Všeobecné obchodní podmínky

Rezervační smlouva

1. AS Discover Car Hire, s registračním číslem v Lotyšsku: 40103690968, a právní adresou: K.Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Lotyšsko (dále jen Společnost nebo „My“), nabízí tento web a jeho služby, na základě následujících všeobecných obchodních podmínek (dále jen Podmínky). Než začnete používat náš web nebo některou z našich služeb, přečtěte si pozorně tyto Podmínky. Pokud nesouhlasíte s některým z prohlášení v těchto Podmínkách, nesmíte tento web ani žádné služby poskytované společností používat.

2. Společnost poskytuje své služby pomocí rezervačního systému, který funguje pod značkou www.discovercars.com (dále jen Web).

3. Používáním služeb poskytovaných na tomto webu a přijetím těchto Podmínek uzavíráte se Společností Rezervační smlouvu (dále jen „Rezervační smlouva“).

4. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Rezervační smlouvy uzavřené mezi vámi jako nájemcem (dále jen Nájemce) a Společností.

5. Smlouva o rezervaci je považována za uzavřenou, pokud si nájemce rezervoval službu na Webových stránkách, pokud byly za tímto účelem z kreditní/debetní karty nájemce strženy dostupné finanční prostředky nebo pokud byla služba poskytovaná Společností uhrazena alternativní platební metodou (např. PayPal, Apple Pay, Google Pay atd.) a pokud konkrétní poskytovatel pronájmu vozů informoval Společnost o schválení konkrétní rezervace. Společnost je v této transakci primárním poskytovatelem, který zprostředkovává dohodu o poskytnutí služby pronájmu vozu přímo mezi nájemcem a Společností.

6. Společnost poskytne nájemci informace o dostupných poskytovatelích pronájmu vozidel, zašle nájemcovy rezervační preference (typ vozidla, lokalita, datum a čas rezervace, doba pronájmu) konkrétnímu poskytovateli pronájmu vozidel a zašle nájemci rezervační informace (dále jen "Poukaz") prostřednictvím e-mailu, pokud konkrétní poskytovatel pronájmu vozidel informoval společnost o tom, že konkrétní rezervace / cestovní uspořádání (dále jen "Služba") byla potvrzena.

7. Na webových stránkách je celková cena pronájmu vozu viditelná před výběrem způsobu platby a zadáním platebních údajů.

8. Proto je pro Nájemce důležité uvědomit si, že zadáním jeho platebních údajů (nebo provedením platby přes PayPal) a potvrzením platby, Nájemce vyjádřil přání uzavřít Rezervační smlouvu a že tato dohoda nemůže být zrušena poté, jak je na e-mail Nájemce zaslán Poukaz s potvrzením rezervace.

9. Po vstupu Rezervační smlouvy v platnost budou prostředky (ve výši vypočtené podle sekce „Platby“ těchto Podmínek) odečteny a převedeny na bankovní účet Společnosti. Poukaz bude zaslán Nájemci e-mailem jako potvrzení, že byla Rezervační smlouva uzavřena.

10. Nájemce si musí před zaplacením služby a uzavřením Rezervační smlouvy přečíst Podmínky. Pokud není Nájemci jasný význam nebo důsledky Podmínek, důrazně se doporučuje, aby Nájemce kontaktoval Společnost e-mailem na adrese: support@discovercars.com, aby získal další informace o Podmínkách dřívě, než je přijmě.

REZERVACE

11. Na webové stránce si může Nájemce vybrat a rezervovat vůz z nabídky vozů od různých poskytovatelů pronájmu vozů. Společnost sice vozidla přímo nevlastní, ale nakupuje služby pronájmu vozidel od poskytovatelů, aby je dále prodávala Nájemcům.

12. Nájemce musí podepsat veškeré potřebné dokumenty (včetně dokumentů regulujících přijetí a použití vozu) s poskytovatelem pronájmu aut v okamžiku vyzvednutí pronajatého vozu v souladu s obchodními podmínkami poskytovatele pronájmu aut. Vydáním poukazu společnost potvrzuje, že nájemce má právo vyzvednout auto a podepsat příslušné dokumenty s poskytovatelem pronájmu aut.

13. Každá autopůjčovna má své vlastní podmínky pro zapůjčení vozu. Nicméně hlavní podmínky autopůjčovny týkající se požadavků na řidiče, pojištění, kauce, plateb, zásad palivové politiky atd. nabízené autopůjčovnou jsou k dispozici v části „Podmínky pronájmu“ na Webové stránce. Kompletní platné podmínky autopůjčovny jsou k dispozici při vyzvednutí.

14. Při rezervaci vybraného automobilu na Webu přijímá Nájemce podmínky pronájmu příslušného poskytovatele pronájmu aut. Společnost zobrazuje podmínky pronájmu na webu tak, jak je v současné době schváleno poskytovatelem pronájmu aut. Společnost však za Nájemce nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud se podmínky pronájmu konkrétního poskytovatele pronájmu aut změní.

15. Detailní informace týkající se konkrétní rezervace Nájemce jsou uvedeny v Poukazu, který byl zaslanán na e-mail Nájemce.

16. Hlavními měnami, ve kterých jsou ceny na tomto Webu zveřejňovány, jsou eura (EUR), americké dolary (USD), kanadské dolary (CAD) a britské libry (GBP). Existuje možnost ceny zobrazit i v jiných měnách. V takovém případě budou ceny zobrazeny po převedu na základě denně aktualizovaného směnného kurzu dle referenčních směnných kurzů měn zveřejněných Evropskou Centrální Bankou. V případě rezervace s Plným předplacením je hlavní měna stanovena partnerem v příslušné zemi a příslušně převedena.

PROCES VYTVÁŘENÍ REZERVACE

17. Pro provedení rezervace si Nájemce vybere požadovanou třídu vozidla. Rezervace nezaručuje konkrétní značku nebo model vozidla, ale jeho vybranou třídu, pokud není uvedeno, že konkrétní model a značka automobilu je zaručena poskytovatelem pronájmu aut. Pokud je při vyzvednutí k dispozici rezervovaná třída automobilu, bude poskytnuta. V ostatních případech bude poskytnuto auto stejné nebo vyšší třídy. Zřídka mohou být poskytnuty pouze auta nižší třídy.

