιστρέψει οποιαδήποτε πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης της Πλήρους Προπληρωμής) που έγινε από τον Ενοικιαστή σε περίπτωση Μη Εμφάνισης. Οι ακόλουθες καταστάσεις θεωρούνται καταστάσεις Μη Εμφάνισης:

59.1. Ο Ενοικιαστής δεν παραλαμβάνει το αυτοκίνητο την ώρα και την ημερομηνία που καθορίζεται στο Κουπόνι χωρίς να ειδοποιήσει την Εταιρεία 48 ώρες νωρίτερα, (ή, εάν έχει αγοράσει το Πακέτο Relax, πριν από την ώρα παραλαβής),

59.2. Ο Ενοικιαστής δεν παρέχει την τεκμηρίωση που απαιτείται για την παραλαβή του αυτοκινήτου (καθορίζεται στους Όρους Ενοικίασης κάθε παρόχου),

59.3. Ο Ενοικιαστής δεν παρέχει μια αποδεκτή μέθοδο πληρωμής και μια αποδεκτή μορφή εγγύησης, συνήθως μια πιστωτική κάρτα με το ονοματεπώνυμο του κύριου οδηγού με αρκετό διαθέσιμο κεφάλαιο, χωρίς επιπλέον περιορισμούς που ισχύει για τουλάχιστον 2 μήνες μετά την ημερομηνία της παράδοσης.

59.4. Το όχημα δεν παραδίδεται στον Ενοικιαστή επειδή βρίσκεται στη μαύρη λίστα ή επειδή έφτασε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

60. Ο πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτων διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή σε οποιονδήποτε Ενοικιαστή που δεν φτάσει την προγραμματισμένη ώρα και ημερομηνία με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, με μια αποδεκτή μέθοδο πληρωμής και μια αποδεκτή μορφή εγγύησης, συνήθως μια πιστωτική κάρτα με το ονοματεπώνυμο του κύριου οδηγού με αρκετό διαθέσιμο κεφάλαιο για την κάλυψη της εγγύησης ή εάν ο Ενοικιαστής φτάσει στο γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

61. Ο Ενοικιαστής μπορεί να τροποποιήσει τις προτιμήσεις κράτησής του υποβάλλοντας ένα αίτημα μέσω του τμήματος «Η Κράτησή Μου» στον Ιστότοπο το αργότερο 48 ώρες πριν από την ημερομηνία/ώρα παραλαβής (ή, εάν έχει αγοράσει το Πακέτο Relax, πριν από την ημερομηνία/ώρα παραλαβής). Η Εταιρεία προειδοποιεί ότι τα αιτήματα τροποποίησης που λαμβάνονται λιγότερο από 48 ώρες πριν από την ημερομηνία/ώρα παραλαβής δε θα διεκπεραιωθούν και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά υποστεί ο Ενοικιαστής σε αυτήν την περίπτωση.

62. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η ίδια η υπηρεσία τροποποίησης είναι χωρίς χρέωση, αλλά οποιαδήποτε τροποποίηση, όπως μια τροποποίηση της τοποθεσίας παραλαβής ή της τοποθεσίας παράδοσης, της ομάδας αυτοκινήτων, της περιόδου ενοικίασης ή των προσωπικών στοιχείων του οδηγού ενδέχεται να επηρεάσει την τιμή ενοικίασης με αποτέλεσμα να διαφέρει από την τιμή που αναγράφεται στο Κουπόνι αρχικής επιβεβαίωσης.

63. Εάν η ημερομηνία και/ή η ώρα μιας κράτησης τροποποιηθεί περισσότερο από 48 ώρες πριν από την αρχική ώρα της παραλαβής, δε θα δοθεί επιστροφή χρημάτων για το κόστος της Υπηρεσίας ή της τιμής Ενοικίασης (εάν έγινε Πλήρης Προπληρωμή).

64. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την επεξεργασία των τροποποιήσεων. Οποιαδήποτε τροποποίηση ζητηθεί από τον Ενοικιαστή θα τίθεται σε ισχύ μόνο μετά από γραπτή επιβεβαίωση από την Εταιρεία. Εάν η Εταιρεία δεν έχει αποδεχτεί (σε γραπτή μορφή) την τροποποίηση που έχει ζητήσει ο Ενοικιαστής, ισχύουν οι προϋποθέσεις που επιβεβαιώθηκαν προηγουμένως από την Εταιρεία και τον Ενοικιαστή.

65. Η Εταιρεία δε θα αναλάβει την ευθύνη για τροποποιήσεις που γίνονται απευθείας μεταξύ της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων και του Ενοικιαστή.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

66. Ο Ενοικιαστής πρέπει να παρουσιάσει τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα (όχι αντίγραφα) κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου:

66.1. εκτυπωμένο ή ηλεκτρονικό Κουπόνι (ανάλογα με τις απαιτήσεις του παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων),

66.2. έγκυρη άδεια οδήγησης από τη χώρα προέλευσης του Ενοικιαστή. Πρέπει να ισχύει στη χώρα όπου ενοικιάζεται το αυτοκίνητο,

66.3. Διεθνής Άδεια Οδήγησης. Αυτό μπορεί να απαιτείται από ορισμένους παρόχους ενοικίασης αυτοκινήτων πέραν της κανονικής άδειας οδήγησης,

66.4. έγκυρο διαβατήριο ή έγκυρη ταυτότητα (εάν γίνει αποδεκτό από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων),

66.5. έγκυρη πιστωτική κάρτα με το ίδιο όνομα και επώνυμο με την άδεια οδήγησης του κύριου οδηγού με αρκετό διαθέσιμο κεφάλαιο για την κάλυψη της εγγύησης,

66.6. άλλα έγγραφα που απαιτούνται από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων και αναφέρονται στο Κουπόνι.

