Regulamin

Umowa Rezerwacyjna

1. AS Discover Car Hire, numer rejestracyjny na Łotwie: 40103690968, adres siedziby prawnym: K.Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Łotwa (zwana dalej Pośrednikiem lub „my”) zapewnia działanie niniejszej strony internetowej oraz świadczy usługi na mocy następującego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej lub naszych usług. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek przepisem zawartym w niniejszym Regulaminie, nie wolno ci korzystać z tej strony internetowej lub jakichkolwiek usług świadczonych przez Pośrednika.

2. Pośrednik świadczy swoje usługi za pośrednictwem systemu rezerwacji działającego pod nazwą www.discovercars.com (zwanego dalej „Stroną internetową”).

3. Korzystając z usług świadczonych na tej Witrynie Internetowej i akceptując niniejszy Regulamin, zawierasz z Pośrednikiem Umowę rezerwacyjną (zwaną dalej „Umową rezerwacyjną”).

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy rezerwacyjnej zawartej pomiędzy tobą jako najemcą (zwanym dalej „Najemcą”) a Pośrednikiem.

5. Umowę Rezerwacji uważa się za zawartą, jeżeli Najemca dokonał rezerwacji usługi na Stronie Internetowej, środki dostępne na karcie kredytowej/debetowej Najemcy zostały w tym celu pobrane lub usługa świadczona przez Spółkę została opłacona przy użyciu alternatywnej metody płatności (np. PayPal, Apple Pay, Google Pay itp.), a dany dostawca usług wynajmu samochodów poinformował Spółkę, że dana rezerwacja została zatwierdzona. Spółka jest głównym dostawcą w tej transakcji, ułatwiając zawarcie umowy bezpośrednio między Najemcą a Spółką w celu świadczenia usługi wynajmu samochodu.

6. Pośrednik przekazuje Najemcy informacje dotyczące dostępnych wypożyczalni samochodów, wysyłając preferencje rezerwacji Najemcy (rodzaj samochodu, lokalizacja, data i godzina rezerwacji, okres wynajmu) do danej wypożyczalni samochodów oraz wysyłając informacje o rezerwacji (zwane dalej "Voucherem") do Najemcy pocztą elektroniczną, jeżeli dana wypożyczalnia samochodów poinformowała Pośrednika, że dana rezerwacja / organizacja podróży (zwana dalej "Usługą") została potwierdzona.

7. Na stronie internetowej całkowita cena wynajmu samochodu jest widoczna przed wybraniem metody płatności i wprowadzeniem informacji dotyczących płatności.

8. Dlatego ważne jest, aby Najemca był świadomy, że podając swoje dane dotyczące płatności (lub dokonując płatności za pomocą systemu PayPal) i zatwierdzając płatność, Najemca wyraził wolę zawarcia Umowy rezerwacyjne i umowa ta nie może zostać odwołana po wysłaniu Vouchera potwierdzającego na adres e-mail Najemcy.

9. Po wejściu w życie Umowy rezerwacyjnej środki pieniężne (w wysokości obliczonej zgodnie z punktem „Płatności” niniejszego Regulaminu) zostaną zablokowane i przelane na rachunek bankowy Pośrednika. Voucher zostanie wysłany do Najemcy pocztą elektroniczną jako potwierdzenie zawarcia Umowy rezerwacyjnej.

10. Najemca musi zapoznać się z Regulaminem przed dokonaniem płatności za Usługę i zawarciem Umowy rezerwacyjnej. W przypadku, gdy znaczenie lub konsekwencje Regulaminu nie są dla Najemcy zrozumiałe, stanowczo zaleca się Najemcy skontaktowanie się z Pośrednikiem za pomocą poczty elektronicznej: support@discovercars.com w celu otrzymania dodatkowych informacji na temat Regulaminu przed jego zaakceptowaniem.

DOKONYWANIE REZERWACJI

11. Na Stronie Internetowej Najemca może wybrać i zarezerwować samochód spośród samochodów oferowanych przez wielu różnych dostawców usług wynajmu samochodów. Chociaż Spółka nie jest bezpośrednim właścicielem pojazdów, nabywa usługi wynajmu samochodów od dostawców w celu ich odsprzedaży Najemcom.

12. Najemca musi podpisać wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumenty regulujące odbiór i użytkowanie samochodu) z wypożyczalnią samochodów w momencie odbioru wynajętego samochodu zgodnie z Regulaminem wypożyczalni samochodów. Wydając Voucher, Pośrednik potwierdza, że Najemca ma prawo odebrać samochód i podpisać odpowiednie dokumenty z wypożyczalnią samochodów.

13. Każda wypożyczalnia określa własny regulamin i warunki wynajmu samochodów. Główne warunki określone przez wypożyczalnie samochodów i dotyczące wymagań dla kierowców, ubezpieczenia, kaucji, opłat, polityki paliwowej itp. są dostępne w zakładce „Warunki wynajmu” na Stronie internetowej. Pełna treść regulaminu wypożyczalni jest dostępna przy odbiorze samochodu.

14. Dokonując rezerwacji wybranego samochodu na Stronie internetowej, Najemca akceptuje warunki wynajmu poszczególnych wypożyczalni samochodów. Pośrednik zamieszcza na Stronie internetowej warunki wynajmu, które zostały zatwierdzone przez wypożyczalnię w danym momencie. Pośrednik nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w stosunku do Najemcy w przypadku zmiany warunków najmu lub regulaminu danej wypożyczalni samochodów.

15. Szczegółowe informacje na temat konkretnych rezerwacji Najemcy znajdują się w voucherze przesłanym Najemcy pocztą elektroniczną.

16. Głównymi walutami, w których podane są ceny na niniejszej stronie internetowej, są euro (EUR), dolary amerykańskie (USD), dolary kanadyjskie (CAD) i funty brytyjskie (GBP). Istnieje możliwość podglądu cen w innych walutach i zostaną one przeliczone na podstawie codziennie aktualizowanego kursu walutowego zgodnie z referencyjnymi kursami walutowymi publikowanymi przez Europejski Bank Centralny. W przypadku rezerwacji z pełną przedpłatą, główna waluta jest ustalana przez wypożyczalnię samochodów w danym kraju i odpowiednio przeliczana.

PROCES DOKONYWANIA REZERWACJI

17. W celu dokonania rezerwacji Najemca musi wybrać pożądaną klasę samochodu. Rezerwacja nie gwarantuje określonej marki lub modelu samochodu, lecz wybraną klasę samochodu, o ile nie zaznaczono, że wypożyczalnia gwarantuje dostarczenie określonego modelu i marki samochodu. Jeśli zarezerwowana klasa samochodu jest dostępna w czasie odbioru, zostanie ona dostarczona. W pozostałych przypadkach dostarczony zostanie samochód tej samej lub wyższej klasy. W rzadkich przypadkach mogą być dostarczone tylko samochody niższej klasy.

18. Zdjęcia samochodów przedstawione stronie wyszukiwania mają charakter informacyjny. Wypożyczony samochód zapewniony przy odbiorze może różnić się od samochodu przedstawionego na zdjęciu.