18. Obrázky aut zobrazené na vyhledávací stránce jsou pouze informativní. Pronajaté auto poskytnuté při vyzvednutí se může od vozidla na obrázku lišit.

19. Nájemce si je povinen před provedením rezervace pečlivě zkontrolovat veškeré informace o vybraném vozidle, protože podmínky pronájmu rozdílných poskytovatelů pronájmu aut se mohou lišit.

20. Nájemce se musí ujistit, že věk řidiče je v rámci stanovené věkové hranice poskytovatele pronájmu aut. Společnost není odpovědná, pokud Nájemce při vyzvednutí vozidla nesplňuje požadavky poskytovatele pronájmu aut.

21. Informace o volitelných možnostech a doplňcích zahrnutých a vyloučených z ceny je k dispozici na webových stránkách v části „Cena zahrnuje“, „Cena nezahrnuje“ a v části „Volitelné doplňky a služby“.

22. Pokud jsou potřeba další doplňky, jako jsou GPS, dětské sedačky nebo stojany na kola, možnost cestování mimo zemi vyzvednutí, možnost odevzdání vozu na jiném místě (než je místo vyzvednutí), nebo možnost vyzvednutí vozu na jiném místě než v autopůjčovně, je potřeba je uvést písemně při rezervaci e-mailem na: support@discovercars.com nebo v live chatu na Webu.

23. Po provedení rezervace, Zákaznický Servis Společnosti pokračuje potvrzením této rezervace - Poukazem - od vybraného poskytovatele pronájmu aut. V závislosti na různých faktorech, může proces potvrzení trvat až do 48 hodin. Pokud je datum zahájení doby pronájmu 5 nebo méně dnů od data rezervace, bude rezervace zpracována přednostně.

24. Pokud vybraný poskytovatel pronájmu aut potvrdí Společnosti, že může požadované auto nabídnout, Společnost zúčtuje/zadrží cenu služby (včetně ceny za další služby splatné Společnosti) na kreditní kartě a odešle Poukaz, který dokončí proces potvrzení rezervace.

25. Pokud dané vozidlo není k dispozici, zástupce Společnosti bude kontaktovat Nájemce s nabídkou možných alternativních rezervací.

26. Pokud nejsou dostupná žádná alternativní vozidla nebo je Nájemce nepřijme, Společnost přístoupí k zrušení rezervace a také odstrání rezervaci peněžních prostředků odpovídající ceně služby z platební karty Nájemce.

27. Stav rezervace ze strany Nájemce si můžete prohlédnout na Webu v části „Má rezervace“.

PLATBY

28. Společnost na Webu přijímá nasledovní platební metody: platní kreditní nebo debetní karty nebo PayPal.

29. Platební metody akceptované poskytovateli pronájmu aut se liší a mohou zahrnovat kreditní karty, debetní karty a hotovost. Vezměte prosím na vědomí, že někteří poskytovatelé přijímají pouze platby kreditní kartou. Nájemce je povinen zkontrolovat si platební metody vybraného poskytovatele pronájmu aut (k dispozici na Webu v části „Podmínky pronájmu“) před provedením rezervace nebo příjezdem k vyzvednutí vozidla.

30. Společnost může poskytnout za rezervované auto Nájemci následující typy platby:

30.1. Společnost vybírá platbu a fakturuje Nájemci za Službu jako předplacení při rezervaci. Nájemce zaplatí zbývající část Ceny pronájmu aut, jakož i jakoukoli platbu za vybrané povinné doplňky a doplňkové služby přímo poskytovateli pronájmu aut při vyzvednutí vozu v místě určení. (Částečné předplacení).

30.2. Společnost vybírá a fakturuje Nájemci plnou cenu rezervace vozu ve svém vlastním jméně a ve jménu poskytovatele pronájmu aut, včetně odpovídající ceny Služeb a Ceny pronájmu aut. (Plné předplacení).

30.3. Společnost nevybírá žádnou platbu od Nájemce při provedení rezervace. Nájemce platí Cenu za pronájem aut, jakož i platby za povinné doplňky a doplňkové služby vybrané Nájemcem přímo partnerské společnosti při vyzvednutí vozidla v místě určení. (Platba při příjezdu).

31. Způsob platby, který je pro konkrétní rezervaci ze strany Nájemce k dispozici závisí na podmínkách spolupráce dohodnutých mezi Společností a příslušným poskytovatelem pronájmu aut.

32. Platba odečtená Společností sestává z Ceny za služby a plateb za všechny vybrané služby Balíčku Relax nebo Plného Krytí (pokud bylo vybráno v souladu s těmito Podmínkami v části Plné Krytí). Tuto platbu zadrží Společnost. V Smlouvě o pronájmu s poskytovatelem pronájmu aut nebude Plné Krytí uvedeno. V případě Plného Předplacení platby odečtené společností se skládají z Ceny služby, ceny za Pronájem, jakož to i plateb za služby Plného Krytí nebo Balíčku Relax vybrané v souladu s částí dle těchto Podmínek.

33. Cena za pronájem (pokud není účtována Společností), stejně jako platby za doplňky a služby vybrané při vyzvednutí, nebo které nejsou účtovány Společností, jsou účtovány konkrétním poskytovatelem pronájmu aut při vyzvednutí vozu.

34. Záloha (po uzavření smlouvy o pronájmu aut) je zadržena na kreditní kartě hlavního řidiče nebo je složena v hotovosti z poskytovatele pronájmu aut na pokrytí nákladů na případné poplatků z pojištění spoluúčasti, dopravní přestupky, náklady na dotankování, atd. Pokud nedojde k žádnému dopravnímu přestupku nebo jiným nákladům, záloha na kreditní kartě zanikne, obvykle do 3 týdnů od ukončení doby pronájmu.