67. Η Εταιρεία δεν θα επιστρέψει κανένα ποσό που έχει καταβληθεί και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εάν ο πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτων αρνηθεί να προσφέρει το αυτοκίνητο σε έναν Ενοικιαστή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

67.1. μη εμφάνισης,

67.2. καθυστερημένης εμφάνισης,

67.3. αχρησιμοποίητων ημερών,

67.4. μη παρουσίασης οποιουδήποτε εγγράφου ή στοιχείου που αναφέρεται στην παράγραφο 66 παραπάνω,

67.5. ο Ενοικιαστής πρόκειται να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο ενάντια στους όρους χρήσης που καθορίζονται από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων,

67.6. ο Ενοικιαστής έχει μπει προηγουμένως στη μαύρη λίστα από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων,

67.7. ο Ενοικιαστής φτάνει στο γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών,

67.8. υπάρχει πρόβλημα κατά τη στιγμή της παραλαβής με αποτέλεσμα να μην παραδοθεί το όχημα στον Ενοικιαστή και ο Ενοικιαστής δεν μας καλέσει εκείνη τη στιγμή.

68. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν χρόνο αναμονής στο γραφείο του παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων.

69. Ο Ενοικιαστής υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τη σύμβαση ενοικίασης πριν την υπογράψει κατά την παραλαβή του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου. Η υπογραφή του Ενοικιαστή σημαίνει αποδοχή όλων των σημείων της σύμβασης και όλων των χρεώσεων.

70. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλαγή τιμής προκύψει τη στιγμή της παραλαβής του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου λόγω οποιωνδήποτε προαιρετικών υπηρεσιών/πρόσθετων (π.χ. πρόσθετη ασφάλιση, επιπλέον οδηγός, κ.λπ.) αποδεχτεί ο Ενοικιαστής. Εάν ο Ενοικιαστής παρατείνει την περίοδο ενοικίασης αφού έχει ήδη ξεκινήσει, ο πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτων μπορεί να χρεώσει τον Ενοικιαστή για όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την παράταση της περιόδου ενοικίασης. Ο πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτων θα χρησιμοποιήσει τις τοπικές τιμές που ισχύουν εκείνη τη στιγμή.

71. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλαγή τιμής ή επιπλέον χρέωση πραγματοποιηθεί από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων, η οποία είναι αποτέλεσμα της παραβίασης των κανόνων χρήσης του αυτοκινήτου από τον Ενοικιαστή που έχουν θεσπιστεί από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΩΡΑ)

72. Η Πλήρης Κάλυψη είναι μια πρόσθετη υπηρεσία που μπορεί να αγοράσει ο Ενοικιαστής από την Εταιρεία με σκοπό την αποζημίωση του ποσού που χρεώνεται ο Ενοικιαστής για τυχόν απώλεια ή ζημιά στο όχημα βάσει της Σύμβασης Ενοικίασης.

73. Η Πλήρης Κάλυψη αποζημιώνει τον Ενοικιαστή για το εκπιπτόμενο/υπερβάλλον ποσό που αφαιρείται από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτου ή χρεώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση ζημιάς ή κλοπής (με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 78). Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης στο πλαίσιο της Πλήρους Κάλυψης αναγράφεται στο Κουπόνι.

73.1. Η Πλήρης Κάλυψη δεν αποτελεί χρηματοοικονομικό ή ασφαλιστικό προϊόν και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία συμβουλή ασφάλισης ή συμβουλευτική υπηρεσία ή εξατομικευμένη ασφαλιστική σύσταση σχετικά με το προϊόν της Πλήρους Κάλυψης. Η Εταιρεία μπορεί να σας παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την ενοικίαση και την αγορά της Πλήρους Κάλυψης.

74. Η Πλήρης Κάλυψη δεν αντικαθιστά την Απαλλαγή Από Ζημία Σύγκρουσης (ΑΖΣ). Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν περιλαμβάνεται μια ΑΖΣ στην τιμή ενοικίασης και ο Ενοικιαστής δεν προσκομίσει έγκυρη απόδειξη για τη δική του ΑΖΣ, όπως απαιτείται από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων και αναφέρεται στο Κουπόνι.