19. Najemca jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami na temat wybranego samochodu przed dokonywaniem rezerwacji, ponieważ warunki wynajmu mogą się różnić w zależności od wypożyczalni samochodów.

20. Najemca musi upewnić się, że wiek kierowcy mieści się w określonym przedziale wiekowym określonym przez wypożyczalnię. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy przy odbiorze samochodu Najemca nie spełnia wymagań wypożyczalni samochodów.

21. Informacje na temat opcji i dodatków wliczonych lub niewliczonych w cenę są dostępne na stronie internetowej w części „Cena zawiera”, „Cena nie zawiera” oraz zakładce „Opcjonalne wyposażenie i usługi”.

22. W przypadku, gdy niezbędne są opcjonalne usługi takie jak nawigacja, foteliki dla dzieci, bagażniki rowerowe, możliwość wyjazdu poza kraj odbioru samochodu, możliwość zwrotu samochodu w innym miejscu niż miejsce odbioru, możliwość odebrania samochodu w innym miejscu niż wypożyczalnia, należy określić je w formie pisemnej w momencie dokonywania rezerwacji i przesłać pocztą elektroniczną na adres: support@discovercars.com lub za pośrednictwem czatu na żywo na Stronie internetowej.

23. Po dokonaniu rezerwacji Dział Obsługi Klienta Pośrednika rozpoczyna proces otrzymania potwierdzenia rezerwacji, tj. voucher, od wybranej wypożyczalni. W zależności od różnych czynników proces potwierdzania rezerwacji może potrwać do 48 godzin. Jeżeli data rozpoczęcia okresu najmu przypada w ciągu 5 dni lub w krótszym okresie od daty dokonania rezerwacji, rezerwacja zostanie rozpatrzona priorytetowo.

24. W przypadku, gdy wypożyczalnia potwierdzi Pośrednikowi, że może zaoferować żądany samochód, Pośrednik pobiera/blokuje cenę usługi (w tym cenę za usługi dodatkowe należną Pośrednikowi) na karcie kredytowej i wysyła Voucher potwierdzający, który kończy proces potwierdzania rezerwacji.

25. Jeżeli samochód jest niedostępny, przedstawiciel Pośrednika skontaktuje się z Najemcą w celu zaproponowania ewentualnych zastępczych rezerwacji.

26. W przypadku braku samochodów zastępczych lub jeśli Najemca ich nie akceptuje, Pośrednik dokona anulacji rezerwacji środków równoważnych cenie usługi zarezerwowanych na karcie płatniczej Najemcy.

27. Stan rezerwacji złożonej przez Wypożyczającego można sprawdzić na Witrynie Internetowej w zakładce „Moje rezerwacje”.

PŁATNOŚCI

28. Pośrednik akceptuje następujące metody płatności na tej stronie internetowej: ważna karta kredytowa/debetowa lub system PayPal.

29. Metody płatności akceptowane przez wypożyczalnie samochodów różnią się i mogą obejmować płatność kartą kredytową, kartą debetową i gotówką. Należy pamiętać, że niektórzy dostawcy akceptują tylko płatności kartą kredytową. Przed dokonaniem rezerwacji lub przyjazdem po odbiór samochodu Wypożyczający jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia sposobu płatności akceptowanej przez wybraną wypożyczalnię samochodów (informacje są dostępne na Witrynie Internetowej w zakładce „Warunki wypożyczenia”).

30. Pośrednik może zapewnić Najemcy następujące rodzaje płatności za zarezerwowany samochód:

30.1. Pośrednik pobiera przedpłatę od Wypożyczającego za Usługę przy dokonywaniu rezerwacji. Wypożyczający opłaca pozostałość Ceny Wypożyczenia, jak również wszelkie opłaty za wybrane obowiązkowe i opcjonalne dodatki i usługi, bezpośrednio na rzecz wypożyczalni samochodów przy odbiorze samochodu w miejscu przeznaczenia. (Rezerwacja z płatnością na miejscu).

30.2. Pośrednik pobiera od Wypożyczającego pełną cenę rezerwacji samochodu w imieniu własnym i oraz w imieniu wypożyczalni samochodów, która zawiera cenę odpowiedniej Usługi oraz Cenę Wypożyczenia. (Rezerwacja z pełną przedpłatą).

30.3. Pośrednik nie pobiera żadnej opłaty od Wypożyczającego w momencie dokonywania rezerwacji. Wypożyczający opłaca Cenę Wypożyczenia, jak również wszelkie opłaty za dodatki i usługi dodatkowe wybrane przez Wypożyczającego, bezpośrednio na rzecz Wypożyczalni samochodów przy odbiorze samochodu w miejscu przeznaczenia. (Rezerwacja z pełną opłatą na miejscu).

31. Rodzaj sposobu płatności za daną rezerwację dokonaną przez Najemcę zależy od warunków współpracy uzgodnionych pomiędzy Pośrednikiem a odpowiednią wypożyczalnią samochodów.

32. Płatność potrącona przez Pośrednika obejmuje Cenę Usługi oraz płatności za dowolnie wybrane usługi Pakietu Relax lub Pełnej Ochrony (jeżeli zostały one wybrane zgodnie z częścią Pakietu Relax lub Pełnej Ochrony niniejszego Regulaminu). Płatność ta jest pobierana przez Pośrednika. Nie będzie ona wymieniona w umowie wypożyczenia zawieranej z wypożyczalnią samochodów. W przypadku Pełnej Przedpłaty, płatności potrącone przez Pośrednika obejmują Cenę Usługi, Cenę Wynajmu, jak również płatności za usługi Pakietu Relax lub Pełnej Ochrony wybrane zgodnie z częścią Pakiet Relax lub Pełna Ochrona niniejszego Regulaminu.

33. Cena Wypożyczenia (jeżeli nie została pobrana przez Pośrednika), jak również opłaty za dodatkowe usługi i dodatki wybrane w momencie odbioru samochodu lub nie zostały pobrane przez Pośrednika, są pobierane przez daną wypożyczalnię przy odbiorze samochodu.

34. Kaucja zabezpieczająca (po zawarciu umowy wynajmu samochodu) jest blokowana na karcie kredytowej głównego kierowcy albo w formie kaucji gotówkowej pobieranej przez wypożyczalnię samochodów na pokrycie kosztów ewentualnego udziału własnego, wykroczeń drogowych, kosztów tankowania paliwa itp. Jeśli nie dojdzie do naruszenia przepisów ruchu drogowego lub zaistnienia innych kosztów, kaucja zabezpieczająca zablokowana na karcie kredytowej zostaje zwrócona zazwyczaj w ciągu 3 tygodni od zakończenia okresu wynajmu.