35. Platby poskytovateli projnámu aut musí být provedeny v místní měně země, ve které má být vozidlo vyzvednuto. Pokud se tato měna liší od měny kreditní karty Nájemce, společnost vydávající kreditní karty provede směnu měny dle stanoveného kurzu a může si také naúčtovat poplatek za převod měn. Společnost neodpovídá za nesrovnalosti mezi cenou uvedenou na Webu a částkou, která je zúčtována na kreditní kartě Nájemce, pokud jsou tyto nesrovnalosti způsobeny použitým směnným kurzem měny nebo použitým poplatkem za směnu měny nebo pokud se Nájemce a poskytovatel projnámu aut dohodli na vyšší ceně, než je cena stanovená v potvrzení rezervace.

36. Poskytovatel projnámu aut může požadovat předautorizaci částek uvedených v Bodech 34 a 35 na kreditní kartě dřívě, než Nájemci umožní vyzvednutí vozidla.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

37. Po uzavření Rezervační smlouvy nemá nájemce podle právních předpisů Lotyšské republiky právo od Rezervační smlouvy odstoupit.

ZÁSADY ZRUŠENÍ A VRÁCENÍ PENĚZ

38. Nájemce může zrušit rezervaci a získat kredit, který smí použít k budoucím rezervacím na Webové stránce (dále jako Rezervační kredit) až do 48 hodin před výchozím časem vyzvednutí prostřednictvím částí Má Rezervace na Webu.

39. Je-li o zrušení rezervace požádáno dříve než 48 hodín před originálně plánovaným časem vyzvednutí budou vráceny ve formě Rezervačního kreditu pouze náklady na Plné Krytí (pokud bylo zakoupeno).

40. Pokud si nájemce koupil Balíček Relax, pak Nájemce může rezervaci kdykoli před původním časem vyzvednutí zrušit a získat vrácení částky v Rezervačním Kreditu v ceně Balíčku Relax.

41. Bude-li požadováno zrušení po plánované době vyzvednutí, nebude vrácena žádná částka.

42. Ceny se odvýjejí od data a času vyzvednutí a odevzdání ještě před zahájením pronájmu. Je-li vůz vyzvednut později nebo vrácen dříve, Nájemce za nevyužité hodiny nebo dny neobdrží náhradu.

43. Pokud je rezervace provedena méně než 48 hodin před dobou vyzvednutí, je nevratná pokud není zakoupen Balíček Relax (Plné Krytí, je-li zakoupeno, je vratné až do doby vyzvednutí).

44. Pokud Nájemce nemá v úmyslu si auto vyzvednout (i v případu bez vrácení zaplacené částky), Nájemce tuhle zkutečnost neprodleně oznámí Společnosti; jinak může být Nájemci účtován dodatečný poplatek za to, že se nedostavil.

45. Pokud je žádost o zrušení zaslána poskytovateli pronájmu aut a nikoli Společnosti, tyto zásady Zrušení a Vrácení peněz se na rezervaci nevztahují.

46. Rezervační Kredit lze použít pro jakoukoli platbu provedenou na našich Webových stránkách a lze jej použít pro jednu nebo více rezervací. Rezervační kredit lze použít pouze k úhradě služeb Společnosti.

47. Rezervační kredit vyprší tři (3) roky poté, co jej Nájemce obdrží.

48. Nájemce si může částku dostupného Rezervačního Kreditu prohlédnout v části „Má rezervace“ na Webu a zadáním originálního rezervačního čísla a e-mailové adresy Nájemce.

49. Nájemce si může obnovit své původní rezervační číslo kontaktováním Týmu Zákaznické Podpory Společnosti a požádáním o pomoc.

50. V případu zrušení, může Společnost v závislosti od okolností, nabídnout částku Rezervačního Kreditu vyšší než původní částka zaplacená za zrušenou rezervaci.

51. Vyhrazujeme si právo udělit Rezervační kredit nájemci na základě jeho loajality k naší Společnosti a jejím službám, v případě speciálních akcí (státní svátky, mezinárodní akce atd.), v den narozenin nájemce a za jiných okolností podle uvážení společnosti. Takové odměny mohou být nabízeny předplaceným i neregistrovaným nájemcům a mohou podléhat těmto smluvním podmínkám nebo specifickým podmínkám, které čas od času stanovíme pro konkrétní udělené Rezervační kredity (například datum vypršení platnosti, typ pronájem, na který lze použít atd.).

52. Nájemce může použít svůj Rezervační Kredit na jakoukoli novou rezervaci nebo platbu provedenou přes Web.

53. Pro použití Rezervačního Kreditu by měl Nájemce použít stejnou e-mailovou adresu, která byla použita pro původní rezervaci, viz část údaje řidiče. Rezervační Kredit bude automaticky použit na celkovou částku nové rezervace.

54. Pokud je částka splatná za novou rezervaci nižší než dostupný Rezervační kredit Nájemce, bude Nájemce moci zbývající částku Rezervačního Kreditu stejným způsobem použít pro budoucí rezervaci.

55. Nájemce může požádat o vrácení jakékoli zbývající částky z původně zaplacené sumu v penězích do jednoho (1) roku po obdržení Rezervačního kreditu. To se nevztahuje na extra nebo bonus přidaný k původně zaplacené částce nebo na jakýkoli Rezervační kredit udělený Nájemci v souladu s odstavcem 51 těchto Podmínek. Pro účely vrácení peněz bude původně zaplacená částka považována za první použitou.

56. Jakákoli vrácená částka za zrušenou rezervaci, která byla zaplacena prostřednictvím Rezervačního Kreditu, ať už částečně nebo plně, bude vrácena zpět ve formě Rezervačního Kreditu.

57. Společnost si vyhrazuje právo nevydat Rezervační kredit ani vrátit peníze za jakoukoli transakci, která se považuje za neprovedenou v dobré víře s úmyslem pronajmout si vozidlo (např. transakce provedené ve finanční prospěch Nájemce).

NEDOSTAVENÍ SE

58. Pokud nebude Společnosti poskytnuta informace o zrušení rezervace do 48 hodin před dobou vyzvednutí a Nájemce nepřijede včas na vyzvednutí rezervovaného vozu, bude to klasifikováno jako nedostavení se a bude účtován další poplatek.