74.1. Η Πλήρης Κάλυψη είναι συμπληρωματική στη φύση της και δεν αντικαθιστά ούτε τροποποιεί οποιοδήποτε υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει ήδη ο Ενοικιαστής ή η Εταιρεία και δεν παρέχει εγγυήσεις πέρα από αυτές που αναφέρονται ρητά στους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Ο Ενοικιαστής μπορεί να επιλέξει να αγοράσει Πλήρη Κάλυψη ως πρόσθετο επίπεδο προστασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, αλλά αυτό δεν αλλάζει ούτε υποκαθιστά άλλα ασφαλιστικά προϊόντα που προμηθεύονται ανεξάρτητα από τον Ενοικιαστή. Η απόφαση για την επιλογή της Πλήρους Κάλυψης είναι εθελοντική και βασίζεται στις ατομικές προτιμήσεις και τις απαιτήσεις του Ενοικιαστή.

75. Η Πλήρης Κάλυψη μπορεί να αγοραστεί κατά την πραγματοποίησης της κράτησης και μέχρι την προγραμματισμένη ώρα παραλαβής. Ο Ενοικιαστής μπορεί να αφαιρέσει την Πλήρη Κάλυψη για να λάβει επιστροφή χρημάτων το αργότερο μέχρι την ώρα παραλαβής, επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης της Εταιρείας.

76. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Ενοικιαστές υποχρεούνται να αφήνουν ένα ποσό ως εγγύηση για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους της εκπίπτουσας/υπερβάλλουσας χρέωσης της απαλλαγής από ζημιά σύγκρουσης (ΑΖΣ), της εκπίπτουσας/υπερβάλλουσας χρέωσης της απαλλαγής από κλοπής (όπου ισχύει) και/ή των καυσίμων. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προσκομίσετε μια έγκυρη πιστωτική κάρτα με το όνομα και το επώνυμο του κύριου οδηγού κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου. Οι Ενοικιαστές που έχουν αγοράσει Πλήρη Κάλυψη πρέπει επίσης να αφήσουν αυτό το ποσό εγγύησης εις ολόκληρον.

77. Η Πλήρης Κάλυψη ισχύει για κινδύνους που αναφέρονται στον Ιστότοπο τη στιγμή της αγοράς. Αυτοί οι κίνδυνοι αναφέρονται επίσης στο τμήμα «Η Κράτησή Μου» στον Ιστότοπο και στο Κουπόνι που αποστέλλεται στον Ενοικιαστή. Η Πλήρης Κάλυψη καλύπτει τα ακόλουθα έξοδα που σχετίζονται με το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο μέχρι τα όρια που αναγράφονται στο Κουπόνι:

77.1. Εκπίπτουσα/υπερβάλλουσα χρέωση για ζημιές,

77.2. Εκπίπτουσα/υπερβάλλουσα χρέωση για κλοπή,

77.3. Χρεώσεις για επισκευές στο αμάξωμα, στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στα ελαστικά, στους τροχούς, στην οροφή, στο παρμπρίζ, στα παράθυρα, στους καθρέπτες, στις κλειδαριές και στα καλύμματα του αυτοκινήτου που είναι αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης,

77.4. Έξοδα ρυμούλκησης,

77.5. Δαπάνες ταξί που σχετίζονται άμεσα με το ατύχημα (εξαιρουμένων των μηχανικών προβλημάτων),

77.6. Κόστη που σχετίζονται άμεσα με την απώλεια του κλειδιού ή του κλειδώματος από το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο (π.χ. αμοιβές για έναν κλειδαρά ή παράδοση ενός εφεδρικού κλειδιού),

77.7. Έξοδα διαχείρισης που σχετίζονται με ζημιές (εξαιρουμένων άλλων εξόδων διαχείρισης, για παράδειγμα, για τροχαίες παραβάσεις) και χρεώσεις ακινητοποίησης (χρεώσεις για την αποζημίωση της εταιρείας ενοικίασης για την απώλεια κερδών κατά την επισκευή του αυτοκινήτου).

78. Η Πλήρης Κάλυψη δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

78.1. Πρόσθετα / πρόσθετες υπηρεσίες (παιδικά καθίσματα, GPS, κ.λπ.),

78.2. Προσωπικά αντικείμενα ή τιμαλφή,

78.3. Ζημιές που προέκυψαν ενώ ο Ενοικιαστής δεν συμμορφωνόταν με τους όρους της σύμβασης ενοικίασης ή με τους τοπικούς νόμους (οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ/ναρκωτικών, τοποθέτηση λάθος καυσίμου στο αυτοκίνητο, οδήγηση εκτός δρόμου, διάπραξη μιας τροχαίας παράβασης, κ.λπ.),

78.4. Έξοδα ξενοδοχείου ή άλλα προσωπικά έξοδα,

78.5. Κόστος καθαρισμού ή ζημιά στο εσωτερικό ή στα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου,

78.6. Τραπεζικές προμήθειες ή τυχόν διαφορές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες,

78.7. Ζημιές που προκύπτουν από απρόβλεπτα ή ανεξέλεγκτα γεγονότα όπως πόλεμος, επανάσταση, τρομοκρατία, απεργίες ή σοβαρές καιρικές συνθήκες και φυσικές καταστροφές όπως χαλάζι, πλημμύρες, τυφώνες, σεισμοί, κ.λπ,

78.8. Ζημιές τρίτων.

