Правила и условия

Споразумение за резервация

1. AS Discover Car Hire, с регистрационен номер в Латвия: 40103690968 и юридически адрес: K.Ulmana gatve 2, Рига, LV-1004, Латвия (наричана по-нататък Фирмата или „ние“) предлага този уеб сайт и неговите услуги, предмет на следните условия (наричани по-долу Правила и условия). Моля, прочетете внимателно настоящите Правила и условия, преди да използвате нашия уеб сайт или някоя от нашите услуги. Ако не сте съгласни с някое изявление от тези Правила и условия, не трябва да използвате този уеб сайт или каквито и да било услуги, предоставяни от Компанията.

2. Компанията предоставя услугите си, използвайки система за резервации, която функционира под марката www.discovercars.com (наричана по-долу Уеб сайт).

3. С използването на услугите, предоставени на този уеб сайт и приемате тези Правила и условия, вие сключвате Споразумението за резервация (наричано по-долу Споразумение за резервация) с Компанията.

4. Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за резервация, сключен между Вас, като наемател (наричан по-долу Наемател), и Компанията.

5. Договорът за резервация се счита за сключен, ако Наемателят е резервирал услугата на Уеб сайта, наличните средства по кредитната/дебитна карта на Наемателя са били таксувани за тази цел или услугата, предоставена от Компанията, е била заплатена чрез системата PayPal и конкретно доставчикът на автомобили под наем е информирал Компанията, че конкретната резервация е одобрена.

6. Услугата, предоставяна от Компанията съгласно Споразумението за резервация, включва предоставяне на информация относно наличните доставчици на автомобили под наем, изпращане на предпочитанията за резервация на Наемателя (вид автомобил, местоположение, дата и час на резервация, срок на наемане) до конкретния доставчик на автомобили под наем и изпращане информация за резервация (наричана по-долу Ваучер) до Наемателя чрез имейл, ако конкретният доставчик на автомобили под наем е информирал Компанията, че конкретната резервация (наричана по-долу Услуга) е потвърдена.

7. Наемателят се задължава да заплати на Компанията за Услугата, независимо от това дали наемането на автомобил се осъществява или не (например отменено от доставчика на автомобили под наем или от самия Наемател). Цената на Услугата (наричана по-долу Цена на услугата) и цената за наем на автомобил (наричана по-долу Наемна цена) са посочени поотделно или общо (в зависимост от избрания вид плащане) на Уеб сайта и във Ваучера, изпратен на Наемателя по имейл от Компания. На Уеб сайта Цената на услугата и Наемната цена са видими преди избор на метод на плащане и въвеждане на информация за плащане.

8. Поради това е важно Наемателят да знае, че чрез въвеждане на своите данни за плащане (или извършване на плащане чрез PayPal) и одобряване на плащането, Наемателят е изразил желание да сключи Договора за резервация и че този Договор за резервация не може да бъде отменен след потвърждение се изпраща Ваучер на имейла на Наемателя.

9. След влизане в сила на Споразумението за резервация, средствата (в размер, изчислен съгласно раздел „Плащания“ от настоящите Общи условия) ще бъдат удържани и преведени по банковата сметка на Компанията. Ваучер ще бъде изпратен на Наемателя по имейл като потвърждение, че Договорът за резервация е сключен.

10. Наемателят трябва да се запознае с Общите условия, преди да заплати Услугата и да сключи Договора за резервация. Ако значението или последствията от Правилата и условията не са ясни за Наемателя, силно се препоръчва наемателят да се свърже с Компанията чрез имейл: support@discovercars.com, за да получи допълнителна информация относно Правилата и условията, преди да ги приеме.

РЕЗЕРВИРАНЕ

11. На Уеб сайта Наемателят може да избере и резервира автомобил от набор от автомобили, предоставени от редица различни доставчици на автомобили под наем. Самата Компания не притежава или управлява никоя от тези компании доставчици, не предлага свои собствени автомобили и не сключва договори за автомобили под наем от името на доставчици на автомобили под наем.

12. Споразумението за резервация не е споразумение, което регулира услугата автомобили под наем. Договорът за наем ще бъде подписан с доставчика на автомобили под наем в момента на вземане на наетия автомобил.

13. Всеки доставчик на автомобили под наем има свои собствени условия за наемане на автомобили. Независимо от това, основните условия на доставчика на автомобили под наем по отношение на изискванията към водачите, застраховка, депозит, плащания, политика за гориво и т. н., предлагани от доставчика на автомобили под наем, са достъпни в раздела „Условия за наемане“ на уеб сайта. Пълните приложими правила и условия на доставчика на автомобили под наем са налични при получаване.

14. С резервирането на избрания автомобил на уеб сайта, Наемателят приема условията за наем на конкретния доставчик на автомобили под наем. Компанията показва условията за наемане на уеб сайта, одобрени от доставчика на автомобили под наем към настоящия момент. Въпреки това Компанията не поема отговорност по отношение на Наемателя, ако условията за наемане или правилата и условията на конкретния доставчик на автомобили под наем се променят.

15. Подробна информация относно конкретната резервация на Наемателя е предоставена във ваучера, изпратен до Наемателя по имейл.

16. Основните валути, в които са публикувани цените на този уеб сайт, са евро (EUR), щатски долари (USD), канадски долари (CAD) и британски лири (GBP). Има опция за преглед на цените в други валути, като те ще бъдат показвани конвентирани въз основа на ежедневно актуализирания валутен курс според референтните обменни курсове, публикувани от Европейската централна банка. В случай на резервации с пълно предварително плащане, основната валута се определя от доставчика на автомобили под наем в съответната държава и се конвертира съответно.