35. Płatności na rzecz wypożyczalni samochodów muszą być dokonywane w miejscowej walucie kraju, w którym samochód ma zostać odebrany. Jeżeli waluta ta różni się od waluty karty kredytowej Wypożyczającego, firma wystawiająca kartę kredytową dokonuje wymiany waluty po ustalonym kursie, jak również może pobrać opłatę manipulacyjną. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy ceną zamieszczoną na stronie internetowej a kwotą, jaką została obciążana karta kredytowa Wypożyczającego, jeżeli rozbieżności te wynikają z kursu walutowego lub zastosowanej opłaty manipulacyjnej lub jeżeli Wypożyczający i wypożyczalnia samochodów uzgodnili wyższą cenę niż Cena Wypożyczenia podana w potwierdzeniu rezerwacji.

36. Wypożyczalnia samochodów może zażądać wstępnej autoryzacji karty kredytowej na kwoty, o których mowa w klauzulach 33 i 34, zanim Wypożyczający będzie mógł odebrać samochód.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

37. Po zawarciu Umowy rezerwacyjnej Najemca nie ma prawa odstąpić od Umowy rezerwacyjnej zgodnie z prawem Republiki Łotewskiej.

POLITYKA ANULOWANIA I ZWROTU KOSZTÓW

38. Wypożyczający może anulować rezerwację i otrzymać kredyt, który można wykorzystać na przyszłe rezerwacje na Witrynie Internetowej (zwany dalej "Kredytem Rezerwacyjnym") do 48 godzin przed pierwotnym czasem odbioru, za pośrednictwem zakładki Moja Rezerwacja na Witrynie Internetowej.

39. Jeśli wniosek o anulowanie zostanie złożony na mniej niż 48 godzin przed pierwotnie planowanym czasem odbioru, tylko koszt Pełnej Ochrony (jeśli została zakupiona) zostanie zwrócony w Kredytach Rezerwacyjnych.

40. W przypadku zakupu Pakietu Relax Wypożyczający może anulować rezerwację i otrzymać Kredyt Rezerwacyjny w kwocie równoważnej wartości Pakietu Relax w dowolnym momencie przed początkowym czasem odbioru pojazdu.

41. Koszty nie zostaną zwrócone w przypadku żądania anulowania po pierwotnie zaplanowanym czasie odbioru.

42. Ceny są podane w oparciu o daty i godziny odbioru i zwrotu pojazdu ustalonych przed rozpoczęciem wynajmu. Jeśli samochód zostanie odebrany po wyznaczonym terminie lub zwrócony przed wyznaczonym terminem, Najemca nie otrzymuje zwrotu kosztów za niewykorzystane godziny lub dni.

43. Jeśli rezerwacja została dokonana w okresie krótszym niż 48 godzin przed czasem odbioru, nie stosuje się w stosunku do niej zwrotu kosztów, o ile nie został wykupiony Pakiet Relax (Pełna Ochrona, jeśli została wykupiona, podlega zwrotowi do czasu odbioru pojazdu).

44. W przypadku, gdy Najemca nie zamierza odebrać samochodu (nawet jeśli zwrot nie jest możliwy), Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Pośrednik pod rygorem obciążenia Najemcy dodatkową opłatą za niepojawienie się.

45. W przypadku złożenia wniosku o anulowanie rezerwacji w wypożyczalni samochodów, a nie u Pośrednika, niniejsza Polityka anulowania i zwrotu kosztów nie ma zastosowania.

46. Kredyt Rezerwacyjny może zostać wykorzystany do wykonania dowolnej płatności na naszej Witrynie Internetowej i może być wykorzystany do jednej lub wielu rezerwacji. Kredyt Rezerwacyjny może zostać wykorzystany wyłącznie na pokrycie kosztów usług Pośrednika.

47. Kredyt Rezerwacyjny wygasa w ciągu trzy (3) lata po otrzymaniu go przez Najemcę.

48. Najemca może sprawdzić kwotę dostępnego Kredytu Rezerwacyjnego, przechodząc do zakładki „Moja rezerwacja” na Witrynie Internetowej, używając oryginalnego numeru rezerwacji i adresu e-mail Najemcy.

49. Najemca może odzyskać swój pierwotny numer rezerwacji, zwracając się o pomoc do Działu Obsługi Klienta Pośrednika.

50. W zależności od okoliczności związanych z anulowaniem, Pośrednik może zaoferować dodatkową kwotę Kredytu Rezerwacyjnego oprócz pierwotnej kwoty wpłaconej za anulowaną rezerwację.

51. Zastrzegamy sobie prawo do przyznania Najemcy Kredytu Rezerwacyjnego na podstawie jego lojalności wobec naszej Firmy i jej usług, na specjalne okazje (święta państwowe, imprezy międzynarodowe itp.), w dniu urodzin Najemcy oraz w innych okolicznościach według uznania Pośrednika. Takie nagrody mogą być oferowane zarówno najemcom posiadającym subskrypcję newslettera, jak i niesubskrybowanym, jak również mogą podlegać niniejszym Warunkom lub szczególnym warunkom, które każdorazowo określimy dla poszczególnych przyznanych Kredytów Rezerwacyjnych (takich jak data ważności, typ samochodu do wynajęcia, do którego można wykorzystać Kredyt itp.).

52. Najemca może wykorzystać swój Kredyt Rezerwacyjny do każdej nowej rezerwacji lub płatności dokonanej na Witrynie Internetowej.

53. Aby skorzystać z Kredytu Rezerwacyjnego, Najemca powinien użyć tego samego adresu e-mail, który został użyty do dokonania pierwotnej rezerwacji w sekcji danych kierowcy. Kredyt Rezerwacyjny zostanie automatycznie zastosowany do całkowitej kwoty nowej rezerwacji.

54. Jeśli kwota należna za nową rezerwację jest mniejsza niż dostępny Kredyt Rezerwacyjny Najemcy, Najemca będzie mógł wykorzystać pozostałą kwotę w ten sam sposób do przyszłej rezerwacji.

55. Najemca może zażądać zwrotu w formie pieniężnej wszelkiej pozostałej kwoty pierwotnie zapłaconej w okresie jednego (1) roku po otrzymaniu Kredytu Rezerwacyjnego. Nie dotyczy to dodatków lub bonusów dodanych do pierwotnie zapłaconej kwoty lub jakiegokolwiek Kredytu Rezerwacyjnego przyznanego na podstawie punktu 51 niniejszego Regulaminu. Do celów zwrotów, pierwotnie zapłacona kwota zostanie uznana za wykorzystaną w pierwszej kolejności.

56. Wszelkie zwroty należne za anulowaną rezerwację, które zostały opłacone częściowo lub w całości przy użyciu Kredytu Rezerwacyjnego, będą wydawane w formie Kredytu Rezerwacyjnego.

57. Firma zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Kredytu Rezerwacyjnego ani zwrotu pieniędzy za jakąkolwiek transakcję, która zostanie uznana za niewykonaną w dobrej wierze z zamiarem wynajmu pojazdu (np. transakcje dokonane na korzyść finansową Najemcy).

NIEPOJAWIENIE SIĘ NAJEMCY

58. Jeżeli Pośrednik nie otrzyma żadnej informacji o anulowaniu rezerwacji na 48 godzin przed terminem odbioru samochodu (lub jeśli Pakiet Relax zostanie wykupiony przed czasem odbioru pojazdu), a Wypożyczający nie przybędzie na czas, aby odebrać zarezerwowany samochód, zostanie to zakwalifikowane jako niestawienie się Wypożyczającego, za co może zostać pobrana dodatkowa opłata.

