Odpowiedzialność korporacyjna w DiscoverCars.com

Wspieramy zmiany na rzecz zrównoważonej przyszłości
Nasza misja
W DiscoverCars.com staramy się pozostawić wpływać na ludzi. Robimy to, dbając o odpowiedzialność wobec naszych pracowników, klientów i społeczności.
Zrównoważony rozwój
Integralną częścią naszej misji korporacyjnej jest zrównoważony rozwój środowiska. Nieustannie zastanawiamy się na tym, w jaki sposób możemy wprowadzać zmiany na rzecz zrównoważonej przyszłości, ciągle zachęcając naszych pracowników i ekspertów do podejmowania inicjatyw mających na celu zmniejszenie śladu zarówno naszej działalności, jak i życia osobistego.
Promowanie wzrostu
Dążymy nie tylko do rozwoju naszej firmy, ale również do rozwoju naszych pracowników, relacji i zaangażowania w rozwój społeczności.

Podwoiliśmy nasz wkład w codzienny rozwój naszych pracowników — zarówno osobisty, jak i zawodowy. Oto szczegóły naszych działań.
Zasięg globalny i lokalny jednocześnie
Chociaż ułatwiamy rezerwacje wynajmu samochodów na całym świecie, staramy się również wywrzeć pozytywny wpływ na naszą lokalną społeczność. Robimy to poprzez wsparcie finansowe dla lokalnych organizacji i promowanie wolontariatu.
Filary naszej działalności korporacyjnej
Satysfakcja klienta
Na pierwszym miejscu stawiamy naszych klientów — nie jesteśmy zadowoleni, jeśli klienci nie są zadowoleni.
Produkt wysokiej jakości
Staramy się zapewnić niezrównany proces rezerwacji samochodów.
Zarządzanie środowiskowe
Chcemy maksymalnie zmniejszyć nasz ślad środowiskowy, ponieważ planeta Ziemia to nasz jedyny dom.
Dobrobyt pracowników
Bez naszego pracowitego zespołu żaden z pozostałych celów nie byłby możliwy do osiągnięcia.
Zrównoważone miejsce pracy
Szeroki zasięg i niewielki ślad to nasz kluczowy etos. Zaczyna się to już w miejscu pracy, ale z pewnością na nim się nie kończy.

Wraz z rozwojem firmy do naszej misji korporacyjnej wdrożyliśmy zarządzanie środowiskiem.

Organizujemy cotygodniowe sesje burzy mózgów, podczas których zainteresowani pracownicy mogą przedstawiać pomysły na to, jak lepiej zadbać o nasze środowisko zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i indywidualnym.

Niektóre ze zrealizowanych pomysłów to program recyklingu w naszych biurach, wymiana wszystkich żarówek na energooszczędne oraz wyznaczenie celu wyeliminowania plastikowych przedmiotów w biurze.

Staramy się zminimalizować nasz wpływ na środowisko również poza miejscem pracy. Jednym z głównych działań na drodze do tego celu jest organizowanie spotkań na temat zrównoważonego rozwoju dla naszych pracowników.

Jak większość świata, podczas pandemii COVID-19 przenieśliśmy naszą pracę do domu. Od tego czasu zdecydowaliśmy, że ten model będzie przyszłym modelem pracy w naszej firmy, dając możliwość pracy zdalnej tym pracownikom, którzy preferują taką formę zatrudnienia. Przyniesie to dwie wyraźne korzyści: nasi pracownicy będą mieli lepszą jakość życia, a emisje związane z dojazdami zostaną zmniejszone. Sytuacja, w której każdy jest wygranym.

Wreszcie uważnie obserwujemy nasz łańcuch dostaw. Ponieważ działamy jako platforma rezerwacji wynajmu samochodów, nasz łańcuch dostaw produktów fizycznych jest stosunkowo niewielki. Nadal jednak upewniamy się, że wszystko, co zamawiamy, jest produkowane w sposób zrównoważony. Obejmuje to dostawców produktów reklamowych i artykułów biurowych. Wprowadziliśmy również politykę korzystania z dokumentów i podpisów elektronicznych w celu maksymalnego ograniczenia materiałów drukowanych.
Niektóre z naszych lokalnych działań
DiscoverCars.com Cricket Club
Jesteśmy sponsorem lokalnego klubu krykieta — DiscoverCars.com Cricket Club. Drużyna drużyna bierze udział w lokalnych turniejach. Jeden z naszych pracowników jest członkiem klubu, co wiąże się ze wsparciem dla naszych pracowników.

Regularnie organizujemy wolontariaty dla naszego zespołu. Jednym z nich jest łotewska akcja „talka" polegająca na sprzątaniu obszarów przyrodniczych. W 2019 roku (ostatni raz przed pandemią) członkowie zespołu wzięli udział w Dniu Sprzątania Świata.