ПРОЦЕС НА СЪЗДАВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ

17. За да направи резервация, Наемателят трябва да избере желания клас автомобил. Резервацията не гарантира конкретна марка или модел автомобил, а избран клас автомобил, освен ако не е упоменато, че конкретният модел и марка автомобил са гарантирани от доставчика на автомобили под наем. Ако резервираният клас автомобил е наличен в момента на взимане на автомобила, той ще бъде предоставен. В останалите случаи ще бъде предоставен автомобил от същия или по-висок клас. В редки случаи могат да се предоставят само автомобили от по-нисък клас.

18. Снимките на автомобилите, показани на страницата за търсене, са информативни. Автомобилът под наем, предоставен при получаване, може да се различава от този на снимката.

19. Отговорност на Наемателя е да прегледа внимателно цялата информация, предоставена за избрания автомобил, преди да направи резервация, тъй като условията за наемане на различните доставчици на автомобили под наем могат да се различават.

20. Наемателят трябва да се увери, че възрастта на водача е в рамките на посочената от доставчика възрастова граница. Компанията не носи отговорност, ако при получаване на автомобила Наемателят не отговаря на изискванията на доставчика на автомобили под наем.

21. Информация относно опциите и екстрите, включени и изключени от цената, е налична на Уеб сайта в разделите „Цената включва“, „Цената не включва“ и в раздела „Допълнителни екстри и услуги“.

22. Ако са необходими допълнителни екстри, като GPS, детски седалки или багажници за велосипеди, възможност за пътуване извън страната на получаване, възможност за оставяне на автомобила на място, различно от мястото на получаване и/или възможност за взимане на автомобила на място, различно от офиса за автомобили под наем, това трябва да бъде уточнено в писмен вид по време на резервацията чрез имейл: support@discovercars.com или в чат на живо на уеб сайта.

23. Когато е направена резервация, Отделът за обслужване на клиенти на Компанията получава потвърждение на тази резервация - Ваучер - от избрания доставчик на автомобили под наем. В зависимост от различни фактори процесът на потвърждение може да отнеме до 48 часа. Ако началната дата на периода на наемане е 5 дни или по-малко от датата на резервацията, резервацията ще бъде обработена приоритетно.

24. Когато избраният доставчик на автомобили под наем потвърди на Компанията, че може да предложи заявения автомобил, Компанията начислява/задържа цената на Услугата (включително цената за допълнителни услуги, дължими на Компанията) от кредитната карта и изпраща ваучер за потвърждение, с което завършва процесът на потвърждаване на резервацията.

25. Ако автомобилът не е на разположение, представител на Компанията ще се свърже с Наемателя, за да предложи възможни алтернативни резервации.

26. Ако няма алтернативни автомобили или Наемателят не ги приеме, Компанията ще анулира резервацията и ще премахне резервацията на средства, съответстващи на цената на Услугата, от платежната карта на Наемателя.

27. Статусът на направената от Наемателя резервация може да се види на уеб сайта, като се отиде в раздела „Моята резервация“.

ПЛАЩАНИЯ

28. Начините на плащане, приети от Компанията на уеб сайта, са валидни кредитни/дебитни карти и PayPal. Плащанията за Услугата се обработват директно от Компанията или чрез нейни оторизирани филиали (като Car Rental Technologies – FZCO, ОАЕ). Независимо как се обработва плащането, Компанията остава специализираният доставчик на услуги.

29. Начините на плащане, приети от доставчиците на автомобили под наем, варират и могат да включват кредитни карти, дебитни карти и пари в брой. Моля, обърнете внимание, че някои доставчици приемат плащания само с кредитни карти. Наемателят е длъжен сам да провери методите на плащане на избрания доставчик на автомобили под наем (достъпни на уеб сайта в раздел „Условия за наемане“), преди да направи резервацията или да пристигне, за да вземе автомобила.

30. Компанията може да предостави на Наемателя следните видове плащане за резервирания автомобил:

30.1. Компанията събира от Наемателя предварително плащане за Услугата при извършване на резервация. Наемателят заплаща останалата част от наемната цена, както и всички плащания за избрани екстри и допълнителни услуги, директно на доставчика на автомобили под наем при получаване на автомобила в дестинацията (резервация с частично предварително плащане).

30.2. Компанията събира от Наемателя пълната цена на резервацията на автомобила от свое име и от името на доставчика на автомобили под наем, включително съответната цена на Услугата и Наемната цена (Резервация с пълно предварително плащане).

30.3. Компанията не събира никакви плащания от Наемателя при извършване на резервацията. Наемателят заплаща наемната цена, както и плащанията за екстри и допълнителни услуги, избрани от наемателя, директно на доставчика на автомобили под наем, при получаване на автомобила в дестинацията (резервация с плащане при пристигане).

31. Видът на плащането за конкретната резервация, направена от Наемателя, зависи от условията на сътрудничество, договорени между Компанията и съответния доставчик на автомобили под наем.

32. Плащането, удържано от Компанията, се състои от Цената на услугата, както и от плащанията за избраните услуги от пакет „Релакс“ или „Пълно покритие“ (ако са избрани в съответствие с раздел пакет „Релакс“ или „Пълно покритие“ от настоящите Общи условия). Това плащане се съхранява от Компанията. То няма да бъде упоменато в договора за наем с доставчика на автомобили под наем. В случай на резервация с пълно предварително плащане, плащанията, удържани от Компанията, се състоят от Цената на услугата, Цената на наема, както и плащанията за услугите пакет „Релакс“ или „Пълно покритие“, избрани в съответствие с раздел пакет „Релакс“ или „Пълно покритие“ на настоящите Общи условия.

33. Цената на наема (ако не е удържана от Компанията), както и плащанията за допълнителни екстри и услуги, избрани в момента на получаване на автомобила или които не са удържани от Компанията, се начисляват от конкретния доставчик на автомобили под наем при получаване на автомобила.

