Företagsansvar på DiscoverCars.com

Vi driver förändringar för en hållbar framtid
Vårt uppdrag
Vid DiscoverCars.com strävar vi efter att göra ett positivt avtryck på människor. Vi gör detta genom att sköta vårt ansvar gentemot våra anställda, kunder och samhället.
Hållbarhet
En integrerad del av vårt företagsuppdrag är miljömässig hållbarhet. Vi ifrågasätter gång på gång hur vi kan göra förändringar för en hållbar framtid — genom att kontinuerlig söka input från våra anställda och experter för att ta initiativ för att minska fotavtrycket av både vår verksamhet och våra personliga liv.
Främjar tillväxt
Vi försöker inte bara utveckla vår verksamhet, utan också att våra anställda, våra relationer, och vårt engagemang mot samhället ska kunna växa.

Vi har fördubblat våra ansträngningar för att se till att våra anställda växer dagligen - både personligen och professionellt. Se nedan för fullständig information.
Världsomspännande men samtidigt lokalt
Även om vi underlättar hyrbilsbokningar över hela världen strävar vi efter att ha en positiv inverkan på vårt lokala samhälle. Vi gör detta genom att sponsra lokala organisationer och organisera möjligheter till volontärarbete.
Vårt företagsfokus främsta pelare
Kundnöjdhet
Vi sätter våra kunder först - vi är inte nöjda om de inte är det.
Kvalitetsprodukt
Vi strävar efter en oöverträffad hyrbilsbokningsupplevelse.
Miljöförvaltning
Vi försöker minska vårt miljöavtryck så mycket som möjligt eftersom jorden är vårt enda hem.
Våra anställdas välfärd
Utan vårt hårt arbetande team skulle inget av de andra målen vara uppnåeligt.
En hållbar arbetsplats
Att hålla vår räckvidd bred och vårt fotavtryck litet är ett viktigt etos för oss. Detta börjar med vår arbetsplats - men det slutar verkligen inte där.

Vi har vuxit till att införliva miljöförvaltning i vårt företagsuppdrag.

Vi håller varje vecka brainstormingssessioner där intresserade medarbetare kan komma med idéer för att bättre ta hand om vår miljö, både som företag och personligen.

"Några av de idéer som har implementerats är ett återvinningsprogram på våra kontor, att ersätta alla glödlampor till energilampor och ett mål att eliminera användningen av plastartiklar.

Vi försöker också se till att vårt fotavtryck är minimalt även utanför vår arbetsplats. En stor del av att åstadkomma det är att hålla seminarier om hållbarhet för våra anställda.

Som större delen av världen gick vi till stor del över till att arbeta hemifrån under COVID-19-pandemin. Vi har sedan dess beslutat att denna modell kommer att vara den framtida modellen för vårt företag, så att de av våra anställda som vill arbeta på distans kan göra så. Detta kommer att ha två tydliga fördelar: våra anställda kommer att få bättre livskvalitet och utsläppen på grund av pendling kommer att minska — en win-win-situation.

"Slutligen håller vi ett skarpt öga på vår leveranskedja. Som hyrbilsplattform är vår leveranskedja för fysiska produkter ganska liten. Men vi ser fortfarande till att allt vi beställer produceras hållbart. Detta inkluderar profilprodukter och kontorsmaterial. Vi har också inrättat en policy för att använda elektroniska dokument och signaturer för att minska utskriften så mycket som möjligt.
Lite av vad vi gör lokalt
DiscoverCars.com Cricket Club
Vi sponsrar en lokal cricketklubb - DiscoverCars.com Cricket Club. Laget deltar i lokala turneringar. En av våra anställda är medlem i klubben, vilket knyter av till vårt stöd för våra anställda.

Vi organiserar regelbundet möjligheter för volontärarbete för vårt team. En av dessa möjligheter är den lettiska talkan, vilket innebär att städa upp en del av naturen. I 2019 (sista gången vi kunde göra det innan pandemin) deltog lagmedlemmar som en del av World Cleanup Day.