W 2018 roku nasi pracownicy wykonywali prace wolontariackie w lokalnym schronisku dla zwierząt Ulubele. Pracownicy, którzy nie mogli uczestniczyć, przekazali dary na rzecz schroniska. Od tego czasu niektórzy pracownicy zorganizowali akcje przekazywała darów innym schroniskom dla zwierząt. Staramy się promować kulturę korporacyjną, która zaszczepia w naszym zespole chęć wolontariatu lub samodzielnego promowania zrównoważonego rozwoju.
  Rozwój pracowników
  W DiscoverCars.com dobro naszych pracowników jest jednym z czterech obszarów, na których się koncentrujemy. Najważniejszą częścią tego obszaru jest upewnienie się, że nasi pracownicy stale się rozwijają. Nie chcemy, aby czuli, że trwają w zastoju, lub odczuwali niezadowolenie. Prowadzi to do wypalenia zawodowego i po prostu nie świadczy dobrze o firmie.

  Jako firma na przestrzeni lat rozwinęliśmy sposoby wspierania rozwoju zawodowego naszych pracowników. Obecnie oferujemy pracownikom wiele różnych możliwości zdobycia cennych umiejętności, które pomogą im nie tylko na bieżących stanowiskach pracy, ale także w przyszłości.

  Regularnie oferujemy naszym pracownikom kursy i szkolenia. Jednym z przykładów jest kompletny kurs arkusza kalkulacyjnego dostępny dla wszystkich pracowników — po ukończeniu kursu nasi pracownicy stają się ekspertami w tej dziedzinie. Oferujemy również lekcje i programy językowe.

  Pracownicy mogą każdego miesiąca wziąć jeden dzień wolny na naukę lub przećwiczenie czegoś związanego z ich rolą w firmie. Pracownicy chętnie korzystają z takiej możliwości samorozwoju, co przekłada się na zwiększenie satysfakcji.

  Nasza firma co kwartał przeprowadza anonimową ankietę wśród wszystkich pracowników na promowania dobrobytu pracowników i ich wsparcia we wszystkich obszarach. Nadrzędnym celem tej ankiety jest sprawdzenie, w jakim stopniu pracownicy rozwijają się zawodowo. Ankieta informuje również kierownictwo, czy pracownicy czują się wspierani przez swoich menedżerów i czy mają wszystko, czego potrzebują do wykonania swoich zadań..

  W trakcie przeprowadzania tych ankiet nasza firma zaobserwowała ogromną poprawę dobrobytu pracowników we wszystkich obszarach, ale szczególnie w obszarze rozwoju. Nasze programy są bezpośrednim wynikiem tego, co zasygnalizowali nam pracownicy. Chcemy nadal słuchać naszych pracowników i promować ich dobrostan poprzez rozwój i inne działania.

  Staramy się nie tylko promować rozwój zawodowy naszych pracowników, ale także polepszać ich indywidualne samopoczucie. Niektóre z działań, jakie wdrożyliśmy, aby osiągnąć ten cel obejmują organizowanie cotygodniowych sesji jogi w biurze prowadzonych przez doświadczonego instruktora oraz wspieranie codziennych sesji medytacji prowadzonej przez naszych pracowników. Oba te rozwiązania zmniejszają stres i dają czas na zresetowanie umysłu i ponownie skupienie się.

  Wreszcie, ważne jest, aby zrozumieć wzajemne powiązania naszych głównych filarów. Wielu naszych pracowników bardzo troszczy się o inne główne cele naszej firmy. Inspiruje ich praca nad uszczęśliwianiem naszych klientów, dostarczanie produktów, które nie mają sobie równych, oraz dbanie o nasze środowisko.
  Produkt przyjazny dla środowiska
  Powiedzieliśmy już, co zrobiliśmy, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko w odniesieniu do naszego biura i pracowników, ale co z oferowanym przez nas produktem?

  Jednym z owoców naszych sesji burzy mózgów dla pracowników jest dodanie do naszej oferty pojazdów hybrydowych i elektrycznych i skupienie się na ich promowaniu. Dodaliśmy zarówno kategorie samochodów hybrydowych, jak i elektrycznych w naszym filtrze specyfikacji samochodów.

  Oprócz tego dodaliśmy specjalną ofertę i specjalny znaczek dla pojazdów bezemisyjnych. Dzięki temu klienci, którzy chcą zmniejszyć wpływ wynajmu samochodu na środowisko, mogą łatwo znaleźć odpowiednie oferty.
  Czy masz jakieś sugestie dotyczące lokalnych projektów, w które powinniśmy się zaangażować, lub innych sposobów, w jakie możemy być bardziej odpowiedzialną firmą? Przekaż swoje pomysły naszemu menedżerowi ds. zasobów ludzkich!
  Solveiga Freimane
  E-mail: solveiga.freimane@discovercars.com