34. Депозит за обезпечение (след сключване на договора за наем на автомобил) се държи на основната кредитна карта на водача или депозит в брой се взема от доставчика на автомобил под наем за покриване на разходите за евентуална застраховка/самоучастие, нарушения на пътя, разходи за зареждане и др. Ако не възникнат разходи за нарушение на правилата за движение по пътищата или други разходи, депозита за обезпечение, съхраняван на кредитната карта, изтича, обикновено в рамките на 3 седмици след края на периода на наемане.

35. Плащанията към доставчика на автомобили под наем трябва да се извършват в местната валута на страната, от която трябва да бъде взет автомобила. Ако тази валута е различна от валутата на кредитната карта на Наемателя, компанията за кредитни карти ще извърши обмяна на валутата по установения курс и може също така да начисли такса за конвертиране. Компанията не носи отговорност за несъответствия между цената, посочена на уеб сайта, и сумата, за която е таксувана кредитната карта на Наемателя, ако тези несъответствия се дължат на използвания валутен курс или приложената такса за конвертиране, или ако Наемателят и доставчикът на автомобили под наем са договорили по-висока цена от Наемната цена, определена в потвърждението на резервацията.

36. Доставчикът на автомобили под наем може да поиска предварително оторизиране на кредитната карта за сумите, посочени в параграфи 34 и 35, преди да позволи на Наемателя да вземе автомобила.

ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ

37. След сключване на Договора за резервация, Наемателят няма право да се оттегли от Договора за резервация съгласно законите на Република Латвия.

ПОЛИТИКА ЗА АНУЛИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

38. Наемателят може да анулира резервацията и да получи кредит, който може да се използва за бъдещи резервации на уеб сайта (наричан по-долу Кредит за резервация) до 48 часа преди първоначално планирания час на вземане, чрез раздела „Моята резервация“ на уеб сайта.

39. Ако анулирането е заявено по-малко от 48 часа преди първоначално планирания час на вземане, само цената на пълното покритие (ако е закупено) ще бъде предоставена в кредита за резервация.

40. Ако пакетът „Релакс“ бъде закупен, Наемателят може да анулира резервацията и да получи парично възстановяване на сумата, платена за пакета „Релакс“ по всяко време преди първоначалния час на взимане.

41. Не се възстановяват суми, ако анулирането е поискано след първоначално планирания час на взимане.

42. Цените се базират на датите и часовете на взимане и връщане, уговорени преди началото на наемането. Ако автомобилът бъде взет по-късно или върнат по-рано, Наемателят няма да получи възстановяване на сумата за неизползваните часове или дни.

43. Ако резервацията е направена по-малко от 48 часа преди часа на взимане, тя не подлежи на възстановяване, освен ако не е закупен пакет „Релакс“ (ако е закупено Пълно покритие, то може да бъде възстановено до часа на взимане).

44. Ако Наемателят не възнамерява да вземе автомобила (дори ако не е възможно възстановяване на сумата), той трябва незабавно да уведоми Компанията; в противен случай на Наемателя може да бъде начислена допълнителна такса при неявяване.

45. Ако заявката за отмяна е отправена към доставчика на автомобили под наем, а не към Компанията, настоящата Политика за анулиране и възстановяване на суми не се прилага.

46. Кредитът за резервация може да се използва за всяко плащане, извършено на нашия уеб сайт и може да се използва за една или няколко резервации. Кредитът за резервация може да се използва само за плащане на услуги на компанията.

47. Кредитът за резервация ще изтече три (3) години след като Наемателят го получи.

48. Наемателят може да види размера на наличния кредит за резервация, като отиде в раздела „Моята резервация“ на уеб сайта и използва оригиналния номер на резервацията и имейл адреса на Наемателя.

49. Наемателят може да възстанови първоначалния си номер на резервация, като се свърже с екипа за обслужване на клиенти на Компанията и поиска съдействие.

50. В зависимост от обстоятелствата, свързани с анулирането, Компанията може да предложи допълнителна сума за кредит за резервация в допълнение към първоначалната сума, платена за анулираната резервация.

51. Ние си запазваме правото да предоставим кредит за резервация на Наемателя въз основа на неговата лоялност към нашата Компания и нейните услуги, за специални събития (официални празници, международни събития и т. н.), на рождения ден на Наемателя и при други обстоятелства по преценка на Компанията. Такива награди могат да бъдат предложени както на абонирани, така и на неабонирани наематели и могат да бъдат предмет на настоящите Правила и условия или на специфичните условия, които установяваме от време на време за конкретни присъдени кредити за резервация (като например да имат срок на валидност, вид наем, за който може да се използват и др.).

52. Наемателят може да използва своя кредит за резервация за всяка нова резервация или плащане, извършено на уеб сайта.

53. За да използва кредит за резервация, наемателят трябва да използва същия имейл адрес, който е бил използван за първоначалната резервация в раздела с данни за водача. Кредитът за резервация ще бъде приложен автоматично към общата сума на новата резервация.

54. Ако дължимата сума за нова резервация е по-малка от наличния кредит за резервация на Наемателя, Наемателят ще може да използва остатъчната сума по същия начин за бъдеща резервация.

55. Наемателят може да поиска възстановяване в пари на всяка остатъчна сума от първоначално платената до една (1) година след получаване на кредита за резервация. Това не се отнася за допълнителните екстри или бонуса, добавени към първоначално платената сума, или към който и да е Кредит за резервация, предоставен на Наемателя в съответствие с параграф 51 от настоящите Общи условия. За целите на възстановяването, първоначално платената сума ще се счита за използвана първа.

56. Всяко дължимо възстановяване за анулирана резервация, която е била платена, частично или изцяло, с помощта на Кредит за резервация, се издава под формата на Кредит за резервация.

57. Компанията си запазва правото да не издава кредит за резервация, нито да възстановява пари за всяка транзакция, за която се счита, че не е извършена добросъвестно с намерението да се наеме превозно средство (напр. транзакции, направени за финансова изгода на Наемателя).