59. Pośrednik jest uprawniony do pobrania opłaty za Niestawienie się w imieniu danej wypożyczalni samochodów i nie zwracania żadnych płatności (w tym Pełnej Przedpłaty za rezerwację) dokonanych przez Wypożyczającego w przypadku Niestawienia się. Następujące sytuacje są uważane za Niestawienie się:

59.1. Wypożyczający nie odbierze samochodu o godzinie i dacie określonej w Voucherze bez powiadomienia Pośrednika z 48-godzinnym wyprzedzeniem (lub, w przypadku zakupu Pakietu Relax, przed godziną odbioru);

59.2. Najemca nie dostarczy dokumentacji wymaganej do odbioru samochodu (określonej w Warunkach najmu każdego z dostawców);

59.3. Wypożyczający nie przedstawi akceptowalnej metody płatności i akceptowalnej formy depozytu, zazwyczaj w formie karty kredytowej wystawionej na nazwisko głównego kierowcy z wystarczającą ilością dostępnych środków, bez dodatkowych ograniczeń, i ważną przez co najmniej 2 miesiące po dacie zwrotu pojazdu; lub

59.4. Wypożyczający uzyskał odmowę wydania pojazdu z powodu umieszczenia go na czarnej liście lub w przypadku jego stawienia się po odbiór samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

60. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy wydania samochodu każdemu Najemcy, który nie przebędzie w uzgodnionym czasie i dniu z niezbędnymi dokumentami, akceptowalną formą płatności i akceptowalną formą kaucji, zazwyczaj w formie karty kredytowej wystawionej na nazwisko głównego kierowcy z wystarczającą ilością dostępnych środków na pokrycie kaucji, lub w przypadku, gdy Najemca przybędzie do wypożyczalni samochodów pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

MODYFIKACJE REZERWACJI

61. Wypożyczający może zmodyfikować swoje preferencje dotyczące rezerwacji, przesyłając wniosek za pośrednictwem sekcji Moja rezerwacja w Witrynie Internetowej nie później niż 48 godzin przed datą/godziną odbioru (lub, w przypadku wykupienia Pakietu Relax, przed datą/godziną odbioru). Pośrednik ostrzega, że wnioski o modyfikację otrzymane na mniej niż 48 godzin przed datą/godziną odbioru nie będą przetwarzane, a Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Wypożyczającego w takim przypadku.

62. Należy pamiętać, że sama usługa zmiany rezerwacji jest nieodpłatna, jednak wszelkie zmiany, takie jak zmiana miejsca odbioru lub zwrotu samochodu, grupa samochodów, okres wynajmu lub dane osobowe kierowcy mogą mieć wpływ na Cenę Wypożyczenia, która wskutek zmiany może różnić się od Ceny Wypożyczenia wskazanej na voucherze potwierdzającym.

63. Jeśli data i/lub godzina rezerwacji zostanie zmieniona w krótszym niż 48 godzin przed pierwotnym czasem odbioru, nie przysługuje zwrot żadnych kosztów Usługi lub Ceny Wypożyczenia (w przypadku dokonania Pełnej Przedpłaty).

64. Pośrednik nie może zagwarantować uwzględnienia zmian rezerwacji. Wszelkie modyfikacje wymagane przez Najemcę wejdą w życie dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Pośrednika. Jeżeli Pośrednik nie zaakceptowała (w formie pisemnej) modyfikacji uczynionej przez Najemcę, obowiązują warunki uprzednio potwierdzone przez Pośrednika i Najemcę.

65. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje dokonane bezpośrednio pomiędzy wypożyczalnią samochodów a Wypożyczającym.

ODBIÓR SAMOCHODU

66. Najemca musi przedstawić następujące oryginały dokumentów (nie kopie) przy odbiorze samochodu:

66.1. Voucher w formie papierowej lub elektronicznej (w zależności od wymagań wypożyczalni samochodów);

66.2. ważne prawo jazdy wydane przez kraj pochodzenia Najemcy. Musi być ono ważne w kraju, w którym samochód jest wypożyczany;

66.3. Międzynarodowe prawo jazdy. Może to być wymagane przez niektóre wypożyczalnie samochodów jako uzupełnienie do zwykłego prawa jazdy;

66.4. ważny paszport lub ważny dowód osobisty (jeżeli jest zaakceptowany przez wypożyczalnię samochodów);

66.5. ważną kartę kredytową wystawioną na to samo imię i nazwisko, co prawo jazdy głównego kierowcy, z dostępnymi środkami wystarczającymi na pokrycie depozytu;

66.6. inne dokumenty wymagane przez wypożyczalnie samochodów i wymienione w voucherze.

67. Pośrednik nie zwraca zapłaconej kwoty i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wypożyczalnia odmówi dostarczenia samochodu klientowi w którejkolwiek z poniższych okoliczności:

67.1. niestawienie się Wypożyczającego;

67.2. spóźnione pojawienie się Najemcy;

67.3. niewykorzystane dni wynajmu;

67.4. nieprzedstawienie jakiegokolwiek dokumentu lub przedmiotu wymienionego w paragrafie 66 powyżej;

67.5. Najemca będzie korzystał z samochodu zgodnie z warunkami użytkowania określonymi przez wypożyczalnię samochodów;

67.6. jeśli Najemca został wcześniej umieszczony na czarnej liście wypożyczalni;

67.7. jeśli Wypożyczający przybędzie do wypożyczalni samochodów pod wpływem alkoholu lub narkotyków; lub

67.8. w momencie odbioru występuje problem, który skutkuje odmową wydania pojazdu Najemcy, a Najemca nie skontaktował się z nami telefonicznie w tym czasie.

68. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za czas oczekiwania w biurze wypożyczalni samochodów.

69. Najemca jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z umową wynajmu przed jej podpisaniem w trakcie odbioru wynajmowanego pojazdu. Podpis Najemcy oznacza akceptację wszystkich punktów umowy i wszelkich opłat.

70. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za zmiany Ceny Wynajmu, które zaistniały w momencie odbioru wynajmowanego samochodu w związku pojawiły się w związku z akceptacją przez Wypożyczającego opcjonalnych usług/wyposażenia (np. dodatkowego ubezpieczenia, dodatkowego kierowcy itp.). Jeśli Wypożyczający przedłuży okres wynajmu już po jego rozpoczęciu, wypożyczalnia samochodów może obciążyć Wypożyczającego wszystkimi kosztami związanymi z przedłużeniem okresu najmu. Wypożyczalnia samochodów będzie korzystała z lokalnych stawek obowiązujących w tym czasie.

71. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek zmianę Ceny Wypożyczenia lub dodatkową opłatę pobraną przez wypożyczalnię samochodów, która jest wynikiem naruszenia przez Wypożyczającego zasad korzystania z samochodu ustalonych przez wypożyczalnię samochodów.