79. Η διαδικασία αποζημίωσης Πλήρους Κάλυψης:

79.1. Για να λάβετε αποζημίωση βάσει της Πλήρους Κάλυψης, πρέπει να υποβληθεί αίτημα μέσω της σελίδας «Η Κράτησή Μου» εντός 28 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης ή την ημερομηνία κατά την οποία το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο χάλασε ή υπέστη ζημιά ή κλοπή. Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων:

79.1.1. Τη σύμβαση ενοικίασης που υπογράψατε κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου.

79.1.2. Τεκμηριωμένη αξιολόγηση του αυτοκινήτου από την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων με το πότε παραλήφθηκε και το πότε επιστράφηκε (λίστα ελέγχου ή φωτογραφίες),

79.1.3. Τιμολόγια από την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων που δείχνουν ότι ο Ενοικιαστής χρεώθηκε με την εκπίπτουσα/υπερβάλλουσα χρέωση, ένα μέρος αυτής και/ή άλλες χρεώσεις,

79.1.4. Το αντίγραφο κίνησης της πιστωτικής κάρτας του Ενοικιαστή, το αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού ή απόδειξη που εμφανίζει την πληρωμή των παραπάνω τιμολογίων,

79.1.5. Τα στοιχεία PayPal ή τραπεζικού λογαριασμού του Ενοικιαστή, όπως το ονοματεπώνυμο του κατόχου του λογαριασμού, ο αριθμός λογαριασμού/IBAN, το όνομα και η διεύθυνση της τράπεζας, ο κωδικός SWIFT και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση διεθνούς τραπεζικού εμβάσματος (εάν ο Ενοικιαστής παρέχει λανθασμένα τραπεζικά στοιχεία, θα αφαιρείται ένας τέλος 50 EUR από το ποσό της αποζημίωσης για κάθε επαναλαμβανόμενο τραπεζικό έμβασμα που πραγματοποιείται πριν ληφθούν τα διορθωμένα τραπεζικά στοιχεία,

79.1.6. Λεπτομερής περιγραφή του συμβάντος (συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων με φωτογραφίες και βίντεο, εάν είναι εφικτό),

79.1.7. Γραπτή αστυνομική αναφορά (εάν ισχύει για το ατύχημα ή εάν είναι υποχρεωτική βάσει της σύμβασης ενοικίασης).

79.2. Είναι ευθύνη του Ενοικιαστή να προσκομίσει όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα στην Εταιρεία.

80. Η διερεύνηση της Πλήρους Κάλυψης και η διαδικασία επιστροφής χρημάτων μετά την παραλαβή ενός αιτήματος διαρκεί έως και 28 ημερολογιακές ημέρες. Εάν απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων μπορεί να παραταθεί για άλλες 28 ημερολογιακές ημέρες.

81. Εάν ο Ενοικιαστής δεν επικοινωνήσει με την Εταιρεία και δεν προσκομίσει έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, η υπόθεση δεν θα εξεταστεί και δεν θα καταβληθεί αποζημίωση.

82. Σε περίπτωση που ο Ενοικιαστής έχει λάβει αποζημίωση βάσει της Πλήρους Κάλυψης της Εταιρείας και δικαιούται μια μελλοντική αποζημίωση από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων (για παράδειγμα, διαπιστωθεί ότι ο ενοικιαστής δεν ήταν ο οδηγός που «φταίει»), το ληφθέν ποσό πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρεία.

83. Σε περίπτωση δόλιου αιτήματος ή ψευδών μέσων ή πληροφοριών για την απόκτηση οποιουδήποτε οφέλους στο πλαίσιο της Πλήρους Κάλυψης, το προϊόν που έχει συνάψει ο Ενοικιαστής καθίσταται άκυρο, το καταβληθέν ποσό καθίσταται άκυρο και τυχόν οφέλη που διεκδικούνται και λαμβάνονται πρέπει να επιστραφούν στην Εταιρεία.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ/ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

84. Η Σύμβαση Κράτησης, οι Όροι και οι Προϋποθέσεις και η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης Κράτησης, διέπονται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Λετονίας και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Λετονίας. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας της Λετονίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε αξίωσης ή διαφοράς που μπορεί να προκύψει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και τη Σύμβαση Κράτησης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

85. Η Εταιρεία και ο Ενοικιαστής συμφωνούν για τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία μπορούν να τροποποιηθούν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις.

86. Η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον Ενοικιαστή για τις τροποποιήσεις των Όρων και των Προϋποθέσεων και την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων στον Ιστότοπο και ο Ενοικιαστής θα μπορεί να εξοικειωθεί με τη νέα εκδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων τουλάχιστον 14 (δεκατέσσερις) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Οι τροποποιήσεις ισχύουν επίσης για εκείνες τις Υπηρεσίες κράτησης που εμφανίστηκαν/τέθηκαν σε ισχύ πριν από την πραγματοποίηση των εν λόγω τροποποιήσεων και οι οποίες συνεχίζουν να υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων. Εάν ο Ενοικιαστής διαφωνεί με τις τροποποιήσεις, μπορεί, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων, να υποβάλει γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρεία σχετικά με οποιαδήποτε διαφωνία με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Εάν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων η Εταιρεία δεν έχει λάβει γραπτή ειδοποίηση από τον Ενοικιαστή, ο Ενοικιαστής θα θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει με τις τροποποιήσεις και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτές.

87. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει αμέσως τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μονομερώς, χωρίς να ειδοποιήσει περί τούτου τον Ενοικιαστή, εάν ο Ενοικιαστής δεν πληροί τις προϋποθέσεις ως καταναλωτής σύμφωνα με τη Λετονική νομοθεσία, εάν η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι υπέρ του Ενοικιαστή ή εάν γίνουν ορισμένες τεχνικές διορθώσεις σε αυτήν.

88. Η τρέχουσα έκδοση των Όρων και των Προϋποθέσεων είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο.

ΕΥΘΥΝΗ

89. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν δεσμεύσεις που απορρέουν από τη σύμβαση ενοικίασης αυτοκινήτου που έχει συναφθεί μεταξύ του Ενοικιαστή και του παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων.

90. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται (και δεν έχει καμία υποχρέωση επαλήθευσης) για διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ονόματα οδηγών ή αριθμούς τηλεφώνου ή αριθμούς πιστωτικών καρτών που έχουν εισαχθεί λάθος ή περιέχουν ορθογραφικά λάθη.

91. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την αποζημίωση του Ενοικιαστή για ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν από ενέργειες ή αυτοκίνητα του συγκεκριμένου παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων που δεν συμμορφώνονται με τη σύμβαση ενοικίασης και/ή την ισχύουσα νομοθεσία.

92. Εάν τα ποσά εγγύησης έχουν μπλοκαριστεί ή αποσυρθεί, αυτές οι συναλλαγές ξεκινούν από τον συγκεκριμένο πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων βάσει της σύμβασης ενοικίασης αυτοκινήτου που έχει συναφθεί μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων και του Ενοικιαστή. Η Εταιρεία ως εταιρεία κρατήσεων δεν αποσύρει ούτε μπλοκάρει τα ποσά εγγύησης από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή τις πιστωτικές κάρτες του Ενοικιαστή.

93. Για τη διευκόλυνση των Ενοικιαστών, στον Ιστότοπο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται διατυπώσεις όπως «κόστος ενοικίασης», «Πληρωμή τώρα» και «Πληρωμή κατά την άφιξη». Ο όρος «Πληρωμή τώρα» αναφέρεται στην τιμή της Υπηρεσίας, ενώ ο όρος «Πληρωμή κατά την άφιξη» αναφέρεται στην τιμή της ενοικίασης αυτοκινήτου, των υποχρεωτικών πρόσθετων και των πρόσθετων υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο Ενοικιαστής, τα οποία είναι όλα πληρωτέα στον συγκεκριμένο πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων.

94. Εάν η Εταιρεία προτείνει να δεχθεί πληρωμή για την Υπηρεσία και για την ενοικίαση, η Εταιρεία ενεργεί για λογαριασμό του συγκεκριμένου παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων σχετικά με την παραλαβή της τιμής ενοικίασης (κράτηση με πλήρη προπληρωμή). Ωστόσο, η Εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτου και μεταφέρει την τιμή ενοικίασης αυτοκινήτου στον συγκεκριμένο πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων.

95. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε την κράτηση. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να γίνουν από την Εταιρεία ή από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Ενοικιαστή το συντομότερο δυνατό πριν από την ημερομηνία παραλαβής και εάν οι προτεινόμενες αλλαγές δεν γίνουν αποδεκτές, θα προσφερθεί στον Ενοικιαστή πλήρης επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία πρόσθετη ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Ενοικιαστής ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

96. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Κράτησης μονομερώς και αμέσως ειδοποιώντας τον Ενοικιαστή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

96.1. έχουν ληφθεί πληροφορίες ή ενδείξεις που αφορούν την αφερεγγυότητα, την πτώχευση ή παρόμοια κατάσταση ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και παράνομες ενέργειες του συγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων,

96.2. σφάλματος (τεχνικού ή ανθρώπινου) που προκαλείται από την Εταιρεία ή τους παρόχους υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εάν η παροχή της υπηρεσίας ενοικίασης αυτοκινήτου καταστεί αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη λόγω του αντίστοιχου σφάλματος,

96.3. ο Ενοικιαστής δεν έχει περάσει από έλεγχο ασφαλείας από τον πάροχο υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων.

97. Εάν η Εταιρεία τερματίσει τη Σύμβαση Κράτησης, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Ενοικιαστή το ποσό που καταβλήθηκε για την Υπηρεσία, την τιμή Ενοικίασης (σε περίπτωση Πλήρους Προπληρωμής) και το ποσό που καταβλήθηκε για την Πλήρη Κάλυψη, εάν η υπηρεσία αυτή έχει πληρωθεί από τον Ενοικιαστή. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις ή παράπονα, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για άμεσες ή έμμεσες απώλειες ή μη υλικές ζημίες, τυχόν κόστη και έξοδα του Ενοικιαστή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση Κράτησης και τον τερματισμό της Σύμβασης Κράτησης και τη σύναψη οποιασδήποτε νέας Σύμβασης Κράτησης λόγω καταγγελίας της σύμβασης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