НЕЯВЯВАНЕ

58. Ако не бъде предоставена информация на Компанията за анулиране на резервацията 48 часа преди часа на получаване (или, ако е закупен пакет „Релакс“, преди часа на получаване), и Наемателят не пристигне навреме, за да вземе резервирана кола, тя ще бъде класифицирана като неявяване и може да бъде начислена допълнителна такса при неявяване.

59. Компанията има право да начисли такса при неявяване от името на конкретния доставчик на автомобили под наем и да не възстанови никакви плащания (включително за резервация с пълно предварително плащане), направени от Наемателя в случай на неявяване. Следните ситуации се считат за неявяване:

59.1. Наемателят не успее да вземе автомобила в часа и датата, посочени във ваучера, без да уведоми Компанията 48 часа предварително (или, ако е закупен пакет „Релакс“, преди часа на получаване);

59.2. Наемателят не успява да предостави документацията, необходима за вземане на автомобила (посочена в Условията за наемане на всеки доставчик);

59.3. Наемателят не успява да предостави приемлив начин на плащане и приемлива форма на депозит за обезпечение, обикновено кредитна карта на пълното име на главния шофьор с достатъчно налични средства, без допълнителни ограничения и валидна поне 2 месеца след датата на връщане; или

59.4. На наемателя се отказва превозното средство поради попадане в черния списък или ако наемателят е пристигнал под въздействието на алкохол или наркотици.

60. Доставчикът на автомобили под наем си запазва правото да откаже взимане на всеки наемател, който не успее да пристигне на планирания час и дата с цялата необходима документация, приемлив начин на плащане и приемлива форма на депозит за обезпечение, обикновено кредитна карта с пълното име на основния водач с достатъчно налични средства за покриване на депозита за обезпечение или ако Наемателят пристигне на бюрото за даване на автомобили под наем под въздействието на алкохол или наркотици.

МОДИФИКАЦИИ

61. Наемателят може да промени своите предпочитания за резервация, като изпрати заявка от раздела „Моята резервация“ на уеб сайта не по-късно от 48 часа преди датата/часа на получаване (или, ако е закупен пакет „Релакс“, преди датата/часа на получаване). Компанията предупреждава, че исканията за модификация, получени по-малко от 48 часа преди датата/часа на получаване, няма да бъдат обработени и Компанията не носи отговорност за загуби или щети, понесени от Наемателя в този случай.

62. Моля, имайте предвид, че самата услуга за модификация е безплатна, но всяка модификация, като например промяна на мястото за взимане или връщане, група автомобили, период на наемане или лични данни на шофьора, може да повлияе на Наемната цена, водейки до това тя да се различава от Наемната цена е посочена във ваучера за първоначално потвърждение.

63. Ако датата и/или часът на резервация бъдат променени по-късно от 48 часа преди първоначалния час на получаване, няма да бъдат възстановени суми за разходите за Услугата или Наемната цена (ако е направена резервация с пълно предварително плащане).

64. Компанията не може да гарантира обработката на модификациите. Всяка промяна, поискана от Наемателя, влиза в сила само след писмено потвърждение от Компанията. Ако Компанията не е приела (в писмена форма) промяната, поискана от Наемателя, се прилагат условията, предварително потвърдени от Компанията и Наемателя.

65. Компанията няма да поеме отговорност за промени, договорени директно между доставчика на автомобили под наем и Наемателя.

ВЗИМАНЕ НА АВТОМОБИЛА

66. Наемателят трябва да представи следните оригинални документи (не копия) при получаване на автомобила:

66.1. отпечатан или електронен ваучер (в зависимост от изискванията на доставчика на автомобил под наем);

66.2. валидна шофьорска книжка от страната на произход на Наемателя. Тя трябва да е валидна в страната, в която се наема автомобилът;

66.3. Международна шофьорска книжка. Тя може да се изисква от някои доставчици на автомобили под наем като допълнение към обикновената шофьорска книжка;

66.4. валиден паспорт или валидна лична карта (ако се приемат от доставчика на автомобили под наем);

66.5. валидна кредитна карта на същото име и фамилия като шофьорската книжка на основния водач с достатъчно налични средства за покриване на депозита за обезпечение;

66.6. други документи, изисквани от доставчика на автомобили под наем и посочени във ваучера.

67. Компанията няма да възстанови платена сума и не поема отговорност, ако доставчикът на автомобили под наем откаже да предостави колата на Наемателя при някое от следните обстоятелства:

67.1. неявяване;

67.2. късно появяване;

67.3. неизползвани дни;

67.4. непредоставяне на нито един от документите или елементите, изброени в параграф 66 по-горе;

67.5. Наемателят ще използва автомобила срещу условията за ползване, установени от доставчика на автомобил под наем;

67.6. Наемателят е бил включен в черен списък от доставчика на автомобили под наем;

67.7. Наемателят пристига в бюрото за даване на автомобили под наем под въздействието на алкохол или наркотици; или

67.8. в момента на получаване на автомобила възникне проблем, в резултат на който на Наемателя се отказва превозното средство, и Наемателят не ни се обади в този момент.

68. Компанията не носи отговорност за времето на изчакване в офиса на доставчика на автомобили под наем.

69. Наемателят е длъжен да прочете внимателно договора за наем преди да го подпише при получаване на наетия автомобил. Подписът на Наемателя означава приемане на всички точки в договора и всички такси.

70. Компанията не носи отговорност за каквато и да е промяна в Цената на наема, която настъпва в момента на вземане на наетия автомобил поради приемането от страна на Наемателя на всякакви незадължителни услуги/екстри (напр. допълнителна застраховка, допълнителен водач и др.). Ако Наемателят удължи периода на наемане, след като той вече е започнал, доставчикът на автомобил под наем може да таксува Наемателя за всички разходи, свързани с удължаването на периода на наемане. Доставчикът на автомобили под наем ще използва местните тарифи, действащи към този момент.