PEŁNA OCHRONA (DOSTĘPNOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU)

72. Pełna Ochrona to dodatkowa usługa, którą Wypożyczający może wykupić od Pośrednika w celu uzyskania zwrotu kwoty, którą Wypożyczający został obciążony na mocy Umowy Wypożyczenia za utratę lub uszkodzenie pojazdu.

73. Pełna Ochrona rekompensuje Najemcy kwotę udziału własnego potrąconego przez wypożyczalnię lub naliczoną przez firmę ubezpieczeniową z tytułu uszkodzenia lub kradzieży (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w ust. 78). Maksymalna wysokość odszkodowania w ramach Pełnej Ochrony wskazana jest na Voucherze.

73.1. Pełna Ochrona nie jest produktem finansowym ani ubezpieczeniowym, a Pośrednik nie świadczy żadnych usług doradztwa ubezpieczeniowego lub konsultacji ani spersonalizowanych rekomendacji ubezpieczeniowych dotyczących usługi Pełnej Ochrony. Pośrednik może dostarczyć użytkownikowi informacji potrzebnych do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej wynajmu i wykupienia Pełnej Ochrony.

74. Pełna Ochrona nie zastępuje ubezpieczenia na wypadek kolizji (Collision Damage Waiver – CDW). Pośrednik nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli ubezpieczenie CDW nie jest wliczone w cenę wynajmu, a Najemca nie przedstawił ważnego dowodu posiadania własnego CDW wymaganego przez wypożyczalnię samochodu i wskazanego w Voucherze.

74.1. Pełna Ochrona ma charakter uzupełniający i nie zastępuje ani nie modyfikuje żadnej polisy ubezpieczeniowej posiadanej przez Wypożyczającego lub Pośrednika, ani nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi poza tymi, które są wyraźnie określone w Regulaminie. Wypożyczający może zdecydować się na zakup Pełnej Ochrony jako dodatkowej warstwy ochrony w okresie najmu, jednakże nie zmienia ani nie zastępuje ona żadnych innych produktów ubezpieczeniowych zakupionych niezależnie przez Wypożyczającego. Decyzja o wyborze Pełnej Ochrony jest dobrowolna i wynika z indywidualnych preferencji i wymagań Wypożyczającego.

75. Pełną Ochronę można zakupić przy dokonywaniu rezerwacji i do czasu odbioru. Najemca może anulować Pełną Ochronę i uzyskać zwrot kosztów nie później jak do momentu odbioru samochodu, kontaktując się z zespołem wsparcia technicznego Pośrednika.

76. W większości przypadków Wypożyczający są zobowiązani do pozostawienia kaucji pokrywającej całość lub część udziału własnego z tytułu CDW, na wypadek kradzieży (w stosownych przypadkach) oraz na paliwo. W tym celu należy okazać ważną kartę kredytową wystawioną na imię i nazwisko głównego kierowcy, która okazana została przy odbiorze samochodu. Wypożyczający, którzy wykupili Pełną Ochronę, muszą również opłacić ten depozyt w pełnym wymiarze.

77. Pełna Ochrona obejmuje rodzaje ryzyka wskazane na stronie internetowej w momencie zakupu. Ww. rodzaje ryzyka są również wymienione w zakładce Moje rezerwacje na stronie internetowej oraz w voucherze wysłanym Najemcy. Pełna Ochrona obejmuje następujące koszty związane z wynajętym samochodem do wysokości limitów podanych na voucherze:

77.1. udział własny z tytułu uszkodzenia;

77.2. udział własny z tytułu kradzieży;

77.3. Opłaty za naprawy nadwozia samochodu, podwozia (z wyłączeniem części mechanicznych), opon, kół, dachu, przedniej szyby, szyb, lusterek, zamków, kołpaków, poniesione w wyniku kolizji;

77.4. Koszty holowania;

77.5. Wydatki na taksówki bezpośrednio związane z wypadkiem (z wyłączeniem problemów mechanicznych);

77.6. Koszty bezpośrednio związane z utratą klucza(-y) lub zatrzaśnięciem się kluczyków w samochodzie (np. opłaty za usługi ślusarskie lub dostarczenie zapasowego klucza);

77.7. Wszelkie opłaty administracyjne i związane z uszkodzeniem (z wyjątkiem innych opłat administracyjnych, np. za wykroczenia drogowe) oraz koszty unieruchomienia (opłaty na rzecz wypożyczalni samochodów w związku z utratą zarobków w trakcie naprawy samochodu).

78. Pełna Ochrona nie obejmuje następujących kategorii:

78.1. Dodatkowe usługi/wyposażenie (foteliki dziecięce, nawigacja itd.);

78.2. Rzeczy osobiste lub przedmioty wartościowe;

78.3. Uszkodzenia powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Najemcę warunków umowy najmu lub lokalnych przepisów (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu/narkotyków, zatankowanie niewłaściwego paliwa do samochodu, jazda terenowa, popełnienie wykroczenia drogowego itp.);

78.4. Koszty nocowania hotelu i inne bieżące wydatki;

78.5. Koszt czyszczenia lub koszt uszkodzeń wnętrza samochodu lub części mechanicznych;

78.6. Opłaty bankowe lub różnice w kursach walutowych;

78.7. Szkody wynikające z nieprzewidywalnych lub niekontrolowanych zdarzeń, takich jak wojna, rewolucja, terroryzm, strajki, ekstremalne warunki atmosferyczne lub klęski żywiołowe, między innymi, powodzie, huragany i trzęsienia ziemi itp.; lub

78.8. Szkody wyrządzone osobom trzecim.

79. Procedura odszkodowawcza z tytułu Pełnej Ochrony:

79.1. W celu otrzymania odszkodowania z tytułu Pełnej Ochrony należy wysłać wniosek za pośrednictwem strony „Moje rezerwacje” w ciągu 28 dni kalendarzowych od dnia zwrotu samochodu lub dnia zepsucia się, uszkodzenia lub kradzieży wynajmowanego pojazdu. Należy dostarczyć elektroniczne kopie następujących dokumentów:

79.1.1. Umowa najmu zawarta w momencie odbioru samochodu;

79.1.2. Udokumentowana przez wypożyczalnię ocena samochodu w momencie jego odbioru i zwrotu (lista kontrolna lub zdjęcia);

79.1.3. Faktury wystawione przez wypożyczalnię samochodów, na podstawie których Najemca został obciążony kosztem udziału własnego i/lub jego częścią albo innymi opłatami;

79.1.4. Wyciąg z karty kredytowej Najemcy, wyciąg z konta bankowego lub paragon (paragony) potwierdzające płatność za powyższą fakturę (faktury);

79.1.5. Dane konta Wypożyczającego w systemie PayPal lub konta bankowego, w tym imię i nazwisko posiadacza rachunku, numer rachunku/IBAN, nazwa i adres banku, kod SWIFT oraz wszelkie inne informacje potrzebne do wykonania międzynarodowego przelewu bankowego (jeżeli Wypożyczający poda nieprawidłowe dane bankowe, od kwoty rekompensaty zostanie potrącona opłata w wysokości 50 EUR za każdy powtórzony przelew dokonany przed otrzymaniem poprawionych danych bankowych);

79.1.6. Szczegółowy opis zdarzenia (w tym dowody fotograficzne i wideo, o ile to możliwe); i

79.1.7. Pisemny raport policji (jeśli ma zastosowanie do konkretnego wypadku lub jego sporządzenie jest wymagane w umowie wynajmu).