59. Pokud se Nájemce nedostaví, Společnost si vyhrazuje právo účtovat poplatek ve jménu daného poskytovatele pronájmu vozu a nevracet jakoukoliv platbu (včetně Plné Platby Předem). Tento poplatek bude odečten v následujících situacích:

59.1. Nájemce si vůz nevyzvedne v čase a v termínu uvedeném na Poukazu, aniž by o tom informovala Společnost 48 hodin předem (nebo pokud je zakoupen Balíček Relax před časem vyzvednutí);

59.2. Nájemce neposkytne dokumentaci potřebnou k vyzvednutí vozidla (uvedené v Podmínkách pronájmu každého poskytovatele);

59.3. Nájemce neposkytne přijatelný způsob platby a přijatelnou formu zálohy, obvykle kreditní kartu ve jménu a příjmení hlavního řidiče s dostatečným množstvím dostupných prostředků, bez dodatečných omezení, a s platností minimálně 2 měsíce po odevzdání vozu

59.4. Nájemci je vozidlo odepřeno z důvodu zařazení na černou listinu nebo pokud dorazil k vyzvednutí pod vlivem alkoholu nebo drog.

60. Poskytovatel pronájmu aut si vyhrazuje právo odmítnout vyzvednutí každému Nájemci, který nedorazí v plánovaný čas a datum se všemi nezbytnými doklady, přijatelným způsobem platby a přijatelnou formou zálohy, obvykle kreditní kartou ve jménu a příjmení hlavního řidiče s dostatečnými prostředky k úhradě zálohy nebo pokud Nájemce dorazí do autopůjčovny pod vlivem alkoholu nebo drog.

ZMĚNY

61. Nájemce může změnit své rezervační preference odesláním žádosti v části Má rezervace na Webových stránkách nejpozději 48 hodin před datem/časem vyzvednutí. Společnost upozorňuje, že žádosti o změnu obdržená méně než 48 hodin před datem/časem vyzvednutí nebudou zpracovány a Společnost v tomto případě nenese odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které Nájemci utrpí.

62. Vezměte prosím na vědomí, že samotná služba pro změny rezervace je bezplatná, ale jakákoli změna, jako je změna místa vyzvednutí nebo odevzdání, skupiny vozů, doby pronájmu nebo osobních údajů řidiče, mohou mít vliv na Cenu za pronájem, čím se cena může se lišit od ceny uvedené v původním potvrzovacím Poukazu.

63. Pokud se datum a/nebo čas rezervace změní později než 48 hodin před původním časem vyzvednutí, nebude vrácena žádná částka ceny Služby nebo Pronájmu (pokud byla provedena Plné Předplacení).

64. Společnost nemůže zaručit zpracování změn. Jakákoli změna, kterou požaduje Nájemce vstoupí v platnost až po písemném potvrzení Společností. Pokud Společnost (v písemné formě) nepřijme změnu požadovanou Nájemcem, platí podmínky dříve potvrzené mezi Společností a Nájemcem.

65. Společnost nepřebírá odpovědnost za změny sjednané přímo mezi autopůjčovnou a Nájemcem.

VYZVEDNUTÍ VOZU

66. Nájemce musí při vyzvednutí vozidla předložit následující doklady (v originále):

66.1. Poukaz v tištěné nebo elektronické formě (v závislosti na požadavcích poskytovatele pronájmu aut);

66.2. platný řidičský průkaz ze země původu Nájemce. Průkaz musí platit v zemi, kde je vůz pronajímán;

66.3. Mezinárodní řidičské průkaz. Někteří poskytovatelé pronájmu aut jej mohou vyžadovat jako doplněk k běžnému řidičskému průkazu;

66.4. platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz (pokud je akceptován poskytovatelem pronájmu aut);

66.5. platná kreditní karta na stejné jméno a příjmění hlavního řidiče s dostatečnými prostředky k úhradě zálohy;

66.6. další dokumenty požadované poskytovatelem pronájmu aut, které jsou uvedené v Poukazu.

67. Společnost nevrátí žádnou již splacenou částku a nesnáší žádnou odpovědnost v případě odmítnutí poskytnutí vozu poskytovatelem pronájmu aut Nájemci v některém z následujících případů:

67.1. nedostavení se;

67.2. pozdní příchod;

67.3. nevyužité dny;

67.4. neposkytnutí jakéhokoli dokladu nebo položky uvedené v odstavci 66 výše;

67.5. Nájemce použije vůz proti podmínkám užívání stanovených poskytovatelem pronájmu aut;

67.6. Nájemce byl dříve na černé listině poskytovatele pronájmu aut;

67.7. Nájemce dorazí do autopůjčovny pod vlivem alkoholu nebo drog;

67.8. v době vyzvednutí dochází k problému, za následek čeho je Nájemci odepřeno vozidlo a Nájemce nám v takovém případě nezavolá.

68. Společnost nenese odpovědnost za žádnou čekací dobu v kanceláři poskytovatele pronájmu aut.

69. Nájemce je povinen pečlivě si přečíst nájemní smlouva před podpisem při vyzvednutí pronajatého vozu. Podpis Nájemce znamená souhlas se všemi body smlouvy a všemi poplatky.

70. Společnost není odpovědná za jakoukoli změnu ceny, ke které dojde v okamžiku vyzvednutí pronajatého vozu z důvodu výběru volitelných služeb/doplňků Nájemcem (např. doplňkové pojištění, další řidič atd.). Pokud Nájemce prodlouží dobu pronájmu poté, co již byla zahájena, může poskytovatel pronájmu aut Nájemci účtovat veškeré náklady spojené s prodloužením doby projámu. Poskytovatel pronájmu aut bude používat místní sazby platné v té době.

71. Společnost neodpovídá za žádnou změnu Ceny ani za dodatečné poplatky ze strany poskytovatele pronájmu aut, které je výsledkem porušením pravidel používání automobilu Nájemcem stanovených poskytovatelem pronájmu aut.

PLNÉ KRYTÍ (DOSTUPNOST DLE ZEMĚ)

72. Plné Krytí je doplňková služba, kterou si nájemce může zakoupit od Společnosti za účelem krytí částky spoluúčasti, kterou by Nájemce byl povinen zaplatit v případě ztráty nebo poškození vozidla podle dle nájemní smlouvy.