71. Компанията не носи отговорност за каквато и да е промяна в Цената на наема или допълнителни такси, направени от доставчика на автомобили под наем, които са резултат от това, че Наемателят е нарушил правилата за използване на автомобила, установени от доставчика на автомобили под наем.

ПЪЛНО ПОКРИТИЕ (НАЛИЧНОСТ В ДЪРЖАВАТА)

72. Пълното покритие е допълнителна услуга, която Наемателят може да закупи от Компанията с цел възстановяване на сумата, която е начислена на Наемателя за загуба или повреда на автомобила съгласно договора за наем.

73. Пълното покритие компенсира Наемателя за сумата на самоучастието/надбавката, удържана от доставчика на автомобили под наем или начислена от застрахователната компания в случай на повреда или кражба (при спазване на ограниченията в параграф 78). Максималният размер на обезщетението по Пълно покритие е посочен на Ваучера.

73.1. Пълното покритие не е финансов или застрахователен продукт и Компанията не предоставя застрахователни съвети или консултантски услуги или персонализирани застрахователни препоръки относно услугата Пълно покритие. Компанията може да ви предостави информацията, от която се нуждаете, за да вземете информирано решение относно наемането и закупуването на Пълно покритие.

74. Пълното покритие не замества освобождаването от отговорност за щети при сблъсък (CDW). Компанията не поема никаква отговорност, ако CDW не е включена в наемната цена и Наемателят не е предоставил валидно доказателство за собственото си CDW, както се изисква от доставчика на автомобили под наем и е посочено във Ваучера.

74.1. Пълното покритие е допълващо по своята същност и не замества или променя съществуваща застрахователна полица, която Наемателят или Компанията вече имат, и не предоставя никакви гаранции извън изрично посочените в тези Правила и условия. Наемателят може да избере да закупи Пълно покритие като допълнителна услуга по време на периода на наемане, но това не променя или замества други застрахователни продукти, закупени независимо от Наемателя. Решението за избор на Пълно покритие е доброволно и се основава на индивидуалните предпочитания и изисквания на Наемателя.

75. Пълно покритие може да бъде закупено при извършване на резервация и до планирания час на получаване. Наемателят може да премахне пълното покритие за възстановяване на сумата не по-късно от часа на получаване, като се свърже с екипа за поддръжка на Компанията.

76. В повечето случаи от наемателите се изисква да оставят депозит за обезпечение за покриване на цялата или част от самоучастието/превишението на CDW, самоучастието/превишението за освобождаване от кражба (където е приложимо) и/или горивото. За да направите това, трябва да представите валидна кредитна карта на името и фамилията на основния водач при вземане на автомобила. Наемателите, които са закупили пълно покритие, също трябва да оставят този депозит в пълен размер.

77. Пълното покритие се отнася за рисковете, посочени на уеб сайта в момента на покупката. Тези рискове също са изброени в раздела „Моята резервация“ на уеб сайта и във ваучера, изпратен до наемателя. Пълното покритие покрива следните разходи, свързани с наетия автомобил до лимитите, посочени във ваучера:

77.1. Самоучастие/допълнителна такса за щети;

77.2. Самоучастие/допълнителна такса за кражба;

77.3. Такси за ремонт на купето на автомобила, ходовата част (с изключение на механичните части), гуми, джанти, покрив, предно стъкло, прозорци, огледала, брави и капаци, които са резултат от сблъсък;

77.4. Разходи за теглене на автомобила;

77.5. Разходи за такси, пряко свързани с инциденти (с изключение на механични проблеми);

77.6. Разходи, пряко свързани със загубата на ключ(ове) за или заключване на наетия автомобил (напр. такси за ключар или доставка на резервен ключ);

77.7. Административни такси, свързани с щети (с изключение на други административни такси, например за пътни нарушения) и такси за обездвижване (такси за компенсиране на компанията за отдаване под наем за загуба на печалба, докато автомобилът е в ремонт).

78. Пълното покритие не покрива следното:

78.1. Екстри/допълнителни услуги (детски столчета, GPS и др.);

78.2. Лични вещи или ценности;

78.3. Щети, настъпили, докато Наемателят не е спазвал условията на договора за наем или местните закони (шофиране под въздействието на алкохол/наркотици, зареждане на грешно гориво в автомобила, офроуд шофиране, извършване на пътно нарушение и др.);

78.4. Хотелски разходи или други разходи от джоба ви;

78.5. Разходи за почистване или повреда на интериора или механичните части на автомобила;

78.6. Банкови такси или разлики във валутните курсове;

78.7. Щети в резултат на непредвидими или неконтролируеми събития като война, революция, тероризъм, стачки или сурово време и природни бедствия като градушка, наводнения, урагани, земетресения и др.; или

78.8. Щети на трети страни.

79. Процесът на компенсация с пълно покритие:

79.1. За да получите обезщетение при Пълно покритие, трябва да бъде подадена заявка през страницата „Моята резервация“ в рамките на 28 календарни дни от датата на връщане или датата, на която наетият автомобил се е повредили или е бил повреден или откраднат. Трябва да се предоставят електронни копия на следните документи:

79.1.1. Договорът за наем, който сте подписали при получаване на автомобила;

79.1.2. Документирана оценка на автомобила от компанията за автомобили под наем при взимането и връщането (контролен списък или снимки);

79.1.3. Фактура(и) от компанията за автомобили под наем, показваща(и), че на Наемателя е начислено самоучастието/превишението, част от него и/или други такси;

79.1.4. Извлечение от кредитната карта на Наемателя, банково извлечение или разписка(и), показваща плащането на горната(ите) фактура(и);

79.1.5. Данни за PayPal или банкова сметка на Наемателя, включително пълното име на титуляра на сметката, номер на сметка/IBAN, име и адрес на банката, SWIFT код и всяка друга информация, необходима за извършване на международен банков превод (ако Наемателят предостави неправилни банкови данни, 50 EUR таксата ще бъде удържана от сумата на обезщетението за всеки повторен банков превод, направен преди получаване на правилните банкови данни);

79.1.6. Подробно описание на инцидента (включително снимки и видео доказателства, ако е възможно); и

79.1.7. Писмен полицейски доклад (ако е приложим за злополуката или ако е задължителен въз основа на договора за наем).