98. Η Εταιρεία φροντίζει ώστε τα προσωπικά δεδομένα του Ενοικιαστή να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα του Ενοικιαστή θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή της Υπηρεσίας που αιτείται ο Ενοικιαστής. Ο Ενοικιαστής συμφωνεί ότι:

98.1. προκειμένου να παράσχει την Υπηρεσία κράτησης, η Εταιρεία δικαιούται να επεξεργάζεται και να αποστέλλει στον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας του Ενοικιαστή (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και πληροφορίες σχετικά με την κράτηση για να μπορεί να παρέχει την αιτούμενη υπηρεσία ενοικίασης,

98.2. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ενοικιαστή θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την αποστολή της επιβεβαίωσης κράτησης με τη μορφή ενός Κουπονιού, για την ενημέρωση του Ενοικιαστή για το υπόλοιπο της Πίστωσης Κράτησης και την ημερομηνία λήξης του και για την ενημέρωση του Ενοικιαστή για σημαντικές αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή για οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές της Εταιρείας,

98.3. ο αριθμός τηλεφώνου του Ενοικιαστή θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για διευκρίνιση ερωτήσεων σχετικά με την κράτηση, εάν προκύψουν.

99. Στην Πολιτική Απορρήτου απαριθμούνται διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς τα χρησιμοποιούμε, για πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε και άλλες πληροφορίες.

100. Επιτρέπεται η χρήση του Ιστότοπου για την πραγματοποίηση κρατήσεων ενοικίασης αυτοκινήτου. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου για παράνομους σκοπούς, δηλαδή για την πραγματοποίηση κρατήσεων που είναι κερδοσκοπικές ή ψευδείς, ή για τη λήψη δεδομένων σχετικά με παρόχους ενοικίασης αυτοκινήτων ή τις προσφορές τους στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Με την αποδοχή αυτών των Όρων, ο Ενοικιαστής συμφωνεί να χρησιμοποιεί αυτόν τον Ιστότοπο μόνο για το νόμιμο σκοπό του.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

101. Τα παράπονα του Ενοικιαστή πρέπει να υποβάλλονται μέσω της σελίδας Η Κράτησή Μου εντός 28 ημερών από την παράδοση του αυτοκινήτου ή στη νομική διεύθυνση της Εταιρείας, K.Ulmana gatve 2, Ρίγα, LV-1004, Λετονία. Οποιοδήποτε παράπονο πρέπει να ληφθεί το αργότερο 28 ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία ημερομηνία της περιόδου ενοικίασης. Η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τυχόν παράπονα που ληφθούν μετά από αυτήν την περίοδο. Εάν ο Ενοικιαστής εμπίπτει στον ορισμό ενός καταναλωτή σύμφωνα με το Νόμο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών της Δημοκρατίας της Λετονίας, ο Ενοικιαστής έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στον συγκεκριμένο νόμο.

102. Εάν το παράπονο σχετίζεται με τις ευθύνες του παρόχου ενοικίασης αυτοκινήτων, θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων. Η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Ενοικιαστή σχετικά με το πώς να προχωρήσει εάν χρειαστεί.

103. Οι αξιώσεις θα αξιολογηθούν και θα ληφθεί μια απόφαση εντός 28 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αξιώσεων ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας της υπόθεσης.

104. Εάν εντός μιας περιόδου 21 ημερολογιακών ημερών δεν υπάρξει απάντηση από τον Ενοικιαστή σε κανένα από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας, η υπόθεση θα κλείσει αυτόματα χωρίς καμία επίλυση και/ή αποζημίωση.

ΠΑΚΕΤΟ RELAX (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΩΡΑ)

105. Ο Ενοικιαστής μπορεί να αγοράσει το Πακέτο Relax από την Εταιρεία για να αποκτήσει επιπλέον υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης περαιτέρω ευελιξίας με τη Σύμβαση Κράτησής του.

106. Το Πακέτο Relax περιλαμβάνει τα ακόλουθα οφέλη:

106.1. Ο Ενοικιαστής έχει δικαίωμα ακύρωσης της τελευταίας στιγμής που του επιτρέπει να ακυρώσει την Κράτηση αμέσως μετά την πραγματοποίηση της και μέχρι την ώρα παραλαβής για να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων για το ποσό που έχει καταβληθεί για το Πακέτο Relax,

106.2. επιστροφή χρημάτων για το ποσό που χρεώνεται ο Ενοικιαστής για απώλεια ή ζημιά στο όχημα βάσει της σύμβασης ενοικίασης (που δεν καλύπτεται διαφορετικά από την κάλυψη που έχει κανονιστεί από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων),

106.3. επιστροφή χρημάτων για χρεώσεις για επισκευές στο αμάξωμα, στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου (εκτός των μηχανικών μερών), στα ελαστικά, στους τροχούς, στην οροφή, στο παρμπρίζ, στα παράθυρα, στους καθρέπτες, στις κλειδαριές και στα καλύμματα του αυτοκινήτου που είναι αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης,