73. Plné Krytí kompenzuje Nájemci částku spoluúčasti/doplatku odečtenou autopůjčovnou nebo pojišťovnou v případě poškození nebo krádeže (s výhradou omezení v odstavci 78). Maximální výše kompenzace v rámci Plného Krytí je uvedena na Voucheru.

73.1. Plné Krytí není finančním ani pojistným produktem. Společnost neposkytuje žádné pojistné poradenství nebo konzultační služby ani personalizovaná doporučení k pojištění týkající se produktu Plné Krytí. Společnost vám může poskytnout informace, které potřebujete k informovanému rozhodnutí o pronájmu a nákupu Plného Krytí.

74. Plné Krytí nenahrazuje ochranu proti kolizi (CDW). Společnost nenese žádnou odpovědnost, pokud CDW není zahrnuto v ceně pronájmu a nájemce nepředloží platný doklad o svém vlastním CDW, jak to požaduje autopůjčovna a které je uvedeno ve Voucheru.

74.1. Plné Krytí je svou povahou doplňkové a nenahrazuje ani nemění žádnou stávající pojistnou smlouvu, kterou již máNnájemce nebo Společnost uzavřenou, a neposkytuje žádné záruky ani garance nad rámec těch, které jsou výslovně uvedeny v podmínkách. Nájemce se může rozhodnout zakoupit si Plné Krytí jako další vrstvu ochrany během doby pronájmu vozu, ale to nemění ani nenahrazuje žádné jiné pojistné produkty, které si Nájemce nezávisle pořídil. Rozhodnutí pořídit si Plné Krytí je dobrovolné a založené na individuálních preferencích a požadavcích Nájemce.

75. Plné pokrytí si lze zakoupit při rezervaci a až do naplánované doby vyzvednutí. Nájemce může Plné pokrytí taky i zrušit. Pro vrácení peněz musí zrušení proběhnout nejpozději do doby vyzvednutí tím, že kontaktuje tým podpory Společnosti.

76. Ve většině případů je od Nájemců požadováno složení zálohy na pokrytí celé nebo části spoluúčasti Osvobození od kolize (CDW), spoluúčasti v případě krádeže (je-li relevantní), a/nebo pohonné hmoty. Pro jeho zřízení je potřeba při vyzvednutí vozidla předložit platnou kreditní kartu na jméno a příjmení hlavního řidiče. Nájemci, kteří si zakoupili Plné Krytí musí také ponechat zálohu a to v plné výši.

77. Plné pokrytí se vztahuje na rizika uvedená na Webové stránce v okamžiku nákupu. Tato rizika jsou rovněž uvedena v části „Má rezervace“ na Webových stránkách a na Poukazu zaslaném Nájemci. Plné pokrytí pokrývá následující výdaje spojené s pronajatým vozem až do limitů uvedených na Poukazu:

77.1. Poplatek ze spoluúčasti za poškození;

77.2. Poplatek ze spoluúčasti za krádež;

77.3. Náklady na opravy na poškození karoserie, podvozku, pneumatik, kol, střechy, čelního skla, oken, zrcátek, zámků a nábojů kol v důsledku kolize;

77.4. Náklady na odtah;

77.5. Náklady na taxi přímo související s nehodou (s výjimkou mechanických problémů);

77.6. Náklady přímo související se ztrátou klíče(ů) nebo vyzamčením se z pronajatého vozidla (např. náklady na zámečníka nebo dodání náhradního klíče);

77.7. Administrativní poplatky související s poškozením (s výjimkou jiných administrativních poplatků, například za dopravní přestupky) a imobilizační poplatky (poplatky za odškodnění autopůjčovny za ztrátu výdělku při opravě vozidla).

78. Plné pokrytí nezahrnuje následující:

78.1. Doplňky / doplňkové služby (dětské sedačky, GPS atd.);

78.2. Osobní majetek nebo cennosti;

78.3. Škody, ke kterým došlo, když Nájemce nedodržoval podmínky nájemní smlouvy nebo místní zákony (řízení pod vlivem alkoholu/drog, natakování nesprávného paliva do automobilu, jízda v terénu, dopuštění se dopravního přestupku atd.);

78.4. Náklady na hotel nebo jiné výdaje z kapsy;

78.5. Náklady na čištění nebo poškození interiéru nebo mechanických částí vozidla;

78.6. Bankovní poplatky nebo jakékoli rozdíly ve směnných kurzech měn;

78.7. Škody způsobené nepředvídatelnými nebo nekontrolovatelnými událostmi, jako je válka, revoluce, terorismus, stávky nebo závažné počasí a přírodní katastrofy, jako jsou krupobití, povodně, hurikány, zemětřesení atd.;

78.8. Poškození třetí strany.

79. Proces kompenzace Plného pokrytí:

79.1. Aby bylo možné obdržet náhradu v rámci Plného Krytí, musí být žádost podána prostřednictvím stránky Moje rezervace do 28 kalendářních dnů od data odevzdání nebo data poruchy, odcizení nebo poškození pronajatého vozu. Musí být poskytnuty elektronické kopie následujícího dokumentu:

79.1.1. Nájemní smlouva, kterou jste podepsali při vyzvednutí automobilu;

79.1.2. Zdokumentované posouzení vozu autopůjčovny, když bylo vozidlo vyzvednuto a kdy bylo odevzdáno (kontrolní seznam nebo obrázky);

79.1.3. Faktura(y) od autopůjčovny dokazující, že Nájemce zaplatil spoluúčast, její část a/nebo jiné poplatky;

79.1.4. Výpis z kreditní karty Nájemce, bankovní výpis nebo potvrzení ukazující platbu výše uvedené faktury (faktur);

79.1.5. Údaje o bankovním účtu nebo PayPal účtu Nájemce včetně jména a příjmení držitele účtu, čísla účtu/IBAN, názvu a adresy banky, SWIFT kódu a jakýchkoli dalších informací potřebných k provedení mezinárodního bankovního převodu (pokud Nájemce poskytne nesprávné bankovní údaje, bude z částky kompenzace odečten poplatek 50 EUR za každý opakovaný bankovní převod provedený před obdržením správných bankovních údajů);

79.1.6. Detailný popis incidentu (včetně fotografických a video důkazů, pokud je to možné);

79.1.7. Písemná policejní zpráva (pokud se týká nehody nebo je povinná na základě nájemní smlouvy).

79.2. Nájemce odpovídá za poskytnutí všech výše uvedených dokumentů Společnosti

80. Šetření Plného Krytí a proces vrácení peněz po obdržení žádosti trvá až 28 kalendářních dnů. Pokud jsou vyžadovány další informace, může být proces vrácení peněz prodloužen o dalších 28 kalendářních dnů.