79.2. Отговорност на Наемателя е да предостави всички горепосочени документи на Компанията.

80. Процесът на разследване на Пълно покритие и възстановяване на средства след получаване на заявка отнема до 28 календарни дни. Ако се изисква допълнителна информация, процесът на възстановяване може да бъде удължен с още 28 календарни дни.

81. Ако Наемателят не се свърже с Компанията и не предостави документи или доказателства в посочения срок, случаят няма да бъде разгледан и няма да бъде изплатено обезщетение.

82. В случай, че Наемателят е получил обезщетение по Пълното покритие на Компанията и отговаря на условията за бъдещо възстановяване от доставчика на автомобили под наем (например се установи, че Наемателят не е „виновният“ водач), получената сума от обезщетението за Пълно покритие трябва да бъде върната на Компанията.

83. В случай на измамна заявка или ако измамни средства или информация са били използвани за получаване на облаги по Пълно покритие, услугата става невалидна, платената сума се задържа и всички поискани и получени облаги трябва да бъдат върнати на Компанията.

ЮРИСДИКЦИЯ / ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

84. Споразумението за резервация, Правилата и условията и имейл комуникацията, която е неразделна част от Споразумението за резервация, се уреждат от законите на Република Латвия и ще се тълкуват в съответствие със законите на Република Латвия. Съдилищата с обща юрисдикция на Република Латвия имат изключителна юрисдикция за уреждане на всякакви искове или спорове, които могат да възникнат от или във връзка с настоящите Правила и условия и Споразумението за резервация.

ПРОМЕНИ НА УСЛОВИЯТА

85. Компанията и Наемателят се договарят относно процедурата, по която Общите условия могат да бъдат променяни.

86. Компанията уведомява Наемателя за промени в Общите условия и датата на влизане в сила на тези изменения на уеб сайта, като Наемателят трябва да може да се запознае с Общите условия в новата редакция най-малко 14 (четиринадесет) дни преди влизането му в сила. Измененията се отнасят и за онези Услуги за резервация, които са възникнали/влезли в сила преди да бъдат направени споменатите изменения и които продължават да съществуват към датата на влизане в сила на измененията. Ако Наемателят не е съгласен с измененията, той или тя може, до датата на влизане в сила на измененията, да изпрати писмено известие до Компанията относно всяко несъгласие с тези изменения. Ако до датата на влизане в сила на измененията Компанията не е получила писмено уведомление от Наемателя, се счита, че Наемателят е съгласен с измененията и се задължава да ги спазва.

87. Компанията може незабавно да промени Общите условия едностранно, без да уведомява Наемателя за това, ако Наемателят не се квалифицира като потребител в съответствие с латвийското законодателство, ако конкретното изменение е в полза на Наемателя или ако в него са направени някои технически корекции.

88. Текущата версия на Общите условия е достъпна на уеб сайта.

ОТГОВОРНОСТ

89. Компанията не носи отговорност за ангажименти, произтичащи от договора за наем на автомобил, сключен между Наемателя и доставчика на автомобил под наем.

90. Компанията не носи отговорност за (и не е задължена да проверява) грешно въведени или неправилно изписани имейл адреси или имена на водачи или неправилни телефонни номера или номера на кредитни карти.

91. Компанията не носи отговорност за обезщетяване на Наемателя за щети или загуби, произтичащи от действията или автомобилите на конкретния доставчик на автомобили под наем, който не спазват договора за наем и/или приложимото законодателство.

92. Ако депозитите за обезпечение са били блокирани или изтеглени, тези транзакции се инициират от конкретния доставчик на автомобили под наем въз основа на договора за наем на автомобил, сключен между доставчика на услугата автомобили под наем и Наемателя. Компанията като компания за резервации не тегли или блокира депозити за обезпечение от банковите сметки или кредитните карти на Наемателя.

93. За удобство на Наемателите на Уеб сайта могат да се използват формулировки като „разходи за наем“, „Плати сега“ и „Заплаща се при пристигане“. Терминът „Плати сега“ се отнася до Цената на услугата, докато терминът „Заплаща се при пристигане“ се отнася до Наемната цена, екстрите и допълнителните услуги, избрани от Наемателя, които се заплащат на конкретния доставчик на автомобили под наем.

94. Ако Компанията предложи да приеме плащане за Услугата и за наема, Компанията действа от името на конкретния доставчик на автомобили под наем по отношение на получаването на Наемната цена (резервация с пълно предварително плащане). Компанията обаче не предоставя услуги за автомобили под наем и прехвърля Наемната цена на конкретния доставчик на автомобили под наем.

95. В някои случаи може да се наложи промяна на резервацията. Тези промени могат да бъдат направени от Компанията или от доставчика на автомобили под наем. Във всички подобни случаи Компанията ще уведоми Наемателя възможно най-скоро преди датата на вземане и ако предложените промени са неприемливи, на Наемателя ще бъде предложено пълно възстановяване на сумата. Въпреки това, при такива обстоятелства Компанията не носи допълнителна отговорност за преки или косвени загуби, които Наемателят може да понесе в резултат на такива промени.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

96. Компанията си запазва правото да прекрати едностранно и незабавно Договора за резервация, като уведоми Наемателя по имейл в следните случаи:

96.1. получена е информация или индикации за неплатежоспособност, несъстоятелност или подобно състояние или финансови затруднения, както и неправомерни действия на конкретния доставчик на услуги за отдаване на автомобили под наем;

96.2. грешка (техническа или човешка), причинена от Компанията или доставчици на услуги за автомобили под наем, ако предоставянето на услугата автомобили под наем стане невъзможно или изключително трудно поради съответната грешка; или

96.3. Наемателят не е преминал проверка за сигурност, извършена от доставчика на услугата за автомобили под наем.