År 2018 anmälde anställda sig frivilligt för arbete på Ukulele, ett lokalt djurhem. De som inte kunde delta donerade material. Sedan dess har vissa anställda tillsammans resten av laget organiserat donationer av förnödenheter för andra djurhem. Vi strävar efter att främja en företagskultur som i sitt team skapar en önskan att göra volontärarbete eller främja hållbarhet på egen hand.
  Tillväxt hos våra anställda
  Vid DiscoverCars.com är våra anställdas välfärd ett av våra fyra fokusområden. Och den främsta delen av detta är att se till att våra anställda ständigt växer - vi vill inte att de ska känna att deras karriärer stannar upp och att de blir missnöjda. Detta leder till utbrändhet och är helt enkelt dåliga affärer.

  Som företag har vi utvecklats i hur vi stöder våra anställdas professionella tillväxt genom åren. Vi erbjuder nu flera olika sätt för anställda att få värdefulla färdigheter som inte bara hjälper dem i deras nuvarande roll, men också i framtiden.

  Vi erbjuder regelbundet kurser och utbildningar för våra anställda. Bara ett exempel är en komplett kalkylbladskurs tillgänglig för alla anställda - efter att ha avslutat kursen kommer de att vara kalkylbladsguruer allihop. Vi har också erbjudit språklektioner och program.

  Anställda kan ta ut upp till en dag varje månad för att studera eller öva på något som är relaterat till deras arbetsroll. Denna självutvecklingstid används ofta och leder till högre tillfredsställelse bland våra medarbetare.

  Vårt företag ger våra anställde en anonymt undersökning varje kvartal om hur företaget bidrar till deras välfärd och ger dem stöd inom alla områden. Ett fokus för detta är att mäta hur anställda känner att de växer professionellt. Undersökningen berättar också för ledningen hur väl anställda känner att de får stöd av sina chefer och om de har allt de behöver för att slutföra sina uppgifter.

  Genom dessa undersökningar har vårt företag sett en stor förbättring av medarbetarnas välfärd över alla fronter, men särskilt när det gäller tillväxt. Våra program är ett direkt resultat av vad våra anställda har berättat för oss. Vi är hängivna att fortsätta lyssna på våra anställda och främja deras välfärd genom tillväxt och andra medel.

  Vi tar inte bara itu med den professionella tillväxten av vår arbetskraft, utan också deras individuella välbefinnande. En del av vad vi har instiftat för att ta itu med detta inkluderar yogasessioner på kontoret varje vecka tillsammans med en erfaren instruktör och en daglig meditationssession som leds av våra anställda. Båda dessa minskar stress och ger dem tid att återställa och fokusera.

  Slutligen är det viktigt att förstå sambandet mellan våra huvudpelare. Många av våra medarbetare bryr sig djupt om andra huvudfokus i vårt företag. De blir inspirerade av att arbeta för att göra våra kunder nöjda, tillhandahålla en produkt som är oöverträffad och ta hand om vår miljö.
  En miljövänlig produkt
  Vi har redan sagt vad vi har gjort för att minska vårt miljöavtryck när det gäller vårt kontor och arbetskraft, men hur är det med produkten vi erbjuder?

  Ett av resultaten som kom från våra brainstormingssessioner med våra medarbetare har varit tillägg av, och fokus på att främja, hybridfordon och elfordon. Vi har lagt till kategorier för både hybrid och elbilar under vårt bilspecifikationsfilter.

  Men ännu bättre är att vi lagt till ett specialerbjudande och märke för utsläppsfria fordon. På så sätt är de både lätta att hitta och sticker ut för kunder som vill minska miljöpåverkan av sin hyrbil.
  Har du några förslag på lokala projekt som vi bör engagera oss i eller andra sätt som kan göra oss till ett mer ansvarsfullt företag? Kontakta vår personalchef med dina idéer!
  Solveiga Freimane
  E-mail: solveiga.freimane@discovercars.com