79.2. Do obowiązków Wypożyczającego należy dostarczenie wszystkich ww. dokumentów Pośrednikowi.

80. Postępowanie wyjaśniające z tytułu Pełnej Ochrony i proces zwrotu pieniędzy po otrzymaniu wniosku trwa do 28 dni kalendarzowych. Jeżeli potrzebne będą dodatkowe informacje, proces zwrotu środków może wydłużyć się o kolejne 28 dni kalendarzowych.

81. Jeżeli Najemca nie skontaktuje się z Pośrednikiem i nie dostarczy żadnych dokumentów i dowodów w określonym terminie, sprawa nie zostanie rozpatrzona, a odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

82. Jeśli Wypożyczający otrzymał odszkodowanie z tytułu Pełnej Ochrony oferowanej przez Pośrednika i kwalifikuje się do przyszłego zwrotu kosztów przez wypożyczalnię samochodów (np. ustalono, że Wypożyczający nie był winnym doprowadzenia do zdarzenia), otrzymana kwota kompensacji z tytułu Pełnej Ochrony musi zostać zwrócona Pośrednikowi.

83. W przypadku jakiegokolwiek nieuczciwego żądania lub wykorzystania jakichkolwiek niedozwolonych środków lub podania nieprawdziwych informacji w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści z tytułu Pełnej Ochrony, produkt wykupiony przez Wypożyczającego traci ważność, zapłacona kwota przepada, a wszelkie żądane i otrzymane świadczenia muszą zostać zwrócone Pośrednikowi.

JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

84. Umowa rezerwacyjna, Regulamin i komunikacja mailowa stanowiąca nieodłączną część Umowy rezerwacyjnej podlegają prawu Republiki Łotewskiej i są one interpretowane zgodnie z prawem Republiki Łotewskiej. Sądy o właściwości ogólnej Republiki Łotewskiej mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich roszczeń lub sporów, które mogłyby wyniknąć z niniejszego Regulaminu i Umowy rezerwacyjnej.

ZMIANY REGULAMINU

85. Pośrednik i Najemca zgodnie ustalają procedurę zmiany Regulaminu.

86. Pośrednik powiadomi Najemcę o zmianach Regulaminu i terminie ich wejścia w życie na Stronie internetowej, a Najemca będzie mógł zapoznać się z Regulaminem w nowym wydaniu co najmniej 14 (czternaście) dni przed jego wejściem w życie. Zmiany dotyczą również Usług rezerwacyjnych, które zaistniały/weszły w życie przed wprowadzeniem tych zmian i które nadal obowiązują w dniu wejścia w życie zmian. W przypadku braku zgody Najemcy na zmiany może on, do dnia wejścia w życie zmian, pisemnie zawiadomić Pośrednika o braku zgody na takie zmiany. Jeżeli do dnia wejścia w życie zmian Pośrednik nie otrzyma pisemnego zawiadomienia od Najemcy, uznaje się, że Najemca wyraził zgodę na te zmiany i zobowiązał się do ich przestrzegania.

87. Pośrednik może niezwłocznie jednostronnie zmienić Regulamin, bez powiadamiania o tym Najemcy, jeżeli Najemca nie jest konsumentem w rozumieniu prawa łotewskiego lub jeżeli odpowiednie zmiany działają z korzyścią dla Najemcy lub jeżeli zostaną w nich wprowadzone poprawki techniczne.

88. Obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

89. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów wynajmu samochodów zawartych pomiędzy Najemcą a wypożyczalnią samochodów.

90. Firma nie ponosi odpowiedzialności za (i nie jest zobowiązana do weryfikacji) błędnie wprowadzone lub błędnie podane adresy e-mail, nazwisk kierowców, nieprawidłowych numerów telefonów lub numerów kart kredytowych.

91. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności odszkodowanie Najemcy szkód i strat powstałych wskutek działania konkretnej wypożyczalni lub w związku z tym, że samochody danej wypożyczalni nie spełniają warunków z umową wynajmu i/lub obowiązującego prawa.

92. W przypadku zablokowania lub zatrzymania kaucji, transakcje te są wszczynane przez konkretną wypożyczalnię na podstawie umowy wynajmu samochodu zawartej pomiędzy wypożyczalnią a Najemcą. Pośrednik jako firma rezerwacyjna nie pobiera, ani nie blokuje kaucji na kartach płatniczych Najemców.

93. Dla wygody Wypożyczających sformułowania na Witrynie Internetowej mogą być używane takie zwroty jak „Koszt wynajmu”, „Zapłać teraz”, „Płatne w momencie przybycia”. Termin „Zapłać teraz” odnosi się do Ceny Usługi, natomiast termin „Płatne w momencie przybycia” odnosi się do Ceny Wypożyczenia, dodatków i opcjonalnych usługi oraz wyposażenia wybranych przez Najemcę, które są płatne na rzecz konkretnej wypożyczalni samochodów.

94. Jeżeli Pośrednik oferuje przyjęcie płatności za Usługi i wynajem, wówczas Pośrednik działa w imieniu konkretnej wypożyczalni samochodów w zakresie otrzymania ceny wynajmu (Rezerwacja z Pełną Przedpłatą). Pośrednik nie świadczy jednak usług w zakresie wynajmu samochodów i przekazuje Cenę Wypożyczenia odpowiedniej wypożyczalni samochodów.

95. W niektórych przypadkach konieczna może być zmiana rezerwacji. Zmiany te mogą być dokonywane przez Pośrednika lub wypożyczalnię samochodów. We wszystkich takich przypadkach Pośrednik w możliwie najszybszym terminie przed datą odbioru samochodu poinformuje Najemcę o takich zmianach, a w przypadku gdy proponowane zmiany będą nie do zaakceptowania, Najemcy zostanie zaoferowany pełny zwrot pieniędzy. Jednakże w takich okolicznościach Pośrednik nie będzie ponosić dodatkowej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie lub pośrednie, które Najemca może ponieść w wyniku takich zmian.