106.4. επιστροφή χρημάτων για τα έξοδα ρυμούλκησης,

106.5. επιστροφή χρημάτων για δαπάνες ταξί που σχετίζονται άμεσα με το ατύχημα (εξαιρουμένων των μηχανικών προβλημάτων),

106.6. επιστροφή χρημάτων για κόστη που σχετίζονται άμεσα με την απώλεια του κλειδιού ή του κλειδώματος έξω από το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο (π.χ. αμοιβές για έναν κλειδαρά ή παράδοση ενός εφεδρικού κλειδιού),

106.7. επιστροφή χρημάτων για έξοδα διαχείρισης που σχετίζονται με ζημιές (εξαιρουμένων άλλων εξόδων διαχείρισης, για παράδειγμα, για τροχαίες παραβάσεις) και χρεώσεις ακινητοποίησης (χρεώσεις για την αποζημίωση της εταιρείας ενοικίασης για την απώλεια κερδών κατά την επισκευή του αυτοκινήτου).

106.8. ταχύτερη βοήθεια και απαντήσεις κατά προτεραιότητα σε ερωτήματα από την ομάδα υποστήριξης της Εταιρείας και

106.9. αποκλειστικές προσφορές μόνο για τα μέλη για την επόμενη κράτηση του Ενοικιαστή, διαθέσιμες αποκλειστικά για τους χρήστες που αγοράζουν το Πακέτο Relax, οι οποίες παρέχονται μετά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου.

107. Το Πακέτο Relax παρέχεται από την Εταιρεία και μπορεί να αγοραστεί από τον Ενοικιαστή μόνο ως συνολικό πακέτο/υπηρεσία. Καμία από τις παροχές δεν τιμολογείται ξεχωριστά ή δεν μπορεί να αποκτηθεί ή να αφαιρεθεί από το πακέτο από τον Ενοικιαστή ξεχωριστά.

108. Το Πακέτο Relax δεν αποτελεί χρηματοοικονομικό ή ασφαλιστικό προϊόν και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία συμβουλή ασφάλισης ή συμβουλευτική υπηρεσία ή εξατομικευμένη ασφαλιστική σύσταση σχετικά με το όφελος του Πακέτου Relax.

109. Τα περιεχόμενα του Πακέτου Relax δεν αντικαθιστούν ούτε τροποποιούν οποιοδήποτε υφιστάμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει ήδη ο Ενοικιαστής ή ο πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτων και δεν παρέχουν εγγυήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις. Ο Ενοικιαστής μπορεί να επιλέξει να αγοράσει το Πακέτο Relax για τα οφέλη και τις πρόσθετες υπηρεσίες του, αλλά αυτό δεν αλλάζει ούτε αντικαθιστά τυχόν ασφαλιστικά προϊόντα που έχει προμηθευτεί ανεξάρτητα ο Ενοικιαστής. Η απόφαση για την αγορά του Πακέτου Relax είναι προαιρετική και βασίζεται στις ατομικές προτιμήσεις και απαιτήσεις του Ενοικιαστή. Επιπλέον, τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στο Πακέτο Relax δεν χρησιμεύει ως Απαλλαγή από Ζημία Σύγκρουσης (ΑΖΣ) ή ως υποκατάστατο αυτής. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εάν η ΑΖΣ δεν περιλαμβάνεται στην Τιμή Ενοικίασης και ο Ενοικιαστής δεν προσκομίσει έγκυρη απόδειξη της δικής του ΑΖΣ, όπως προβλέπεται από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων και αναφέρεται στο Κουπόνι.

110. Το μέγιστο ποσό επιστροφής χρημάτων που διατίθεται στο πλαίσιο του Πακέτου Relax αναγράφεται στο Κουπόνι του Ενοικιαστή.

111. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Ενοικιαστές υποχρεούνται να αφήσουν ένα ποσό ως εγγύηση στον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων για να καλύψουν όλα ή μέρος των πρόσθετων εξόδων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ενοικίασης ή μετά από αυτήν (όπως έξοδα καθαρισμού του αυτοκινήτου, έξοδα καυσίμων, χρεώσεις για ζημιές ή κλοπή κ.λπ.). Για να γίνει αυτό, κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου πρέπει να προσκομιστεί μια έγκυρη πιστωτική κάρτα στο όνομα και το επώνυμο του κύριου οδηγού. Οι Ενοικιαστές που έχουν αγοράσει το Πακέτο Relax πρέπει επίσης να αφήσουν αυτό το ποσό της εγγύησης στο ακέραιο, όπως ζητείται από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων.