81. Pokud Nájemce nekontaktuje Společnost a neposkytne ve stanovené lhůtě žádné doklady nebo důkazy, případ nebude posouzen a nebude vyplacena žádná náhrada škod.

82. V případě, že Nájemce obdržel odškodnění v rámci Plného Krytí Společnosti a stane se způsobilým pro budoucí úhradu poskytovatele pronájmu aut (například když je stanoveno, že Nájemce nebyl „viníkem“), musí být obdržená částka vrácena Společnosti.

83. V případě jakékoli podvodné žádosti nebo podvodných prostředků nebo informací, které byly použity k získání jakékoli výhody v rámci Plného Krytí, se produkt zaplacený Nájemcem stane neplatným, zaplacená částka propadne a jakékoli požadované a obdržené výhody musí být vráceny Společnosti.

JURISDIKCE / ROZHODNÉ PRÁVO

84. Rezervační smlouva, Podmínky a e-mailová komunikace, která je nedílnou součástí Rezervační smlouvy, se řídí právními předpisy Lotyšské republiky a budou vykládány v souladu se zákony Lotyšské republiky. Soudy obecné jurisdikce Lotyšské republiky mají výlučnou pravomoc rozhodovat o jakýchkoli nárocích nebo sporech, které by mohly vyvstat z těchto Podmínek a Rezervační smlouvy nebo v souvislosti s těmito Podmínkami a Rezervační smlouvou.

ZMĚNY PODMÍNEK

85. Společnost a Nájemce se dohodly na postupu, podle kterého mohou být Podmínky změněny.

86. Společnost oznámí Nájemci změny Podmínek a datum účinnosti uvedených změn na Webu, a Nájemce musí být schopen seznámit se s novým vydáním Podmínek nejméně po dobu 14 (čtrnáct) dnů před jejich datem účinnosti. Změny se vztahují také na ty rezervační Služby, které nastaly/vstoupily v platnost před provedením uvedených změn a které nadále existují ke dni účinnosti změn. Pokud Nájemce se změnami nesouhlasí, může do data účinnosti změn předložit Společnosti písemné oznámení o nesouhlasu s uvedenými změnami. Pokud Společnost ke dni účinnosti změn neobdrží od Nájemce písemné oznámení, má se za to, že Nájemce se změnami souhlasil a zavazuje se je dodržovat.

87. Společnost může okamžitě jednostranně změnit Podmínky, aniž by o tom informovala Nájemce, pokud Nájemce není kvalifikován jako spotřebitel v souladu s lotyšským právem, pokud je konkrétní změna ve prospěch Nájemce, nebo pokud jsou v něm provedeny některé technické úpravy.

88. Aktuální verze Podmínek je k dispozici na Webu.

ODPOVĚDNOST

89. Společnost neodpovídá za závazky vyplývající ze Nájemní Smlouvy uzavřené mezi Nájemcem a poskytovatelem pronájmu aut.

90. Společnost neodpovídá za (a není povinna ověřovat) chybně zadané nebo špatně napsané e-mailové adresy nebo jména řidičů, nesprávná telefonní čísla nebo čísla kreditních karet.

91. Společnost neodpovídá za odškodnění Nájemce za škody nebo ztráty způsobené jednáním nebo vozidly konkrétního poskytovatele autopůjčovny, která nedodržují Smlouvu o pronájmu a/nebo příslušné zákony.

92. Pokud byly zálohy zablokovány nebo vytaženy, tyto transakce jsou iniciovány konkrétním poskytovatelem pronájmu aut na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem pronájmu aut a Nájemcem. Společnost jako rezervační společnost nevybírá ani neblokuje zálohu na bankovních účtech, nebo kreditních kartách Nájemce.

93. Pro pohodlí Nájemců mohou být na Webu použity formulace jako „Cena pronájmu“, „Zaplatit nyní“ a „Platba při příjezdu“. Termín „Zaplatit nyní“ se vztahuje na Cenu Služby, zatímco termín „Splatný při příjezdu“ se vztahuje na Cenu za pronájem automobilu, doplňky a další služby vybrané Nájemcem, které jsou splatné příslušnému poskytovateli pronájmu aut.

94. Pokud Společnost nabídne přijetí platby za Službu a za pronájem, Společnost jedná jménem konkrétního poskytovatele pronájmu aut, pokud jde o přijetí Ceny za pronájem (Plné předplacení). Společnost však neposkytuje služby pronájmu aut a převádí Cenu za pronájem vozidel konkrétnímu poskytovateli pronájmu aut.

95. V některých případech, může být nutné rezervaci změnit. Tyto změny může provést Společnost nebo poskytovatel pronájmu aut. Ve všech těchto případech bude Společnost informovat Nájemce co nejdříve, pokud to bude možné, před datem vyzvednutí, a pokud jsou navrhované změny nepřijatelné, nabídne Nájemci plné vrácení peněz. Za takových okolností však Společnost nenese žádnou další odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty, které by Nájemce v důsledku těchto změn utrpěl.

UKONČENÍ

96. Společnost si vyhrazuje v následujících případech právo jednostranně a okamžitě vypovědět Rezervační smlouvu tím, že Nájemci e-mailem oznámí:

96.1. obdržení informací nebo náznaků týkající se platební neschopnosti, bankrotu nebo podobného postavení nebo finančních obtíží, jakož i protiprávních jednání konkrétního poskytovatele pronájmu aut;

96.2. chyba (technická nebo lidská) způsobená Společností nebo poskytovatelem pronájmu aut, pokud bude poskytování služby pronájmu aut nemožné nebo mimořádně obtížné z důvodu příslušné chyby;

96.3. Nájemce neprošel bezpečnostní prověrkou provedenou poskytovatelem pronájmu aut.

97. Pokud Společnost ukončí Rezervační smlouvu, Společnost vrátí Nájemci částku zaplacenou za Službu, Cenu za pronájem (v případě Plného Předplacení) a částku zaplacenou za Plné Krytí, pokud tuto službu Nájemce zaplatil. Společnost neodpovídá za žádné další pohledávky ani stížnosti, včetně náhrady přímých nebo nepřímých ztrát nebo nemateriálních ztrát, jakýchkoli nákladů a výdajů Nájemce v souvislosti s touto Rezervační smlouvou a ukončením Rezervační smlouvy a uzavření jakékoli nové Rezervační smlouvy z důvodu ukončené smlouvy.