ROZWIĄZANIE UMOWY

96. Pośrednik zastrzega sobie prawo do jednostronnego i natychmiastowego rozwiązania Umowy rezerwacyjnej poprzez powiadomienie Najemcy drogą elektroniczną w następujących przypadkach:

96.1. powzięto informacje o niewypłacalności, bankructwa lub podobnego statusu lub trudnościach finansowych, jak również nielegalnych działaniach danej wypożyczalni;

96.2. błąd (techniczny lub ludzki) spowodowany przez Pośrednika lub wypożyczalnię samochodów, jeżeli świadczenie usługi wynajmu samochodów stanie się niemożliwe lub nazbyt utrudnione z powodu takiego błędu; lub

96.3. Najemca nie przeszedł pomyślnie kontroli bezpieczeństwa przeprowadzonej przez wypożyczalnię samochodów.

97. W przypadku rozwiązania Umowy Rezerwacyjnej przez Pośrednika, Pośrednik zwróci Wypożyczającemu zapłaconą Cenę Usługi, Cenę Wypożyczenia (w przypadku rezerwacji z Pełną Przedpłatą) oraz kwotę zapłaconą za Pakiet Relax lub Pełną Ochronę, jeśli taka usługa została opłacona przez Wypożyczającego. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne roszczenia lub reklamacje, w tym odszkodowanie za bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody niematerialne, wszelkie koszty i wydatki Wypożyczającego związane z niniejszą Umową Rezerwacyjną oraz rozwiązaniem Umowy Rezerwacyjnej i zawarciem nowej Umowy Rezerwacyjnej w związku z rozwiązaniem poprzedniej.

OCHRONA DANYCH

98. Pośrednik dba o to, aby dane osobowe Najemcy były przetwarzane zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Unii Europejskiej, w tym zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych nr 2016/679. Pośrednik zapewnia, że dane osobowe Najemcy będą przetwarzane zgodnie prawnie uzasadnionymi celami biznesowymi w celu zapewnienia usługi na rzecz Najemcy. Najemca wyraża zgodę na to, że:

98.1. w celu świadczenia Usługi rezerwacyjnej Pośrednik ma prawo do przetwarzania i przesyłania danych osobowych i kontaktowych Najemcy (pełne imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail) oraz informacji związanych z rezerwacją do wypożyczalni, aby mogła ona dostarczyć zamówioną usługę wynajmu;

98.2. Adres e-mail Najemcy zostanie wykorzystany przez Pośrednika do przesłania potwierdzenia rezerwacji w formie Vouchera, poinformowania Najemcy o saldzie Kredytu Rezerwacyjnego i jego terminie ważności oraz poinformowania Najemcy o istotnych zmianach w niniejszym Regulaminie lub jakichkolwiek innych zasadach Pośrednika;

98.3. Pośrednik będzie korzystał z numeru telefonu w celu wyjaśnienia wszelkich pojawiających się pytań dotyczących rezerwacji.

99. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, rodzaju gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, celach ich wykorzystania, okresie ich przechowywania, jak również inne informacje są określone w Polityce prywatności.

100. Dozwolone jest korzystanie z tej Strony internetowej w celu dokonywania rezerwacji samochodów. Zabrania się korzystania z tej Strony internetowej w celach niezgodnych z prawem, a mianowicie dokonywania rezerwacji spekulacyjnych lub fałszywych, uzyskiwania danych o wypożyczalniach samochodów lub ich ofertach wynajmu samochodów. Akceptując niniejszy Regulamin, Najemca wyraża zgodę na korzystanie ze strony internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

SKARGI I REKLAMACJE

101. Reklamacje Wypożyczającego należy składać za pośrednictwem strony „Moja Rezerwacja” w ciągu 28 dni od oddania samochodu lub na adres siedziby Pośrednika: K.Ulmana gatve 2, Riga, LV-1004, Łotwa. Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 28 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu najmu. Pośrednik nie będzie rozpatrywać reklamacji otrzymanych po upływie tego okresu. W przypadku, gdy Wypożyczający odpowiada definicji konsumenta zgodnie z Ustawą o ochronie praw konsumenta Republiki Łotewskiej, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie przewidzianym przez odpowiednie prawo.

102. Jeżeli reklamacja dotyczy obowiązków wypożyczalni samochodów, należy ją skierować bezpośrednio do wypożyczalni samochodów. W razie potrzeby Pośrednik poinformuje Najemcę o sposobie postępowania.

103. Reklamacje zostaną rozpatrzone i decyzja zostanie podjęta w ciągu 28 dni kalendarzowych od momentu otrzymania roszczeń w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy.

104. Jeżeli w ciągu 21 dni kalendarzowych Najemca nie udzieli odpowiedzi na którąkolwiek wiadomości mailowych Pośrednika, sprawa zostanie automatycznie zamknięta bez rozstrzygnięcia i/lub odszkodowania.

PAKIET RELAX (DOSTĘPNOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU)

105. Wypożyczający może wykupić Pakiet Relax od Spółki, aby skorzystać z dodatkowych usług, w tym z większej elastyczności w ramach Umowy rezerwacji.

106. Pakiet Relax zapewnia następujące korzyści:

106.1. Wypożyczający jest uprawniony do anulowania rezerwacji w ostatniej chwili, co pozwala my na jej anulowanie od momentu jej dokonania aż do czasu odbioru w celu uzyskania pełnego zwrotu kwoty zapłaconej za Pakiet Relax;

106.2. zwrot kwoty, którą Wypożyczający został obciążony z tytułu utraty lub uszkodzenia pojazdu na podstawie umowy wypożyczenia (nieobjętej w inny sposób ubezpieczeniem zorganizowanym przez wypożyczalnię samochodów);

106.3. zwrot opłat za naprawy nadwozia, podwozia (z wyłączeniem części mechanicznych), opon, kół, dachu, przedniej szyby, okien, lusterek, zamków i kołpaków, będące następstwem kolizji;

106.4. zwrot kosztów holowania;

106.5. zwrot kosztów przejazdu taksówką bezpośrednio związanych z wypadkiem (z wyłączeniem problemów mechanicznych);

106.6. zwrot kosztów bezpośrednio związanych z zagubieniem kluczyków lub zatrzaśnięciem ich w wypożyczonym samochodzie (np. opłaty za ślusarza lub dostarczenie zapasowego kluczyka);

106.7. zwrot opłat administracyjnych związanych z uszkodzeniem (z wyłączeniem innych opłat administracyjnych, na przykład z tytułu popełnienia wykroczeń drogowych) i opłat za unieruchomienie pojazdu (opłat rekompensujących firmie wynajmującej utratę zarobków z tytułu konieczności wykonania naprawy pojazdu);

106.8. przyspieszona pomoc i priorytetowe udzielanie odpowiedzi na zapytania przez zespół obsługi klienta Firmy; oraz

106.9. ekskluzywne oferty tylko dla członków na następną rezerwację Wypożyczającego, dostępne wyłącznie dla nabywców Pakietu Relax, dostępne po dacie zwrotu pojazdu.

107. Pakiet Relax jest dostarczany przez Firmę i może zostać wykupiony przez Wypożyczającego jako cały pakiet/usługa. Żadna z korzyści oferowanych w jego ramach nie jest wyceniana oddzielnie ani nie może zostać włączona w pakiet lub usunięta z niego przez Wypożyczającego oddzielnie.

108. Pakiet Relax nie jest produktem finansowym ani ubezpieczeniowym, a Firma nie świadczy żadnych usług doradztwa ubezpieczeniowego lub konsultacji ani spersonalizowanych rekomendacji ubezpieczeniowych dotyczących świadczenia Pakietu Relax.