112. Το Πακέτο Relax δεν ισχύει για τα ακόλουθα:

112.1. Πρόσθετα / πρόσθετες υπηρεσίες (παιδικά καθίσματα, GPS, κ.λπ.),

112.2. Προσωπικά αντικείμενα ή τιμαλφή,

112.3. Ζημιές που προέκυψαν ενώ ο Ενοικιαστής δε συμμορφωνόταν με τους όρους της σύμβασης ενοικίασης ή με τους τοπικούς νόμους (οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ/ναρκωτικών, τοποθέτηση λάθος καυσίμου στο αυτοκίνητο, οδήγηση εκτός δρόμου, διάπραξη μιας τροχαίας παράβασης, κ.λπ.),

112.4. Έξοδα ξενοδοχείου ή άλλα προσωπικά έξοδα,

112.5. Κόστος καθαρισμού ή ζημιά στο εσωτερικό ή στα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου,

112.6. Τραπεζικές προμήθειες ή τυχόν διαφορές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες,

112.7. Ζημιές που προκύπτουν από απρόβλεπτα ή ανεξέλεγκτα γεγονότα όπως πόλεμος, επανάσταση, τρομοκρατία, απεργίες ή σοβαρές καιρικές συνθήκες και φυσικές καταστροφές όπως χαλάζι, πλημμύρες, τυφώνες, σεισμοί, κ.λπ, ή

112.8. Ζημιές τρίτων

113. Η διαδικασία για να λάβετε επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο του Πακέτου Relax περιγράφεται παρακάτω:

113.1. Για να λάβετε επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο του Πακέτου Relax, πρέπει να υποβληθεί αίτημα μέσω της σελίδας «Η Κράτησή Μου» εντός 28 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης ή την ημερομηνία κατά την οποία το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο χάλασε ή υπέστη ζημιά ή κλοπή. Πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων:

113.1.1. Τη σύμβαση ενοικίασης που υπογράψατε κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου,

113.1.2. Τεκμηριωμένη αξιολόγηση του αυτοκινήτου από την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων με το πότε παραλήφθηκε και το πότε επιστράφηκε (λίστα ελέγχου ή φωτογραφίες),

113.1.3. Τιμολόγια από την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων που δείχνουν ότι ο Ενοικιαστής χρεώθηκε με την εκπίπτουσα/υπερβάλλουσα χρέωση, ένα μέρος αυτής και/ή άλλες χρεώσεις,

113.1.4. Το αντίγραφο κίνησης της πιστωτικής κάρτας του Ενοικιαστή, το αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού ή απόδειξη που εμφανίζει την πληρωμή των παραπάνω τιμολογίων,

113.1.5. Τα στοιχεία PayPal ή τραπεζικού λογαριασμού του Ενοικιαστή, όπως το ονοματεπώνυμο του κατόχου του λογαριασμού, ο αριθμός λογαριασμού/IBAN, το όνομα και η διεύθυνση της τράπεζας, ο κωδικός SWIFT και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται για την πραγματοποίηση διεθνούς τραπεζικού εμβάσματος (εάν ο Ενοικιαστής παρέχει λανθασμένα τραπεζικά στοιχεία, θα αφαιρείται ένας τέλος 50 EUR από το ποσό της αποζημίωσης για κάθε επαναλαμβανόμενο τραπεζικό έμβασμα που πραγματοποιείται πριν ληφθούν τα διορθωμένα τραπεζικά στοιχεία,

113.1.6. Λεπτομερής περιγραφή του συμβάντος (συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων με φωτογραφίες και βίντεο, εάν είναι εφικτό) και

113.1.7. Γραπτή αστυνομική αναφορά (εάν ισχύει για το ατύχημα ή εάν είναι υποχρεωτική βάσει της σύμβασης ενοικίασης).

113.2. Είναι ευθύνη του Ενοικιαστή να προσκομίσει όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα στην Εταιρεία.

114. Η διερεύνηση του Πακέτου Relax και η διαδικασία πληρωμής μετά την παραλαβή ενός αιτήματος διαρκεί έως και 28 ημερολογιακές ημέρες. Εάν απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες, η διαδικασία πληρωμής μπορεί να παραταθεί για άλλες 28 ημερολογιακές ημέρες.

115. Εάν ο Ενοικιαστής δεν επικοινωνήσει με την Εταιρεία και δεν προσκομίσει έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, η υπόθεση δε θα εξεταστεί και δε θα καταβληθεί επιστροφή χρημάτων.

116. Σε περίπτωση που ο Ενοικιαστής έχει λάβει επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο του Πακέτου Relax της Εταιρείας και δικαιούται μια μελλοντική αποζημίωση από τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτων (για παράδειγμα, διαπιστωθεί ότι ο Ενοικιαστής δεν ήταν ο οδηγός που «φταίει»), η ληφθήσα επιστροφή χρημάτων πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρεία.

117. Σε περίπτωση δόλιου αιτήματος ή ψευδών μέσων ή πληροφοριών για την απόκτηση οποιουδήποτε οφέλους στο πλαίσιο του Πακέτου Relax, το προϊόν που έχει συνάψει ο Ενοικιαστής καθίσταται άκυρο, το καταβληθέν ποσό καθίσταται άκυρο και τυχόν επιστροφές χρημάτων που διεκδικούνται και λαμβάνονται πρέπει να επιστραφούν στην Εταιρεία.

Ενημερώθηκε: 01.02.2024

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις κρατήσεις σας από ένα μέρος
Συνέχεια με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Με την επιλογή «Συμφωνώ και συνεχίζω», συμφωνείτε με τους
και την
του Discover Cars.
Ποια είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας;
Παρακαλούμε ελέγξτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
Παρακαλούμε ελέγξτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
Έχουμε στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν σύνδεσμο επαλήθευσης στο {email}
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να συνδεθείτε.