97. Ако Компанията прекрати Договора за резервация, тя трябва да възстанови на Наемателя платената сума на Цената на услугата, Цената на наема (в случай на резервация с пълно предварително плащане) и сумата, платена за Пакет „Релакс“ или Пълно покритие, ако такава услуга е била платена от Наемателя. Компанията не носи отговорност за никакви други искове или жалби, включително обезщетение за преки или косвени загуби или неимуществени вреди, всякакви разходи и разноски на Наемателя във връзка с настоящия Договор за резервация и прекратяване на Договора за резервация и сключване на нов Договор за резервация поради прекратения договор.

ЗАЩИТА НА ДАННИ

98. Компанията се грижи личните данни на Наемателя да се обработват в съответствие с изискванията за защита на личните данни, приложими в Европейския съюз, включително Общия регламент за защита на данните 2016/679. Компанията гарантира, че личните данни на Наемателя ще бъдат обработвани в съответствие със законните бизнес цели, за да предостави Услугата, поискана от Наемателя. Наемателят се съгласява, че:

98.1. за да предостави Услугата за резервация, Компанията има право да обработва и изпраща предоставените от Наемателя лични данни и информация за контакт (пълно име, дата на раждане, телефонен номер и имейл адрес) и информация, свързана с резервацията, на доставчика на автомобили под наем, така че може да предостави заявената услуга за наем;

98.2. Имейл адресът на Наемателя ще бъде използван от Компанията за изпращане на потвърждение на резервацията под формата на ваучер, за информиране на Наемателя за неговия кредитен баланс по резервацията и за датата на изтичане на срока му на валидност, както и за информиране на Наемателя за значителни промени в настоящите Общи условия или в други политики на Компанията;

98.3. Телефонният номер на наемателя ще бъде използван от Компанията за изясняване на въпроси относно резервацията, ако възникнат такива.

99. В Политиката за поверителност е посочена изчерпателна информация относно обработването от наша страна на вашите лични данни, за това кои лични данни събираме и обработваме, за какви цели ги използваме, колко време ги съхраняваме и друга информация.

100. Разрешено е използването на Уеб сайта за правене на резервации за автомобили под наем. Забранено е използването на уеб сайта за незаконни цели, а именно за извършване на резервации, които са спекулативни или фалшиви, или за получаване на данни за доставчици на автомобили под наем или техните оферти за автомобили под наем. С приемането на тези Условия, Наемателят се съгласява да използва този уеб сайт само за законните му цели.

ИСКОВЕ И ЖАЛБИ

101. Жалбите на Наемателя трябва да бъдат подадени през страницата „Моята резервация“ на уеб сайта в рамките на 28 дни след предаването на автомобила или на юридическия адрес на Компанията, K.Ulmana gatve 2, Рига, LV-1004, Латвия. Всяка жалба трябва да бъде получена не по-късно от 28 календарни дни след последната дата на наемния период. Компанията няма да обработва жалби, получени след този период. Ако Наемателят отговаря на определението за потребител съгласно Закона за защита на правата на потребителите на Република Латвия, тогава Наемателят има право да подаде жалба в срока, предвиден в този конкретен закон.

102. Ако жалбата е свързана с отговорностите на доставчика на автомобил под наем, тя трябва да бъде адресирана директно до доставчика на автомобил под наем. Компанията ще информира Наемателя как да процедира, ако е необходимо.

103. Исковете ще бъдат разгледани и ще бъде взето решение в рамките на 28 календарни дни от датата на получаване на исковете в зависимост от нивото на трудност на случая.

104. Ако в рамките на период от 21 календарни дни няма отговор от Наемателя на някой от имейлите на Компанията, случаят ще бъде приключен автоматично без разрешение и/или обезщетение.

ПАКЕТ „РЕЛАКС“ (НАЛИЧНОСТ В ДЪРЖАВАТА)

105. Наемателят може да закупи пакета „Релакс“ от Компанията, за да получи допълнителни услуги, включително допълнителна гъвкавост при изпълнението на договора за резервация.

106. Пакетът „Релакс“ включва следните предимства:

106.1. Наемателят има право на анулиране в последната минута, което му позволява да анулира резервацията веднага след като резервацията е направена и до часа на получаване за пълно възстановяване на сумата, платена за пакета „Релакс“;

106.2. възстановяване на сумата, която е начислена на Наемателя за загуба или повреда на превозното средство съгласно договора за наем (която не е покрита по друг начин от покритието, уредено от доставчика на автомобил под наем);

106.3. възстановяване на такси за ремонт на купето на автомобила, ходовата част (с изключение на механичните части), гумите, джантите, покрива, предното стъкло, прозорците, огледалата, ключалките и капаците, които са резултат от сблъсък;

106.4. възстановяване на разходите за теглене на автомобила;

106.5. възстановяване на разходите за такси, пряко свързани с инциденти (с изключение на механични проблеми);

106.6. възстановяване на разходи, пряко свързани със загубата на ключ(ове) за или заключване на наетия автомобил (напр. такси за ключар или доставка на резервен ключ);

106.7. възстановяване на административни такси, свързани с щети (с изключение на други административни такси, например за нарушения на пътя) и такси за обездвижване (такси за компенсиране на компанията за отдаване под наем за загуба на печалба, докато автомобилът е в ремонт);

106.8. бърза помощ и приоритетни отговори на запитвания от екипа за поддръжка на Компанията; и

106.9. ексклузивни оферти само за членове за следващата резервация на Наемателя, достъпни изключително за купувачи на пакета „Релакс“, предоставени след датата на връщане.

107. Пакетът „Релакс“ се предоставя от Компанията и може да бъде закупен от Наемателя само като цялостен пакет/услуга. Нито едно от предимствата не се оценява отделно, нито може да бъде придобито или премахнато от пакета „Релакс“ от Наемателя поотделно.