OCHRANA ÚDAJŮ

98. Společnost dbá na to, aby byly osobní údaje Nájemce zpracovány v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů Evropské unie, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Společnost ujišťuje, že osobní údaje Nájemce budou zpracovány v souladu se zákonnými obchodními účely pro zajištění Nájemcem požadované Služby. Nájemce souhlasí s tím, že:

98.1. za účelem poskytování rezervační Služby je Společnost oprávněna zpracovávat a odesílat osobní údaje Nájemce a kontaktní údaje (jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo a e-mailovou adresu) a informace související s rezervací poskytovateli pronájmu aut tak, aby mohl poskytnout požadovanou službu pronájmu;

98.2. E-mailová adresa nájemce bude společností použita k zaslání potvrzení rezervace ve formě poukazu, k informování nájemce o zůstatku Rezervačního kreditu a datu jeho platnosti a k informování nájemce o významných změnách v těchto podmínkách nebo jakékoli z další zásady společnosti;

98.3. Telefonní číslo Nájemce se použije Společností k objasnění otázek týkajících se rezervace, pokud nějaké vzniknou.

99. Úplné informace o našem zpracování vašich osobních údajů, o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, za jakým účelem je používáme, jak dlouho je uchováváme, a další informace, které je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů.

100. Je povoleno používat Web k rezervování pronájmu aut. Je zakázáno používat Web k nezákonným účelům, zejména k provádění spekulativních nebo nepravdivých rezervací nebo k získávání údajů o poskytovatelích pronájmu aut nebo jejich nabídkách na pronájem aut. Přijetím těchto Podmínek se Nájemce zavazuje používat tento Web pouze na legální účely.

POHLEDÁVKY A STÍŽNOSTI

101. Pohledávky nebo stížnosti Nájemce musí být podány prostřednictvím stránky Má Rezervace do 28 dnů od odevzdání vozu, nebo doručeny na adresu sídla Společnosti, K.Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Lotyšsko. Jakoukoli pohledávku nebo stížnost musí být doručena nejpozději do 28 kalendářních dnů po posledním dnu doby pronájmu. Společnost nebude zpracovávat žádné pohledávky nebo stížnosti obdržené po tomto období. Pokud Nájemce odpovídá definici spotřebitele podle zákona o ochraně práv spotřebitelů Lotyšské republiky, má Nájemce právo podat pohledávku nebo stížnost ve lhůtě stanovené v tomto konkrétním zákoně.

102. Pokud se pohledávka týká povinností poskytovatele pronájmu aut, měla by být adresována přímo poskytovateli pronájmu aut. Společnost bude v případě potřeby informovat Nájemce o tom, jak postupovat.

103. Pohledávky nebo stížnosti budou přezkoumány a rozhodnutí bude učiněno do 28 kalendářních dnů od data, kdy byly pohledávky nebo stížnosti přijaty, v závislosti na míře obtížnosti případu.

104. Pokud do 21 kalendářních dnů neodpoví Nájemce na žádný z e-mailů Společnosti, bude případ automaticky uzavřen bez jakýchkoli řešení a/nebo kompenzací.

BALÍČEK RELAX (DOSTUPNOST DLE ZEMĚ)

105. Nájemce si u Společnosti může zakoupit Balíček Relax a získat tak dodatečné služby a to včetně větší flexibility v rámci Rezervační smlouvy.

106. Balíček Relax zahrnuje následující výhody:

106.1. Nájemce má právo na zrušení rezervace na poslední chvíli, což Nájemci umožňuje Rezervaci zrušit ihned po jejím provedení až do doby vyzvednutí s kapacitou vrácení celé částky zaplacené za Balíček Relax;

106.2. náhradu částky, která je Nájemci účtována za ztrátu nebo poškození vozidla v rámci jeho nájemní smlouvy (na kterou se jinak nevztahuje krytí sjednané poskytovatelem autopujčovny);

106.3. náklady na opravy na poškození karoserie, podvozku (mimo mechanických částí), pneumatik, kol, střechy, čelního skla, oken, zrcátek, zámků a nábojů kol v důsledku kolize;

106.4. náhradu nákladů na odtah;

106.5. vrácení nákladů na služby taxi přímo související s nehodou (kromě mechanických problémů);

106.6. náhradu nákladů přímo související se ztrátou klíče(ů) nebo vymčením se z pronajatého vozidla (např. náklady na zámečníka nebo doručení náhradního klíče);

106.7. náhradu za administrativní poplatky související s poškozením (s výjimkou jiných administrativních poplatků, například za dopravní přestupky) a poplatky za imobilizaci (poplatky jako kompenzace autopůjčovny za ztrátu výdělku počas doby potřebné na opravu vozidla);

106.8. zrychlenou pomoc a přednostní odpovědi na dotazy od týmu podpory Společnosti; a

106.9. exkluzivní nabídky pouze pro členy pro příští rezervaci Nájemce, které jsou k dispozici výhradně pro klienty se zakoupeným Balíčkem Relax a které jsou poskytovány po datu předání.

107. Balíček relax je poskytován Společností a Nájemce si jej může zakoupit pouze jako celou službu/balíček. Žádná z výhod není naceněna samostatně a také jí nelze samostatně odstranit nebo přidat do balíčku Nájemcem.

108. Daný Balíček Relax není finančním nebo pojistným produktem a Společnost neposkytuje žádné pojistné poradenství nebo konzultační služby ani personalizované doporučení k pojištění týkající se výhod Balíčku Relax.