109. Pakiet Relax nie zastępuje ani nie modyfikuje żadnej istniejącej polisy ubezpieczeniowej, którą Wypożyczający lub wypożyczalnia samochodów już posiadają, i nie zapewnia żadnych gwarancji ani rękojmi poza tymi wyraźnie określonymi w niniejszych Warunkach. Wypożyczająych może zdecydować się na wykupienie Pakietu Relax ze względu na korzyści i dodatkowe usługi, ale nie zmienia on ani nie zastępuje żadnych produktów ubezpieczeniowych nabytych niezależnie przez Wypożyczającego. Decyzja o wykupieniu Pakietu Relax jest dobrowolna i oparta na indywidualnych preferencjach i wymaganiach Wypożyczającego. Ponadto żaden z elementów zawartych w Pakiecie Relax nie służy jako ubezpieczenie od szkód kolizyjnych (CDW) ani nie zastępuje takiego ubezpieczenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli CDW nie jest wliczone w Cenę Wypożyczenia, a Wypożyczający nie przedstawi ważnego dowodu posiadania własnego CDW, zgodnie z wymogami wypożyczalni samochodów i wskazanymi na Voucherze.

110. Maksymalny zwrot kosztów dostępny w ramach Pakietu Relax jest wskazany na Voucherze Wypożyczającego.

111. W większości przypadków Wypożyczający są zobowiązani do pozostawienia kaucji w wypożyczalni samochodów w celu pokrycia całości lub części dodatkowych kosztów, które mogą zostać naliczone w trakcie okresu wypożyczenia lub po jego zakończeniu (takich jak koszty czyszczenia samochodu, koszty paliwa, opłaty za uszkodzenie lub kradzież itp.) W tym celu przy odbiorze samochodu należy okazać ważną kartę kredytową na imię i nazwisko głównego kierowcy. Wypożyczający, którzy wykupili Pakiet Relax, muszą również pozostawić depozyt w pełnej wysokości zgodnie z wymogami wypożyczalni samochodów.

112. Pakiet Relax nie ma zastosowania do następujących elementów:

112.1. Dodatkowe usługi/wyposażenie (foteliki dziecięce, nawigacja itd.);

112.2. Rzeczy osobiste lub przedmioty wartościowe;

112.3. Szkody, które nastąpiły w wyniku nieprzestrzegania przez Wypożyczającego warunków umowy wypożyczenia lub lokalnych przepisów (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu/narkotyków, zatankowania niewłaściwego paliwa do samochodu, jazdy w warunkach terenowych, popełnienia wykroczenia drogowego itp;);

112.4. Koszty nocowania w hotelu i innych wydatków ponoszonych doraźnie;

112.5. Koszty czyszczenia lub uszkodzenia wnętrza samochodu lub jego części mechanicznych;

112.6. Opłaty bankowe lub różnice w kursach walutowych;

112.7. Szkody wynikające z nieprzewidywalnych lub niekontrolowanych zdarzeń, takich jak wojna, rewolucja, terroryzm, strajki, ekstremalne warunki atmosferyczne lub klęski żywiołowe, między innymi, powodzie, huragany i trzęsienia ziemi itp.; lub

112.8. Szkody wyrządzone osobom trzecim

113. Proces zwrotu kosztów z tytułu posiadania Pakietu Relax jest opisany poniżej:

113.1. W celu otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu posiadania Pakietu Relax należy wysłać wniosek za pośrednictwem strony „Moje rezerwacje” w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty zwrotu lub dnia zepsucia się, uszkodzenia lub kradzieży wypożyczanego pojazdu. Należy dostarczyć elektroniczne kopie następujących dokumentów:

113.1.1. Umowę wypożyczenia zawartą w momencie odbioru samochodu;

113.1.2. Udokumentowaną przez wypożyczalnię ocenę samochodu w momencie jego odbioru i zwrotu (lista kontrolna lub zdjęcia);

113.1.3. Faktury wystawione przez wypożyczalnię samochodów, na podstawie których Wypożyczający został obciążony kosztem udziału własnego, jego częścią i/lub innymi opłatami;

113.1.4. Wyciąg z karty kredytowej Wypożyczającego, wyciąg z konta bankowego lub paragon (paragony) potwierdzające dokonanie płatności za powyższą fakturę (faktury);

113.1.5. Dane konta Wypożyczającego w systemie PayPal lub jego rachunku bankowego, w tym imię i nazwisko posiadacza rachunku, numer rachunku/IBAN, nazwa i adres banku, kod SWIFT oraz wszelkie inne informacje potrzebne do wykonania międzynarodowego przelewu bankowego (jeżeli Wypożyczający poda nieprawidłowe dane bankowe, od kwoty rekompensaty zostanie potrącona opłata w wysokości 50 EUR za każdy powtórzony przelew dokonany przed otrzymaniem poprawionych danych bankowych);

113.1.6. Szczegółowy opis zdarzenia (w tym dowody fotograficzne i wideo, o ile to możliwe); oraz

113.1.7. Pisemny raport policyjny (jeśli dotyczy wypadku lub jeśli jest wymagany na podstawie umowy wypożyczenia).

113.2. Do obowiązków Wypożyczającego należy dostarczenie wszystkich ww. dokumentów Pośrednikowi.

114. Postępowanie wyjaśniające z tytułu posiadania Pakietu Relax i proces wypłaty świadczenia po otrzymaniu wniosku trwa do 28 dni kalendarzowych. Jeżeli potrzebne będą dodatkowe informacje, proces dokonania wypłaty środków może wydłużyć się o kolejne 28 dni kalendarzowych.

115. Jeżeli Wypożyczający nie skontaktuje się z Firmą i nie dostarczy żadnych dokumentów i dowodów w określonym terminie, wniosek nie zostanie rozpatrzony, a zwrot środków nie zostanie przyznany.

116. Jeśli Wypożyczający otrzymał wypłatę świadczenia z tytułu wykupienia Pakietu Relax oferowanego przez Firmę i kwalifikuje się do przyszłego zwrócenia kosztów przez wypożyczalnię samochodów (np. ustalono, że Wypożyczający nie był winnym doprowadzenia do zdarzenia), otrzymana kwota zwrotu z tytułu wykupienia Pakietu Relax musi zostać zwrócona Firmie.

117. W przypadku jakiegokolwiek nieuczciwego żądania lub wykorzystania jakichkolwiek niedozwolonych środków lub nieprawdziwych informacji w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści z tytułu Pakietu Relax, Pakiet Relax wykupiony przez Wypożyczającego traci ważność, zapłacona kwota przepada, a wszelkie żądane i otrzymane świadczenia muszą zostać zwrócone Firmie.

Data aktualizacji: 01.02.2024 r.

Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do wszystkich swoich rezerwacji w jednym miejscu
Kontynuuj z adresem e-mail
Wybierając "Zgadzam się i kontynuuj", akceptujesz
i
firmy Discover Cars.
Jaki jest Twój adres e-mail?
Sprawdzić skrzynkę mailową
Sprawdzić skrzynkę mailową
Wysłaliśmy wiadomość e-mail z linkiem weryfikacyjnym na adres {email}
Kliknij link w wiadomości e-mail, aby się zalogować.