108. Пакетът „Релакс“ не е финансов или застрахователен продукт и Компанията не предоставя никакви застрахователни съвети или консултантски услуги или персонализирани застрахователни препоръки относно пакета „Релакс“.

109. Включванията в пакета „Релакс“ не заменят или променят съществуваща застрахователна полица, която Наемателят или доставчикът на автомобили под наем вече имат, и не предоставят никакви гаранции извън изрично посочените в настоящите Общи условия. Наемателят може да избере да закупи пакет „Релакс“ заради неговите предимства и допълнителни услуги, но това не променя и не замества никакви застрахователни продукти, закупени самостоятелно от Наемателя. Решението за закупуване на пакет „Релакс“ е доброволно и се основава на индивидуалните предпочитания и изисквания на Наемателя. Освен това нищо от това, което е включено в пакет „Релакс“, не служи като застраховка „Освобождаване от отговорност за щети при сблъсък“ (CDW) или като заместител на такава. Дружеството не поема никаква отговорност, ако CDW не е включено в Цената на наема и Наемателят не представи валидно доказателство за собственото си CDW, както е предвидено от доставчика на автомобили под наем и посочено във Ваучера.

110. Максималната възможна сума за възстановяване по пакета „Релакс“ е посочена върху ваучера на наемателя.

111. В повечето случаи наемателите са длъжни да оставят депозит за обезпечение при доставчика на автомобил под наем за покриване на всички или част от допълнителните разходи, които могат да възникнат по време на наема или след него (като разходи за почистване на автомобил, разходи за гориво, такси за щети или кражби и т. н.). За да направите това, трябва да представите валидна кредитна карта на името и фамилията на основния водач при взимане на автомобила. Наемателите, които са закупили пакета „Релакс“, също трябва да оставят този депозит в пълен размер, както се изисква от доставчика на автомобили под наем.

112. Пакетът „Релакс“ не се прилага за:

112.1. Екстри/допълнителни услуги (детски столчета, GPS и др.);

112.2. Лични вещи или ценности;

112.3. Щети, настъпили, докато Наемателят не е спазвал условията на договора за наем или местните закони (шофиране под въздействието на алкохол/наркотици, зареждане на грешно гориво в автомобила, офроуд шофиране, извършване на пътно нарушение и др.);

112.4. Хотелски разходи или други разходи от джоба ви;

112.5. Разходи за почистване или повреда на интериора или механичните части на автомобила;

112.6. Банкови такси или разлики във валутните курсове;

112.7. Щети в резултат на непредвидими или неконтролируеми събития като война, революция, тероризъм, стачки или сурово време и природни бедствия като градушка, наводнения, урагани, земетресения и др.; или

112.8. Щети от трети страни

113. Процесът за получаване на възстановяване на сумата по пакета „Релакс“ е описан по-долу:

113.1. За да получите възстановяване на сумата по пакета „Релакс“, заявка трябва да бъде изпратена през страницата „Моята резервация“ в рамките на 28 календарни дни от датата на връщане или датата, на която наетият автомобил се е повредил или е бил откраднат. Трябва да се предоставят електронни копия на следните документи:

113.1.1. Договорът за наем, който сте подписали при получаване на автомобила;

113.1.2. Документирана оценка на автомобила от компанията за автомобили под наем при взимането и връщането (контролен списък или снимки);

113.1.3. Фактура(и) от компанията за автомобили под наем, показваща(и), че на Наемателя е начислено самоучастието/превишението, част от него и/или други такси;

113.1.4. Извлечение от кредитната карта на Наемателя, банково извлечение или разписка(и), показваща плащането на горната(ите) фактура(и);

113.1.5. Данни за PayPal или банкова сметка на Наемателя, включително пълното име на титуляра на сметката, номер на сметка/IBAN, име и адрес на банката, SWIFT код и всяка друга информация, необходима за извършване на международен банков превод (ако Наемателят предостави неверни банкови данни, такса от 50 EUR ще бъде удържана от сумата на обезщетението за всеки повторен банков превод, направен преди получаване на правилните банкови данни);

113.1.6. Подробно описание на инцидента (включително снимки и видео доказателства, ако е възможно); и

113.1.7. Писмен полицейски доклад (ако е приложим за злополуката или ако е задължителен въз основа на договора за наем).

113.2. Отговорност на Наемателя е да предостави всички горепосочени документи на Компанията.

114. Процесът на разследване на пакета „Релакс“ и изплащане на средства след получаване на заявка отнема до 28 календарни дни. Ако се изисква допълнителна информация, процесът на възстановяване може да бъде удължен с още 28 календарни дни.

115. Ако Наемателят не се свърже с Компанията и не предостави никакви документи или доказателства в посочения период от време, запитването няма да бъде разгледано и няма да бъде възстановена сума.

116. В случай, че Наемателят е получил възстановяване на сумата по пакета „Релакс“ на Компанията и отговаря на условията за бъдещо възстановяване на разходите от доставчика на автомобили под наем (например се установи, че Наемателят не е „виновният“ шофьор), получената сума за възстановяване по пакета „Релакс“ трябва да бъде върната на Компанията.

117. В случай на използване на измамна заявка или измамни средства или информация за получаване на възстановяване на сума по пакета „Релакс“, пакетът „Релакс“ ще стане невалиден, платената сума ще бъде конфискувана и всички поискани и получени суми трябва да бъдат върнати на Компанията.

Актуализирано: 01.02.2024 г

Влезте или създайте акаунт
Получете достъп до всичките си резервации на едно място
Продължете с имейл
Избирайки "Съгласен съм и продължавам", Вие се съгласявате с
и
на DiscoverCars.com
Какъв е имейлът Ви?
Моля, проверете имейла си
Моля, проверете имейла си
Изпратихме имейл с линк за проверка до {email}
Кликнете върху връзката в имейла, за да влезете в системата.