109. Balíček Relax nenahrazuje ani nemění jakoukoliv stávající pojistnou smlouvu, kterou si již Nájemce nebo poskytovatel pronájmu vozu uzavřel, a neposkytuje žádné záruky nebo garance nad rámec těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Smluvních Podmínkách. Nájemce se může rozhodnout zakoupit si Balíček Relax z důvodu jeho výhod a doplňkových služeb, ale tento balíček nemění ani nenahrazuje žádné pojistné produkty, které si nájemce sjednal samostatně. Rozhodnutí o zakoupení si Balíčku Relax je dobrovolné a vychází z individuálních preferencí a požadavků Nájemce. Kromě toho nic z toho, co je součástí Balíčku Relax, neslouží jako pojištění proti škodám způsobeným havárií (CDW) ani jako jeho náhrada. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud CDW není zahrnuto v ceně pronájmu a nájemce nepředloží platný doklad o vlastním CDW, jak je stanoveno poskytovatelem pronájmu vozu a uvedeno ve voucheru.

110. Maximální výše náhrady v rámci Balíčku Relax je uvedena na Poukazu Nájemce.

111. Ve většině případů se od Nájemce vyžaduje zanechání kauci poskytovateli pronájmu na pokrytí všech nebo části dodatečných výdajů, které mohou vzniknout během pronájmu nebo po něm (např. výdaje na čištění vozu, výdaje na palivo, poplatky za poškození nebo krádež atd.). Z tohoto důvodu je potřeba při převzetí vozu předložit platnou kreditní kartu ve jménu a příjmení hlavního řidiče. Nájemci, kteří si zakoupili Balíček Relax musí také rovněž tuto kauci ponechat v plné výši, jak požaduje poskytovatel pronájmu vozu.

112. Balíček Relax se nevztahuje na následující:

112.1. Doplňky / doplňkové služby (dětské sedačky, GPS atd.);

112.2. Osobní majetek nebo cennosti;

112.3. Poškození, ke kterým došlo, když Nájemce nedodržoval podmínky nájemní smlouvy nebo místní zákony (řízení pod vlivem alkoholu/drog, natakování nesprávného paliva do nádrže automobilu, jízda v terénu, dopuštění se dopravního přestupku, atd.);

112.4. Náklady na hotel nebo jiné výdaje z kapsy;

112.5. Náklady na čištění nebo poškození interiéru nebo mechanických částí;

112.6. Bankovní poplatky nebo rozdíly ve směnných kurzech měn;

112.7. Poškození způsobené nepředvídatelnými nebo neovlivnitelnými událostmi, jakými jsou válka, revoluce, terorismus, stávky nebo počasí a přírodní katastrofy, jakými jsou krupobití, povodně, hurikány, zemětřesení; nebo

112.8. Poškození třetích stran

113. Proces poskytování výhod podle Balíčku Relax je popsán níže:

113.1. Aby bylo možné obdržet náhradu v rámci Balíčku Krytí, musí být žádost odeslána prostřednictvím části Moje rezervace na stránce Společnosti a to do 28 kalendářních dnů od data odevzdání nebo data poruchy, odcizení nebo poškození pronajatého vozu. Musí být poskytnuty elektronické kopie následujících dokumentů:

113.1.1. Smlouva o pronájmu, kterou jste podepsali při vyzvednutí automobilu;

113.1.2. Zdokumentované posouzení vozu autopůjčovnou, když bylo vozidlo vyzvednuto a kdy bylo odevzdáno (kontrolní seznam nebo obrázky);

113.1.3. Faktura(y) od poskytovatele autopůjčovny dokazující, že Nájemce zaplatil částku za spoluúčast, její část a/nebo jiné poplatky;

113.1.4. Výpis z kreditní karty Nájemce, bankovní výpis nebo potvrzení ukazující platbu výše uvedené faktury (faktur);

113.1.5. Údaje o bankovním účtu nebo PayPal účtu Nájemce včetně jména a příjmení držitele účtu, čísla účtu/IBAN, názvu a adresy banky, SWIFT kódu a jakýchkoli dalších informací potřebných k provedení mezinárodního bankovního převodu (pokud Nájemce poskytne nesprávné bankovní údaje, bude z částky kompenzace odečten poplatek 50 EUR za každý opakovaný bankovní převod provedený před obdržením správných bankovních údajů);

113.1.6. Detailný popis incidentu (včetně fotografických a videografických důkazů, pokud je to možné); a

113.1.7. Policejní zpráva v písemné podobě (pokud se nehody týká nebo je povinná na základě nájemní smlouvy).

113.2. Nájemce odpovídá za poskytnutí všech výše uvedených dokumentů Společnosti.

114. Šetření Balíčku Relax a proces platby po obdržení žádosti trvá až 28 kalendářních dnů. Pokud se vyžadují další informace, může být proces vrácení peněz prodloužen o dalších 28 kalendářních dnů.

115. Pokud Nájemce nekontaktuje Společnost a neposkytne ve stanovené lhůtě žádné doklady nebo důkazy, případ nebude posuzován a Nájemci nebude vyplacena žádná náhrada škod.

116. V případě, že Nájemce obdržel odškodnění v rámci benefitu Balíčku Relax Společnosti a stane se způsobilým pro budoucí úhradu poskytovatelem autopůjčovny (například když je stanoveno, že Nájemce nebyl „viníkem“), musí být obdržená částka z Balíčku Relax vrácena Společnosti.

117. V případě jakékoli podvodné žádosti nebo podvodných prostředků nebo informací, které byly použity k získání jakékoli výhody v rámci Balíčku Relax se produkt zadaný Nájemcem stane neplatným, zaplacená částka propadne a jakékoli požadované a obdržené výhody musí být vráceny Společnosti.

Aktualizováno: 01.02.2024

Přihlaste se nebo se zaregistrujte
Získejte přístup ke všem svým rezervacím na jednom místě
Pokračovat s e-mailem
Zaškrtnutím "Souhlasím a pokračovat" souhlasíte s
a
DiscoverCars.com.
Jaký je Váš e-mail?
Prosím zkontrolujte si svůj e-mail
Prosím zkontrolujte si svůj e-mail
Odeslali jsme e-mail s ověřovacím odkazem na adresu {email}
Pro přihlášení klikněte na odkaz v e-mailu.